"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gebalanceerde Flexibiliteit: Wereldwijd als één bedrijf opereren.

Bij Vanderlande werken wereldwijd meer dan 4.000 werknemers en dat aantal groeit hard door. Een interessante casus hoe zo’n kennisintensief organisatie omgaat met flexibiliteit. “Behandel iedereen in de keten als werknemer, ook contractors.”

Bij Vanderlande werken wereldwijd meer dan 4.000 werknemers. Ondanks deze enorme groei en wereldwijde activiteiten wil Vanderlande één bedrijf blijven, waar de mens centraal staat. Daarvoor wil men HR-beleid en systemen harmoniseren, inzetten op continue ontwikkeling en strategisch plannen.

Grofweg richt Vanderlande zich op twee hoofdactiviteiten: Airports en Warehousing/Parcel. De eerste zijn te vinden op luchthavens door de hele wereld en de tweede zijn bijvoorbeeld de distributiecentra van postorderbedrijven en supermarktketens. Het is een zeer kennisintensief bedrijf omdat zij zich bezighouden met research,  ontwerp, productie en onderhoud van de systemen. Het grootste gedeelte is hoogopgeleid (HBO/WO) en werkzaam als engineers, projectleiders, sales en marketing etc.

Vanwege moderniseringsvraagstukken van vliegvelden in Amerika en nieuwbouw in Azië verwacht Vanderlande in de toekomst flink te gaan groeien, met daarbij zijn eigen uitdagingen. Vanderlande is een internationaal bedrijf, maar wil wel als één bedrijf opereren. Op een lokale markt heb je lokale spelers nodig, maar die moeten wel handelen in de geest van Vanderlande, aldus HR-directeur Bert van der Sluis. Om dit te bewerkstelligen is men bezig om het HR-beleid te harmoniseren, zodat werknemers makkelijker internationaal beoordeeld en uitgewisseld kunnen worden. Alle gegevens in een systeem volgens dezelfde regels, waar ook ter wereld.

 • Organisatienaam: Vanderlande
 • Plaats: Wereldwijd, hoofdkantoor Veghel
 • Aantal medewerkers: +4.000
 • Soort arbeidsflexibiliteit: Vakmanschap, brede inzetbaarheid, harmonisatie
 • Resultaat: Beste werkgever onder bedrijven in de categorie profit met meer dan 1.000 medewerkers in 2016, beste werkgever in de categorie productie en industrie in 2016 , marktleider, betrokken medewerkers. 

Vanderlande Academy: een leven lang leren

Voor een kennisintensief bedrijf als Vanderlande dient de kennis- en kundehuishouding op orde te zijn. Daarom investeert Vanderlande veel in zijn werknemers. Zo is er een Vanderlande Academy opgezet waar werknemers uit de hele wereld, veelal online, cursussen en trainingen kunnen volgen.

Iedere werknemer doorloopt hierbij een vast stramien:

 1. Basisblok verplicht voor alle werknemers,
 2. Op een expertisegebied (bijv. engineering),
 3. Business unit,
 4. Functie specifiek en
 5. De zogenaamde soft-skills.

Hierbij worden werknemers gestimuleerd om ook regelmatig van functie te veranderen, met de daarbij horende cursussen, om levenslang te blijven leren. Verder wil je niet van derden afhankelijk zijn. Daarom worden ook contractors getraind, omdat je optimaal met hen moet samenwerken. Zo zijn trainingsprogramma’s met preferred detacheringsbureaus opgezet. Blijk je altijd met dezelfde contractors samen te werken? Neem ze dan in dienst of leidt je eigen mensen op. “Uiteindelijk gaat het om het vakmanschap”, aldus HR-director Bert van der Sluis. “Wij willen goede mensen hebben en zullen de mensen niet laten gaan om de transitievergoeding te ontwijken.”

“Behandel iedereen in de keten als werknemer, ook contractors. Iedereen hierin is waardevol en behandel ze ook daarnaar” (Bert van der Sluis, HR directeur).

Rudi Debets, Manager Engineering, is inmiddels aangeschoven in het kantoor van Bert van der Sluis, die besluit op een andere plek verder te gaan werken. Voordat hij weggaat wil Bert van der Sluis nog de volgende tips meegeven: “behandel iedereen in de keten als werknemer, ook contractors. Iedereen hierin is waardevol en behandel ze ook daarnaar. Dus maak de flexwet niet te rigide, het is een maatpak voor de werkgevers en de werknemers met een eigen verantwoordelijkheid.”

