"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Betekent RPO dat je naar je recruitment geen omkijken meer hebt?

Als je al je recruitment uitbesteedt, betekent dat natuurlijk niet dat je er geen omkijken meer naar hebt. Wat moet je dan nog wél doen? Artikel Mark Bassie & Marleen Deleu.

Als je al je recruitment uitbesteedt, betekent dat natuurlijk niet dat je er geen omkijken meer naar hebt. Wat moet je dan nog wél doen?

Iedere recruitmentoperatie vraag sturing, afstemming en aanpassing. Dat geldt natuurlijk ook, of misschien zelfs nog wel méér, als het de recruitmentfunctie is die wordt geoutsourcet.

Niet zomaar een BPO

RPO (recruitment process outsourcing) wordt vaak een-op-een vergeleken met andersoortige diensten op het gebied van BPO (business process outsourcing). Dat is op zich best logisch, maar realiseer je wel dat een RPO plaatsvindt in een zeer dynamische omgeving: een snel veranderende arbeidsmarkt, een zich ontwikkelend recruitmentvak, nieuwe procesmodellen en mogelijke arbeidsrelaties en vacaturevragen die tijdens de operatie nog veelvuldig wijzigen.

Innovatie op álle deelgebieden

Binnen het recruitmentvak struikel je over de innovaties en nieuwe naamgevingen op zo’n beetje alle deelgebieden. Of het nu gaat om Talent Sourcers, Talent Acquisition Specialists en de (Global) Recruitment Business Partners, het zijn inmiddels allemaal doorontwikkelingen op de recruitmentfunctie.

Graag alle data beschikbaar

Het werkveld dat ooit alleen maar bekend stond als ‘werving en selectie’ valt nu uiteen in gebieden als: Strategic Sourcing, Community Management, Candidate Relationship Management, Employer Branding, Jobmarketing, Careerpages, Mobile Communication en Talent Pooling. Sourcing (werving) wordt meer data-driven ingericht en we willen graag deze data altijd beschikbaar hebben, geïntegreerd in het ATS.

Het werkveld wordt complexer

Dit alles betekent dat het werkveld complexer wordt. Het dagelijks leiden en ontwikkelen van het recruitmentteam vraagt voortdurende bijsturing: wat kan beter, wat kan sneller en hoe kunnen we dit organiseren in de dagelijkse uitvoering? Hoe en wanneer implementeren we nieuwe werkwijzen, rapportages en technologieën?

Wat staat op de managementagenda?

Dit zijn vragen waar een RPO-leverancier natuurlijk dagelijks mee bezig is. Aan de andere kant, en minstens zo belangrijk: ook de klant-organisatie verandert natuurlijk continu. Niet alleen in de vacaturevraag (meer of minder, verschillende functies), maar bijvoorbeeld ook in de mate waarin recruitment op de management-agenda staat. Denk daarbij aan onderwerpen als: diversiteit, nadruk op interne werving, het gedeelde en gewenste DNA, de aansturing op specifieke competenties.

Recruitment en organisatie samenbrengen

Al dit soort onderwerpen hebben invloed op je recruitment-aanpak. Oók als je dit hebt uitbesteed. Oftewel: je recruitment en je organisatie moeten worden samengebracht om te zorgen dat een RPO ook blijvend aansluit op de klantvraag.

Hét risico: stilstand

Nog te vaak zien we dat een RPO centraal (vanuit HR) wordt ingericht en uitgevoerd en daarmee, over tijd, een grotere afstand krijgt tot de agenda van het management van de organisatie. Het grote risico: een ‘stilstaand’ servicemodel en ontevreden hiring managers.

De klant moet meedoen

Hoe kun je dat voorkomen? Door de middellange- én lange termijndoelstelling een verantwoordelijkheid te maken van zowel de RPO-leverancier als de klant. Wil je van een RPO een succes maken, dan moet de klant meedoen in het uitdragen, ondersteunen en (mee)sturen op de resultaten en ontwikkeling van het gekozen servicemodel.

Nooit statisch

De RPO-leverancier kan zijn kennis en expertise inbrengen in hoe je goed kunt werven en selecteren. Maar de klant moet zelf altijd duidelijk maken wat dat voor zíjn organisatie betekent. Een RPO mag dan ook nooit statisch zijn. Besteed je alles uit, dan betekent dat dus niet dat je er als klant geen omkijken meer naar hebt. Het betekent alleen dat je je kunt richten op wat voor jóú het meest belangrijk is.

Marko Hol (Sterksen

Dit artikel is de laatste aflevering in een serie over RPO, geschreven naar aanleiding van een vergelijkend onderzoek uit naar alle bekende RPO-aanbieders. Een onderzoek uitgevoert door Marleen Deleu van het Belgische The Flex Academy en Mark Bassie (Flex-Beheer).

Vandaag staat Total Worforce Solutions centraal in de WebinarWeek. Mark geeft een presentatie over RPO en MSP programma’s. Aanmelden kan nog via deze website

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger