"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

5 aanleidingen waarom HR een rol moet pakken bij flex en inhuur.

Met een groeiend aantal mensen dat actief is binnen organisaties, maar geen traditioneel vast contract heeft, stijgt de noodzaak dat de afdeling HR zich met dat onderwerp bezig gaat houden. 5 visies daarover, terug te kijken in 5 boeiende webinars.

Met een groeiend aantal mensen dat actief is binnen organisaties, maar geen traditioneel vast contract heeft, stijgt de noodzaak dat de afdeling HR zich met dat onderwerp bezig gaat houden. Zowel bij inhuur/recruitment als tijdens de periode dat ze actief zijn binnen de organisatie. Een open deur wellicht. In de praktijk blijkt toch nog steeds dat HR een meer strategischere rol kan en moet pakken.

Het thema HR & Flex lag dan ook voor de hand als thema voor een van de vijf dagen van de webinarweek die ZiPconomy samen met Werf& organiseerde.

Rond dit thema gaven vijf sprekers hun visie. Een korte introductie plus per presentatie een integrale opname van die webinars.

Flex als energie factor

Flex, in de breedste zin van het woord, is een niet meer weg te denken trend in onze arbeidsmarkt. Met name onder HBO opgeleiden stijgt het aantal mensen dat werkt als zelfstandige. Ook in de groeisectoren in de economie groeit het percentage medewerkers met een vorm van een flexibel contract. Wim Davidse onderbouwt zijn openings keynote van de HR & Flex thema dag met treffende data.

Maar daarmee is het verhaal nog niet helemaal verteld. Flex groeit, flex blijft en flex is nauw verbonden met de vierde industriële revolutie waar we midden in zitten. Maar flex heeft ook veel verschijningsvormen. “Succesvol werkgeverschap kan prima hand in hand gaan met een hoog percentage flex of inhuur” , aldus Davidse. Daarbij heeft steeds meer organisatie flexibel zijn al lang niet meer zo veel te maken met (externe) inhuur. In zijn boeiend college laat hij concreet zien hoe je flex als energiefactor kan inzetten.

De presentatie van Wim start op 01:59 min. 

Zzp’ers bestaan niet! Welke ondernemers kan ik nog wel inhuren?

Als er een aanleiding is voor HR om het flex-dossier te omarmen, dan is het wel de veranderende regelgeving. Rond het inhuren van zelfstandig ondernemers speelt natuurlijk de Wet DBA. De handhaving mag dan ‘on hold’ gezet zijn door het kabinet; de wet is niet van tafel. In de formatie komt een uitweg vast op tafel. Ondertussen is het van groot belang om te weten wat nu precies de (on)mogelijkheden zijn als het gaat om het inhuren van zelfstandig ondernemers.

Tjako Streefland  legt in zijn webinar helder uit welke verschillende ondernemersvormen er voorkomen en wat dat betekent voor de positie van opdrachtgevers.

(het verhaal van Tjako start op 04:10 van deze video)

Centraliseren inhuur. Hoe krijg ik het management mee?

Een grote rol van HR met betrekking tot de flexibele arbeidsmarkt en het groeiend aantal zelfstandige ondernemers start vaak met  een grotere betrokkenheid rond inhuur. Inkoop heeft het uit de handen van de decentrale manager gehaald. Aan HR en recruitment om het verder uit te bouwen tot een expertise. Dat gaat niet zonder slag of stoot, zo maakt Thijs Maters (Harvey Nash) duidelijk. “Veranderen van decentraal inhuur externen naar centraal inhuur moet je benaderen als change project.” Met verleiden en afspraken, met steun van het topmanagement en het laten zien van je toegevoegde waarde. “Voor een effectieve samenwerking met hiring managers moet je je als inhuur professional specialiseren en waarde toevoegen”.

In zijn presentatie laat Maters zien wat de voordelen van zo’n centraal inhuur proces zijn en hoe je het management daar bij niet in de gordijnen jaagt.

(De presentatie van Thijs start op 02:39 min)

Futering Organisations

Nieuwe tijden, nieuwe mogelijkheden en vooral nieuwe generaties vragen om een nieuwe manier van organiseren. Organisaties die aantrekkelijk willen zijn van Millenials, zullen af moeten van de traditionele, vaak op hiërarchie gebaseerde, managementmodellen. Aldus Karin Manuel in haar webinar en nieuwe boek Futering Organisations

Platte organisatievormen, agile werken, team met wisselende samenstelling, waarin de grenzen tussen vast en flex vervagen. Karin Manuel laat in haar webinar de kern zien van haar visie. Op basis van termen als holacratie, cocratie, workcrafting en jobshaping geeft ze ingrediënten voor de organisatie van morgen. Waar Manuel HR nu al aan kan beginnen te bouwen.

Het verhaal van Karin start op 02:31 min. 

Recruitment of inhuur. Vast of Flex. Wat maakt het uit?

Jan Karel Sindorff verbaast zich er over dat HR soms nog steeds geen interesse heeft in wie er niet vast op de loonlijst staan. “Human Resources gaat over mensen, niet over in welke contractvorm iemand werkt. Iedereen hoort er bij. Ga uit van de overeenkomsten, niet van de verschillen.”

Sindorff gaat nog een stap verder. Voor hem is het recruitment van morgen niet het bij elkaar brengen van organisatie en mensen, maar veel breder. Mee denken over het organiseren van werk en hoe je daar het slimst competenties bij organiseert. Via het aantrekken van tijdelijk of vast talent. Maar ook via outsourcing, statements-of-work, samenwerkingsrelaties, inzetten van online platformen. “De recruiter als makelaar van competentie.“

Dat vraagt voor een open benadering van hoe werk georganiseerd kan worden en een bedrijfskundige blik. Sindorff staat voor een fundamentele andere inrichting van recruitmentafdelingen, zo maakt hij in zijn webinar duidelijk.

De presentatie van Jan Karel start op 03:11 min

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts