"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Eerste Kamer vraagt om eenvoudig systeem vaststellen fiscale zelfstandigheid

De Eerste Kamer heeft het kabinet in een motie opgeroepen om te komen tot een nieuwe, eenvoudige, mogelijkheid voor opdrachtgevers om vast te stellen of iemand een zelfstandige is.

De Eerste Kamer heeft het kabinet opgeroepen om te komen tot een nieuwe, eenvoudige mogelijkheid voor opdrachtgevers om vast te stellen of iemand een zelfstandige is. In een motie vraagt de Eerste Kamer om “opdrachtgevers te voorzien van een eenvoudigere wijze van verificatie om vast te stellen of een opdrachtnemer aangemerkt kan worden als zelfstandige in fiscale zin”. Alleen de VVD en PVV stemden tegen een motie, ingediend door D66 senator Alexander Rinnooy Kan, waarin onder andere dit staat vermeld.

Rinnooy Kan kwam tot zijn motie naar aanleiding van de behandeling van een aanpassing van de Wet Minimumloon. Daarin wordt bepaald dat iedereen die werkt met een overeenkomst van opdracht (volgens Minister Asscher zijn dat zo’n 200.000 mensen) onder de Wet Minimumloon valt. De aanpassing is met name gericht op sectoren als de postbestelling. Deze aanpassing is overigens aangenomen.

In de motie wordt opgeroepen om de aanpassing breder te trekken, maar echte fiscaal zelfstandigen daarvan wel uit te sluiten. Met de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR is het er alleen niet duidelijker op geworden wie nu wel en niet een fiscaal zelfstandige is. Vandaar de motie van Rinnooy Kan, die dus brede steun kreeg.

Of de huidige demissionaire regering iets met de motie gaat doen is nog maar de vraag. Snelle uitvoering van de motie vraagt van de Tweede Kamer om dit onderwerp ‘niet-controversieel’ te verklaren.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts