"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ChristenUnie in plaats van GroenLinks: voor de zelfstandige maakt het weinig uit

Voor de zelfstandige maakt het weinig verschil dat de ChristenUnie nu aan de formatietafel lijkt aan te schuiven. Al is er nu wel iets meer hoop op doorbraak in het DBA-dossier.

De formatie gaat een nieuwe fase in. GroenLinks maakt plaats voor de ChristenUnie. Mogelijk komt daarmee de formatie in een stroomversnelling. Dan weten we ook eindelijk wat een nieuw kabinet in petto heeft voor zelfstandigen. Zoals eerder beschreven liggen er wel een aantal compromissen voor de hand. 

De twee grootste dossiers die boven de markt hangen zijn enerzijds een uitweg uit de problemen rond de Wet DBA, en anderzijds een mogelijke stap richting een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, eventueel gekoppeld aan aanpassing van de zelfstandigenaftrek. Onderwerpen die overigens tot nu toe in de onderhandelingen überhaupt nog niet op tafel lijken te zijn geweest.

Maakt de wisseling tussen GroenLinks en de ChristenUnie voor de krachtsverhoudingen binnen de nieuwe coalitie veel uit? Laten we beide dossiers even nader beschouwen.

Compromis rond arbeidsongeschiktheidsverzekering?

GroenLinks had ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsverzekering het meest radicale voorstel. Een gratis arbeidsongeschiktheidsverzekering, voor alle zelfstandigen, maar dan wel met een  afschaffing van de fiscale MKB-vrijstelling. Een politiek onhaalbaar standpunt. Maar in haar wens zelfstandigen zich verplicht te laten verzekeren voor de risico’s op arbeidsongeschiktheid had GroenLinks het CDA aan haar zijde. Het CDA is voorstander van zo’n verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net als de ChristenUnie.

Een verplichte verzekering lijkt voor de VVD en D66 echter lastig te accepteren. Al leven ook binnen die partijen zorgen over het lage percentage verzekerden onder de zelfstandigen. Een mogelijke plek voor de zelfstandigen in een grotere hervorming van de doorbetaling bij ziekte of een koppeling tussen de zelfstandigenaftrek en arbeidsongeschiktheidsverzekering zou een compromis kunnen worden, zoals al eerder gemeld. De wisseling tussen GroenLinks en de ChristenUnie maakt op dit vlak dan ook weinig uit.

De ChristenUnie is meer uitgesproken over de Wet DBA

Anders dan GroenLinks heeft de ChristenUnie zich altijd actief bemoeid met het debat over de Wet DBA. Woordvoerster Carola Schouten stelde zich in het laatste debat over de Wet DBA op het standpunt dat, als minst slechte alternatief, de VAR maar weer snel terug ingevoerd moet worden. In afwachting tot een betere oplossing, die volgens haar nog wel een paar jaar aan voorbereiding kan kosten.

Qua visie op wie nu wel en wie nu niet een schijnzelfstandige is, daarin verschillen de ChristenUnie en GroenLinks niet veel. Ook niet over de wat bredere thematiek van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Carola Schouten, die nu mee gaat onderhandelen, zit wel dieper (en beter) in het dossier rondom de Wet DBA dan haar GroenLinks-collega’s. Dat helpt misschien om een doorbraak te bereiken. Al vond de oproep van Schouten om terug te keren naar de VAR geen gehoor bij de andere partijen aan tafel. 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts