"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Brancheorganisatie Bovib roept op om te komen tot een Taskforce Zelfstandigen

Brancheorganisatie Bovib van intermediairs en brokers doet een oproep tot het inrichten van een Taskforce Zelfstandigen waarin marktpartijen gezamenlijk de politiek handvatten bieden voor verbetering van de positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt.

Tijdens het Bovib Jaarcongres 2017 de brancheorganisatie van intermediairs en brokers een oproep gedaan tot het inrichten van een Taskforce Zelfstandigen waarin marktpartijen gezamenlijk de politiek handvatten bieden voor verbetering van de positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt. 

Rob de Laat, voorzitter van de Bovib, neemt het initiatief neemt om samen met andere betrokken stakeholders na te denken over de positie van de zelfstandige in de arbeidsmarkt. Rob de Laat: ‘wij hebben de ambitie om de politiek concrete handvatten aan te bieden die moeten leiden tot werkbare oplossingen en heldere kaders. Onder andere door gezamenlijk een roadmap op te stellen die richting geeft aan de vervolgenstappen die genomen moeten worden om tot een verankering van de zelfstandige in de (arbeids-)wetgeving te komen.’  

Doorbraak Wet DBA nodig

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die sinds mei van afgelopen jaar in werking is getreden, heeft veel stof doen opwaaien en heeft geleid tot veel onzekerheid bij opdrachtgevers die werken met zelfstandigen.

Sinds de opschorting van de handhaving van deze wet in november, zijn er geen maatregelen meer genomen en heeft het debat inhoudelijk stilgelegen. Intussen bieden de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen geen écht zicht op werkbare alternatieven (zie ook dit overzicht op ZZPkiest.NU). DAt werd nog eens bevestigd in het slotdebat op het Bovib congres. 

Partijen reppen wél over het verkleinen van de kloof tussen vast en flex, maar bieden geen concrete oplossingen. De positie van de zelfstandige blijft onduidelijk en dreigt weer kind van de rekening te worden.

Er moet nu een nieuwe push gegeven worden om de positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt te verhelderen. De Bovib roept partijen in het veld op zich aan te sluiten bij dit initiatief.  

Een integraal verslag van het jaarcongres is hier terug te zien. 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. De oproep van Rob de Laat en zoals het liet aanzien mede gesteund vanuit in ieder geval 1 politieke partij is zeer sympathiek.
    Mijns inziens heeft het gemodder met de wet DBA echter ook aangetoond, dat het middenveld en de ambtenarij bij de modelovereenkomsten niet echt tot mooie resultaten zijn gekomen. Wat mijns inziens mistte was regie bij dat proces en daarvan lerende zou er regie moeten zijn op zon’n proces. Ik kijk daarbij ook terug naar de experimenten met zelfstandigheidsverklaringen eind jaren negentig. De uitgangspunten waren afgekaderd en toen viel er heel goed met het middenveld te komen tot afspraken.
    Ook nu is nodig regie en een regiserende partij, die de uitgangspunten, zijnde een visie op de organisatie van de arbeidsmarkt, helder heeft, voordat er tot een aanpassing kan komen op het arbeidsrecht.
    In dit verband was de presentatie en oproep van inleider Bouman, tijdens het BOVIB congres zeer raak.