Richt je proces tijdig in op flexibiliteit


In de afgelopen jaren was de situatie bij Vanderlande vrij stabiel. Pieken en dalen bij de twee business units duurden nooit lang en konden door onderlinge uitwisseling van mensen worden opgevangen. Maar de domeinkennis in de projecten wordt steeds essentiëler waardoor het steeds lastiger wordt mensen te laten switchen tussen Airports en Warehousing/Parcel. Bij plotselinge behoefte aan flexibele arbeidsinzet kijkt Rudi Debets vervolgens naar collega’s met dezelfde domeinkennis in Veghel, de vestiging in India en contractors om daarna te kijken naar collega’s met domeinkennis in Veghel of wereldwijd. Dus een soort afpellen en in stukjes hakken wat je makkelijk kan uitbesteden zonder dat je kwaliteit inlevert.

“Gemotiveerde mensen presteren nu eenmaal beter en staan meer open om nieuwe uitdagingen aan te gaan” (Rudi Debets, Manager Engineering).

Recent is Vanderlande begonnen met werken in werkpakketten. In werkpakketten wordt werk zo gespecificeerd dat het bij een andere engineering unit in de wereld ondergebracht kan worden. Een werkpakket kan hierbij verschillen van één deliverable tot een (deel)project. Waar vroeger resources (werknemers) de wereld werden rondgestuurd, kunnen de werkpakketten nu lokaal worden opgepakt. De lokale partij kan dan zijn eigen capaciteit managen, waardoor het werk efficiënter en flexibeler uitgevoerd kan worden. Daarom is een eigen opleiding zo belangrijk om snel te kunnen schakelen tussen de niveaus en taken te kunnen delegeren. Maar het is voor de mensen soms best lastig ‘eigen werk’ uit te besteden om ‘ander werk’ te moeten doen. Verder wordt er nauw samengewerkt met sales. Continu de thermometer in de markt zetten en scenario’s evalueren wie je wanneer nodig hebt en of er tijd is om (de gewenste) opleidingen te geven; maatwerk dus.

Automatisering maakt het makkelijker om taken uit te voeren, ook engineering taken en dat maakt processen efficiënter. Toch zijn veel situaties klant specifiek en dat  vraagt weer om andere oplossingen. In het kader van multidisciplinariteit/brede inzetbaarheid, is het een uitdaging om de processen efficiënt te laten verlopen. Er is dus vooral behoefte aan mensen die samen kunnen werken, dezelfde taal spreken en begrijpen. Welke mensen zijn in staat om meerdere rollen te vervullen? Ook niet iedereen wil in meerdere rollen geduwd worden. Bijvoorbeeld het internationale karakter van Vanderlande zorgt ervoor dat er ook veel gereisd moet worden. Langer van huis strookt niet altijd met de thuissituatie.

Goede begeleiding, mentorschap maar ook als management hierop sturen zodat voor iedereen volgens dezelfde methodes een (tijdelijk)maatpak gemaakt kan worden. Gemotiveerde mensen presteren nu eenmaal beter en staan meer open om nieuwe uitdagingen aan te gaan. En dat blijkt wel anders wordt je met zo’n team geen wereldspeler.

Tips

 • Iedereen is waardevol en behandel ze daar ook naar.
 • Maak de flexwet niet te rigide, het is een maatpak voor de werkgevers en de werknemers met een eigen verantwoordelijkheid.

 

Deze casus is eerder verschenen in het (online) boek Gebalanceerde Flexibiliteit’ van TNO. Daarin staan nog negen andere casussen en een het onderzoeksverslag. Het boek is hier te downloaden.  

 

Sarike Verbiest is onderzoeker/adviseur bij TNO Gezond Leven. Ze doet onderzoek naar en geeft advies over flexibele arbeid. Ze onderzoekt trends en ontwikkelingen en de effecten van flexibele arbeid op zaken als duurzame inzetbaarheid en innovatie. Daarnaast adviseert ze bedrijven in de vormgeving van hun flexibele arbeid. Het uitgangspunt van haar advies is altijd om een optimum te vinden in werknemers- en werkgeversbelangen. Een organisatie moet presteren en flexibel kunnen opereren, maar wel op zo'n manier dat de medewerkers er ook bij gebaat zijn. Bekijk alle berichten van Sarike Verbiest