"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
zekerheden loskoppelen

‘Meer mobiliteit op arbeidsmarkt is mogelijk, als we zekerheden loskoppelen van een werkgever’

Als we erin slagen zekerheden los te koppelen van contractvorm of werkgever, dan kan de mobiliteit op de arbeidsmarkt flink toenemen, stelt ABU-directeur Jurriën Koops, na nieuw onderzoek.

Van werkend Nederland is 76 procent tevreden over zijn huidige werk, blijkt uit onderzoek dat Motivaction onlangs voor ons uitvoerde onder ruim 1.600 respondenten. Toch is er een grote groep werkenden die voor zichzelf liever een andere toekomst ziet. Zij hebben andere ambities en zoeken een andere uitdaging.

De angst om zekerheden te verliezen

1 op de 3 werkenden antwoordde dat hun loopbaan er idealiter anders uit had gezien, als ze het allemaal overnieuw hadden kunnen doen. Meer mobiliteit op de arbeidsmarkt is dus zeker mogelijk. Waarom blijft deze groep dan toch zitten waar ze zit? Voor een deel komt dat door de angst om zekerheden te verliezen. Denk aan pensioenopbouw, verzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheid om een hypotheek te kunnen krijgen. Om meer beweging op de arbeidsmarkt te krijgen, is het goed om die zekerheden meer los te koppelen van de contractvorm of de werkgever. Dan kunnen mensen eerder en makkelijker in beweging komen.

In het politieke debat gaat het te vaak over ‘vast’ versus ‘flex’. Die discussie brengt ons niet verder.

In het politieke debat gaat het te vaak over ‘vast’ versus ‘flex’. Die discussie brengt ons niet verder. Het is veel interessanter om naar de drijfveren en behoeften van werkenden te kijken. Bijna 60 procent van de werkenden is tevreden tot zeer tevreden met zijn huidige contract. Ook is men positief over de toekomst: 70 procent verwacht komend jaar nog aan het werk te zijn en 1 op de 3 denkt snel nieuw werk te vinden als dat moet.

onderzoek zekerheden abuArbeidsmarktwaarde

Het onderzoek maakt daarnaast echter duidelijk dat ruim de helft van de werkenden geen scherp beeld heeft van zijn waarde op de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijk aandachtspunt. De arbeidsmarkt verandert snel, onder druk van globalisering, digitalisering en robotisering.

Een leven lang ontwikkelen, onder meer door invoering van een periodieke arbeidsmarktscan, wordt belangrijker dan ooit. Zelfregie en aanpassingsvermogen zijn daarbij twee belangrijke factoren. Deze moeten naar mijn mening dan ook centraal staan in toekomstig arbeidsmarktbeleid.

Typen werkenden

In het onderzoek zijn vijf typen werkenden onderscheiden. Er is een groep werkenden die het benodigde aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt al heeft. Deze werkenden zijn veel meer gericht op vrijheid dan op zekerheid. Er is ook een grote groep werkenden die niet zo makkelijk zelf de touwtjes in handen neemt. Zij hebben een vaste arbeidsovereenkomst en/of ondersteuning van hun organisatie nodig om een gevoel van zekerheid te hebben.

Wat blijkt? Net zomin als iedereen een flexibel contract wil, wil ook niet iedereen een vast contract.

Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF en bestuurslid SNCU. Bekijk alle berichten van Jurriën Koops

2 reacties op dit bericht

  1. Beginnen met een basisinkomen is een serieus te overwegen aanpak. Eventueel met kleine stapjes. Voor iedereen natuurlijk, zeker ook voor degenen met betaald werk!

  2. De zekerheden loskoppelen van de werkgever. Uitstekend idee en ik vermoed dat het die kant ook zal opgaan. Als het Uniforce-concept bij je past, kan dat overigens al vandaag.