"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Britse interimprofessional sombert over toekomst, terwijl overheid meer wil reguleren

Het vertrouwen onder de ongeveer twee miljoen freelancers in Groot-Brittannië staat op een dieptepunt. Oorzaak: de Brexit. En het overheidsbeleid.

Slechts 19% van de deelnemers aan een onderzoek door IPSE, de Britse federatie voor zelfstandige professionals, kijkt positief vooruit naar de komende 12 maanden. Bij het vorige onderzoek, een kwartaal geleden, lag dat percentage nog op 25%. Het dalend vertrouwen zet dus door.

Meer dan de helft van alle ondervraagden denkt dat de omzet de komende 12 maanden gaat dalen. Bijna driekwart verwacht dat de economische groei afneemt. Vrijwel alle freelancers (92%) denken bovendien dat de kosten gaan stijgen. Overigens lijkt de ellende nu nog wel mee te vallen. Zo is 83% van de ondervraagden momenteel (bijna) volledig aan het werk en blijven de tarieven vooralsnog op peil.

Groeiende gig-economy leidt tot veel discussie

Het onderzoek maakt niet helemaal duidelijk waar de pijn van de zelfstandige nu precies zit: bij de Brexit, of bij de regulering door de overheid.

De economische gevolgen van een Brexit zullen velen raken, al zullen sommige freelancers in de UK merken dat er minder concurrentie komt uit het buitenland.

de groeiende ‘gigeconomy’ baart veel politici zorgen.

Omtrent de regulering door de overheid speelt er in de UK nogal het een en ander. Het aantal Britse zelfstandigen is de afgelopen jaren flink gegroeid, nog harder dan in Nederland. De UK kent momenteel 2 miljoen freelancers (min of meer te vergelijken met onze zzp’ers, althans: de zelfstandigen daarbinnen die hun diensten aan bedrijven verkopen). Sinds 2008 is dat aantal met 43% gegroeid.

Zeker de groeiende ‘gigeconomy’ baart veel politici zorgen. Vooral waar het gaat om de lager betaalde opdrachten, zijn de sociale gevolgen soms groot..

De discussie over de grenzen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt speelt in de UK nog wel iets scherper en vooral concreter dan in Nederland. Zo is de roep voor een minimumtarief geen taboe, ook niet binnen de Conservatieve Partij.

Het luxe taxibedrijf Addison Lee is de meest recente in een rij bedrijven waarvan de rechter oordeelde dat ‘hun’ zelfstandigen toch echt werknemers zijn. Specifiek voor de culturele sector pleit de Creative Industries Federation voor meer overheidsbescherming en regulering van de freelancers in die sector (inclusief een oproep om zzp’ers onder de verantwoordelijkheid te laten vallen van het Britse equivalent van het Ministerie van Economische Zaken. Iets wat in Nederland ook weleens zou mogen gebeuren…)

Al eerder stond de markt voor interim professionals onder druk vanwege aangescherpte regels rond IR35. Die wetgeving regelt – kort door de bocht – wanneer een zelfstandige die werkt via een bemiddelaar wel of niet ook echt een zelfstandige is. Sinds april ligt in de publieke sector de verantwoordelijkheid van die beoordeling niet meer bij het bemiddelingsbureau, maar bij de opdrachtgever. Een beweging die wat lijkt op onze Wet DBA-discussie. Met een soortgelijk gevolg, namelijk: koudwatervrees bij de opdrachtgevers.

Van ad hoc beleid naar visie?

Het is met name de opstapeling van dit soort ad hoc maatregelen, die allemaal een klein beetje knagen aan de positie van de zelfstandigen, die de onvrede oproept. Inclusief het ontbreken van een integrale visie op de toekomst arbeidsmarkt en de positie van de zelfstandigen daarin. Mogelijk een herkenbaar klacht…

Daar kan in de UK overigens verandering in komen. De regering May ontving onlangs een door haar aangevraagd rapport over hoe om te gaan met de veranderingen in die arbeidsmarkt en het groeiend aantal zelfstandigen en flexibele arbeidscontracten. Over dat interessante rapport binnenkort meer (lees daarvoor dit artikel:  The British Way. Een inclusieve arbeidsmarkt, met zelfstandigen en flexkrachten )

 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts