"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Het wordt vandaag spannend rond de zzp-dossiers. De zwevende zzp’er kan het verschil maken.

Verkiezingen! En het gaat wel degelijk ergens over. Analyse van de uitkomsten van het ZZPkieskompas laat zien dat het rond een aantal dossier behoorlijk spannend is wie de meerderheid krijgt.

Vandaag is dan eindelijk zo ver. De verkiezingen!

Met onze speciale verkiezingswebsite www.zzpkiest.nu en het bijbehorende ZZPkieskompas hebben we iedereen zo volledig en neutraal mogelijk proberen te informeren over de standpunten van de politieke partijen inzake de zelfstandigen en de arbeidsmarkt. En vanzelfsprekend is die website vandaag nog steeds beschikbaar…

In de campagne wilde het debat over de arbeidsmarkt en de zelfstandige maar niet echt losbarsten. Al waren er een aantal debatten tussen Kamerleden die wel degelijk inzicht gaven in standpunten, ook daar waar ze afweken van wat er in de programma’s staat. Ook in de verdiepende interviews die we hielden en via de stellingen uit het ZZPkieskompas lieten partijen wat meer het achterste van hun tong zien.

VVD, D66 aan kop. Verschillen worden kleiner

Eerder deze week lieten we al zien dat de VVD en D66 duidelijk aan kop gaan bij de invullers van het zzpkieskompas. Bijgewerkte cijfers laten zien dat de verschillen iets kleiner geworden zijn. De laatste tussenstand is: VVD 41 (0, tov van eerdere peiling) D66 34 (+2) GL 16 (-1) PVV 10 (-1) PvdD 9 (+1). 31%  weet overigens nog niet op wie hij of zij gaat stemmen.

(Een voorzichtige analyse qua representativiteit van deze cijfers: zzp’ers actief in de sector ‘handel’ zijn ondervertegenwoordigd. De Partij voor de Dieren was bovenmatig actief in het promoten van het kieskompas  en dus mogelijk wat oververtegenwoordigd. En vermoed ik dat ook wij (net als bij andere peilingen) minder zelfstandigen met een migratieachtergrond in deze cijfers hebben). 

Het gaat wel degelijk ergens over

Dat het in deze verkiezingen ergens over gaat, ook met betrekking tot de zzp-dossiers, dat mag wel duidelijk zijn. Welke kant het daarbij op gaat, dat is nog verre van duidelijk.

Op basis van de stellingen uit het zzpkieskompas vergeleken we de voorkeur die zzp’ers hebben met wat de krachtsverhouding in de Tweede Kamer gaat worden, als de prognose van de Peilingwijzer (versie 12 maart) uitkomt.

In twee belangrijke dossiers is het zeer spannend in hoeverre de voorkeur van de zzp’ers ook gestalte krijgt in de Kamer:

  • Waar 79% van de zzp’ers aangeeft dat zij zelf verantwoordelijk willen zijn voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering, is volgens de huidige peilingen 47% van de toekomstige Kamer dat eens met de zzp’er. Een relatief groot aantal zetels (36%) gaat naar partijen waarvan de mening over dit onderwerp onbekend is.
  • Waar 87% van de zzp’ers aangeeft zich éénmalig te willen verantwoorden voor de keuze voor het ondernemerschap en daarna niet bij elke opdracht discussie wil hebben (lees: Wet DBA), staat 44% van de gepeilde Kamerzetels hier achter.

Van de zzp’ers geeft ruim 30% aan nog geen echte voorkeurspartij te hebben; deze zwevende zzp’ers vertegenwoordigen 4% van de Kamerzetels. Deze zwevende zzp’ers kunnen dus een significante invloed hebben op de toekomst van de (arbeids)markt. En los van die thema’s zijn er natuurlijk ook nog de nodige andere thema’s die relevant zijn bij het bepalen van het stemgedrag. Dat laat ik verder aan u.

Alle verschillen en stemverhoudingen per thema’s zijn in onderstaande presentatie uitgewerkt. 

 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts