"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
belgië tevreden

Ook bij onze zuiderburen zijn de freelancers behoorlijk positief

Ondanks gemopper over bijvoorbeeld de wet DBA blijken de meeste Nederlandse zzp’ers behoorlijk tevreden over hun bestaan. In België is dat al weinig anders, aldus recent onderzoek.

Nauwelijks pensioen. En al helemaal geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid. In het meeste nieuws rondom de recente Zelfstandigen Enquête Arbeid van CBS en TNO ging het met name over de schaduwkanten van het zzp-bestaan. Bijna zouden we daardoor vergeten dat de toon van het hele rapport opvallend positief is.

Zo blijkt bijna de helft van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel nu optimistisch over hun financiële situatie. Ook zijn ze in 2017 vaker tevreden met hun inkomen en werkzekerheid (het kunnen vertrouwen op voldoende opdrachten). Tel dat op bij eerder onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, waar zzp’ers ook al als meest gelukkige werkers naar voren kwamen, en de conclusie is simpel: dat zzp’er zijn, dat is zo gek nog niet. Niet zo vreemd dus dat in dat SCP-onderzoek slechts 6 procent van de zzp’ers aangaf het zelfstandigenbestaan best weer te willen ruilen voor een baan in loondienst.

De zelfstandige is vaak gelukkig

Dit geluk blijkt trouwens ook geen typisch Nederlands verschijnsel. Ondanks dat in Nederland misschien méér zzp’ers actief zijn dan in welk ander land ook, leidt ook elders een zelfstandigenbestaan vaak tot tevredenheid. Zo zeggen bijvoorbeeld ook freelancers in België heel tevreden te zijn met hun bestaan, met een gemiddelde score van 7,9 op 10. En freelancers actief in de IT en in de financiële of administratieve sectoren scoren zelfs nog hoger, zo blijkt uit de Freelance Barometer van juni 2017, een onderzoek dat kennisplatform NextConomy recent uitvoerde bij 250 respondenten.

Bijna driekwart van de respondenten zegt te verwachten dat 2017 een beter jaar wordt dan 2016. Dat komt enerzijds omdat het aantal opdrachten stijgt, maar anderzijds ook omdat die opdrachten interessanter worden.

Freelancers die actief zijn in de wereld van marketing/communicatie of logistiek/supply chain hebben de meest positieve verwachtingen. Mensen die werken op operationeel niveau zijn op dit moment al het meest tevreden. Van hen verwacht 78% in 2017 een beter jaar, tegenover ‘slechts’ 68% van de freelancers op tactisch niveau. Freelancers die met name actief zijn in Vlaanderen zijn iets positiever ingesteld dan freelancers in Wallonië of Brussel, maar het verschil is verwaarloosbaar.

Voor- en nadelen

Freelancen is een leven met voor- en nadelen en niet voor iedereen weggelegd. Van alle deelnemers aan het onderzoek zegt minder dan 7% dat ze freelancen uit noodzaak. De rest doet dat uit vrije wil.

Gevraagd naar de voor- en nadelen gaven de deelnemers de volgende punten:

Top 3 voordelen

 • Ik ben mijn eigen baas (60%)
 • Ik kan mijn eigen projecten kiezen (50%)
 • De kans om nieuwe dingen te leren die me echt boeien (40%)

Top 3 nadelen

 • Minder sociale zekerheid dan werknemers (56%)
 • Onzekere inkomsten (50%)
 • Vinden van klanten (43%)

Vinden van opdrachten

Van alle respondenten zegt 90% vooral opdrachten te vinden via het eigen professionele netwerk. Daarnaast wordt opvallend vaak LinkedIn genoemd als bron van opdrachten. Met 50% is LinkedIn het tweede kanaal voor freelancers om aan opdrachten te komen.

Zo’n 30% krijgt projecten via ex-opdrachtgevers, bijna een kwart via intermediairs en 20% vindt opdrachten op gespecialiseerde websites voor freelancers.

Freelance Barometer in België

De Freelance Barometer bevroeg 250 freelancers uit België. De respondenten komen uit alle beroepsgroepen en regio’s met gelijkmatige verdeling over alle niveau-opdrachten (strategisch, tactisch of operationeel). Het merendeel van de respondenten voert vooral langere opdrachten bij één opdrachtgever uit, een specifieke groep binnen de gehele freelancemarkt.

De  Freelance Barometer is een initiatief van NextConomy , het Belgische ‘zusje’ van ZiPconomy. Het onderzoek zal regelmatig herhaald worden. NextConomy geeft met de Freelance Barometer een beter inzicht in de stand van zaken in de markt van freelancers, hun motieven en wensen.

Peter Boerman was tussen 2016-2018 (eind)redacteur bij ZiPconomy. Hij is hoofdredacteur van Werf& ; over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Hij is gefascineerd door de vraag hoe menselijk talent en organisaties bij elkaar worden gebracht, en wil met zijn verhalen bijdragen aan een wereld waarin mensen zoveel mogelijk van hun potentie kunnen verwezenlijken. Bekijk alle berichten van Peter Boerman

2 reacties op dit bericht

 1. Het lijkt me logisch dat freelancers in IT en finance positiever zijn. Zij hebben vaak lange contracten (6 maanden of een jaar) en zitten in een knelpuntberoep waardoor het aanbod van freelancers zeer schaars is.

  Hun onzekerheid om klanten te vinden valt daarmee grotendeels weg, hun onzekerheid van inkomen valt ook weg net omdat zij op zo’n lange projecten zitten.

  Dit is iets totaal anders dan een webdesigner die elke maand 1 of 2 klanten moet vinden om een site te kunnen opleveren.

  • Daar staat tegenover dat die web designer zich geen enkele zorg hoeft te maken over de Wet DBA, in tegenstelling tot de genoemde langdurige interim functies.