"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
ontslagrecht

Zzp-organisaties doen oproep: ‘Gooi ontslagrecht op de helling, dan kunnen wij groeien’

Stoppen met de Wet DBA. En in plaats daarvan een eenvoudige Verklaring Zelfstandig Ondernemer. En een veel soepeler ontslagrecht. Met dat pleidooi hebben drie zzp-organisaties de formerende partijen benaderd. Maken ze kans?

Wat als we nou ontslag een stuk makkelijker maken, en de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte flink verminderen? Dan zouden heel wat minder zzp’ers er niet meer zo huiverig zijn om hun eerste werknemer in dienst te nemen. En dan ontstaat vanzelf groei in de economie. O ja, als die zelfstandige-nu-nog-zonder-personeel dan natuurlijk ook niet te veel in de weg gezeten wordt met overbodige regels zoals de Wet DBA.

De PvdA doet even niet mee, dus…

Met die voorstellen zijn PZO (het Platform Zelfstandige Ondernemers), Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw gisteren naar de formatietafel getogen. ‘Partijen in de kabinetsformatie zouden ruim baan moeten geven aan zelfstandige ondernemers, zodat zij kunnen doorgroeien. Dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid’, aldus ZZP Nederland-voorzitter Maarten Post.

Ruim baan geven aan zelfstandige ondernemers is goed voor de werkgelegenheid

De zelfstandigenorganisaties denken ongetwijfeld kans te maken op soepeler regelgeving, nu de PvdA niet aan tafel zit. Juist die partij deed er de afgelopen jaren als regeringspartij veel aan om werkgevers te verleiden tot het uitdelen van meer vaste banen, in plaats van zzp-opdrachten.

Geen nostalgisch verlangen

Nu zien de gezamenlijke zelfstandigenorganisaties dus hun kans schoon en roepen op tot ‘een moderne arbeidsmarkt, waarin zelfstandige ondernemers worden gestimuleerd en niet langer belemmerd.’

Post: ‘De formerende partijen zullen inmiddels beseffen, dat ze niet langer kunnen wachten op inbreng van vakbonden, die alle vensters gesloten houden uit nostalgisch verlangen naar de arbeidsmarkt van de vorige eeuw. Wij als zelfstandigenorganisaties nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, in het belang van een toekomstbestendige arbeidsmarkt.’

Breed draagvlak nieuwe arbeidsmarkt gewenst

De drie samenwerkende zelfstandigenorganisaties  roepen alle maatschappelijke organisaties op om een ‘breed draagvlak’ te vormen om te komen tot een voorstel aan een nieuw kabinet tot hervorming van de arbeidsmarkt. Ze zijn bepaald niet de eersten die dat doen. Vorige week deden AVV en ONL iets soortgelijks, toen ze met een eigen ‘Sociaal Akkoord‘ naar buiten kwamen, dat sterk lijkt op het pleidooi van de zzp-organisaties.

De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hadden eerder eigenlijk aan de sociale partners ook al zo’n zelfde oproep gedaan. Het nieuw te vormen kabinet heeft in elk geval geen zin om helemaal zelf met een groot plan voor de arbeidsmarkt naar buiten te komen, zonder dat daar bij de sociale partners steun voor is. ‘Wij roepen daarom allen op om samen met ons een integrale visie te ontwikkelen’, aldus Post. ‘Zodat de formatie stappen kan maken.’

Vaste banen niet heilig

Denis Maessen, voorzitter van het Platform Zelfstandige Ondernemers, vindt dat vaste banen daarbij niet heilig moeten worden verklaard. ‘We moeten de werkgeversrisico’s van kleine bedrijven beperken door aanpassingen in het ontslagrecht en de loondoorbetaling bij ziekte. Dan ontstaat voor veel zzp’ers de mogelijkheid om door te groeien, zodat er meer werkgelegenheid komt. Het huidige ontslagrecht blokkeert die natuurlijke opbouw.’

Verklaring Zelfstandig Ondernemer (VZO)

De drie zelfstandigenorganisaties vragen het nieuwe kabinet ook meteen om zelfstandige ondernemers niet langer dwars te zitten met de Wet DBA. Een Verklaring Zelfstandig Ondernemer (VZO) zou in hun ogen voldoende moeten zijn om de eigen rechtspositie voor zelfstandigen te borgen en te bevestigen dat zij écht ondernemer zijn, en geen schijnzelfstandige. ‘En zo komt er meteen rust na alle DBA-commotie’, zegt Charles Verhoef, voorzitter Zelfstandigen Bouw.

Handen af van het ontslagrecht?

Of de pleidooien van de drie kans maken? Dat is natuurlijk maar de vraag. Als het makkelijk was geweest, dan was het immers allang geregeld. Voor de vakbonden lijkt met name aanpassing van het ontslagrecht een behoorlijke brug te ver. ‘Handen af van het ontslagrecht’, riep FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin bijvoorbeeld nog in mei.

Dan passen we dat ontslagrecht toch gewoon aan zónder de vakbonden, roepen de drie zelfstandigenorganisaties nu stoer. In woorden van Post: ‘We blíjven niet wachten…’

Dan passen we dat ontslagrecht toch gewoon aan zónder de bonden. We blíjven niet wachten…

Maar of een nieuw kabinet even stoer zal blijken, dat is nog wel afwachten… Maar goed, het pleidooi van de zelfstandigenorganisaties is natuurlijk op zich al opmerkelijk genoeg. Het gaat om drie clubs die in principe alleen leden zónder werknemers vertegenwoordigen. Dat zij nu zo eendrachtig pleiten voor radicaal ander beleid met betrekking tot werknemers, dat zou in Den Haag toch te denken moeten geven.

Lees ook

Peter Boerman was tussen 2016-2018 (eind)redacteur bij ZiPconomy. Hij is hoofdredacteur van Werf& ; over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Hij is gefascineerd door de vraag hoe menselijk talent en organisaties bij elkaar worden gebracht, en wil met zijn verhalen bijdragen aan een wereld waarin mensen zoveel mogelijk van hun potentie kunnen verwezenlijken. Bekijk alle berichten van Peter Boerman

2 reacties op dit bericht

  1. Het overgrote deel van de zzpers wil helemaal geen personeel aannemen, heeft die ambitie helemaal niet, zeker de interimmers niet waar hier vaak over gesproken wordt. Ze willen alleen maximale vrijheid in het uitkiezen van hun opdrachten en daarbij maximaal fiscaal voordeel.
    Een VZO is al vaak voorbijgekomen, maar is natuurlijk niet wenselijk, je kan niet een zelfbenoemd ondernemer worden, je zult je zo moeten gedragen en dat is meer dan een formuliertje invullen. Lijkt de VAR wel 😉

  2. Het is goed om een ieder zoveel mogelijk de ruimte te geven in de zoektocht naar voor hem/haar passend werk. Dit is niet iets statisch of éénmaligs, maar blijvend in ontwikkeling en zeker voor velen niet gebonden aan 1 werkgever.
    Wel of geen dienstverband is niets meer dan een administratieve taakverdeling. De één voelt zich prettiger/veiliger bij dat zoveel mogelijk zaken worden geregeld buiten haar/zijn werkzaamheden om. Voor de ander voelt deze ontzorging als belemmering in het zijn of haar ontwikkeling. Laat de overheid zich beperken tot het voorkomen/beperken van negatieve excessen en daarnaast het creëren van een vangnet voor een ieder die (tijdelijk) buiten de boot valt. Het zou mooi zijn dat de discussie niet wordt gevoerd over zzp’ers tegen over personeel, maar meer hoe zoveel mogelijk mensen een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij.