"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Aantal online interim opdrachten stijgt flink door. De cijfers over 2016.

Het aantal online opdrachten voor interim managers en interim professionals laat een blijvend stijgende trend zien. Een analyse van meer dan 35.000 online opdrachten in 2016.

Het aantal online opdrachten voor interim managers en interim professionals laat een blijvend stijgende trend zien. Met een groei van bijna 20% liet met name het laatste kwartaal van 2016 een flinke stijging zien.

Het valt op dat het aantal online interim finance (+22%) en logistieke/inkoop opdrachten (+23%) hard groeiden.  Dat blijkt uit een analyse van de data van Planet Interim, het online platform dat zich richt op hoger opgeleide interim professionals. Planet Interim vond en publiceerde in het laatste kwartaal 10.196 unieke opdrachten, waarvan bijna de helft IT-gerelateerd.

Naast een groei van het aantal aanvragen voor interim professionals ziet Planet Interim ook een stijging van de tariefindicatie die door opdrachtgevers werd meegegeven. Lag het tarief in de eerste drie kwartalen rond de 58,- euro, in het laatste kwartaal lag het gemiddelde tarief rond de 65,- euro.  We zien hier wel flinke verschillen per functiegebied.

Finance, Marketing, HR, Inkoop en Logistiek

Bij de non-IT opdrachten valt dus in het vierde kwartaal de forse groei op van het aantal finance opdrachten, ook ten opzicht van het jaargemiddelde. Een vergelijkbare groei constateert Planet Interim in relatie tot inkoop en logistieke functies maar ook bij marketing. Het aantal HR opdrachten groeide percentueel wel nog veel sterker, maar dat was na een wel heel forse zomerdip. Het aantal HR opdrachten blijft in Q4 nog wat achter ten opzicht van het eerste half jaar.

Ook tarieven laten een stijgende lijn zien. Althans, de tariefindicatie die opdrachtgevers vaak in een aanvraag meegeven. Dat tarief kan natuurlijk afwijken van het daadwerkelijk overeengekomen tarief. De stijging van dat tarief is alleen niet direct gerelateerd aan de stijgende vraag. Daar waar de tariefindicatie in de bouw steeg met meer dan 16%, daalde hij juist bij finance opdrachten (-11%).

IT opdrachten uitgesplitst

Het aantal IT opdrachten en projecten heeft van oudsher een groot aandeel in de wereld van online interim opdrachten. Je zou verwachten dat de doelgroep van IT’ ers via het web mogelijk wat makkelijker bereikbaar is. Volgens Niels van Berkel van Planet Interim speelt de schaarste van IT-ers echter een grote rol. Vanwege die schaarste worden meerdere wervingskanalen ingezet, waaronder internet. De IT’ ers hebben het voor het uitkiezen.

Binnen de IT functies zien we dat vooral de vraag naar Systeem- & netwerkbeheerders zeer fors groeide, met een groei in opdrachten van meer dan 100% in Q4 ten opzicht van het eerste kwartaal van 2016. Het meest wordt gezocht naar Applicatiebeheer en Helpdesk professionals.

Ondanks de groeiende vraag naar interim-IT-ers blijven opdrachtgevers vrij stabiel in het tarief dat ze in opdrachten aangeven als indicatie. Die schommelt door het jaar heen zo rond de euro 70,-. Bij hun inschrijving bij Planet Interim geven interimmers in deze doelgroep overigens een flink hogere indicatie af van wat ze zelf verwachten. Dat ‘wenstarief’ ligt zo’n 22 euro hoger.

Als mogelijke verklaring geeft Niels van Berkel dat met name (IT-)bemiddelaars bij de publicatie van opdrachten graag de kaarten tegen de borst houden en een hele ruime maar vrij lage tariefrange afgeven. Dit om de onderhandelingspositie met de professional in tact te houden. Men lijkt dus bang om vooraf te veel ‘weg te geven’. Van Berkel vindt dit enigszins ‘pennywise, pound foolish’. “Je enthousiasmeert schaarse IT’ers namelijk niet door lage tariefranges bij je opdrachten te publiceren. Als je de doelgroep serieus neemt en wilt interesseren, geef dan ook een goede en realistische tariefindicatie af. Besteed daarnaast in de opdrachtbeschrijving ruimte aan waarom het project een uitdaging is voor de professional in plaats van klakkeloos de ellenlange lijst met profieleisen van de opdrachtgever over te nemen” besluit Van Berkel.

 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts