"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

KvK: 47.000 extra zzp’ers in 2016. Groei vlakt wel af.

Het aantal zzp’ers in is 2016 verder gegroeid. De groei vlakt vanaf juni wel iets af. Volgens de KvK mogelijk als gevolg van de Wet DBA.

Het aantal zzp’ers in is 2016 verder gegroeid. Er zijn nu in totaal 882.694 fulltime zzp’ers, een toename van 4% ten opzichte van 2015. De groei vlakt vanaf juni wel iets af. Volgens de KvK mogelijk als gevolg van de Wet DBA. Het aantal parttime zzp’ers groeit in 2016 wel harder: met 5% ten opzichte van 2015 tot in totaal 219.079. De groei van het aantal zzp’ers komt vooral door startende zzp’ers onder de 40.

Voor het eerst is de meerderheid (52%) van de parttime startende zzp’ers vrouw. Van alle zzp’ers is 34% vrouw, vorig jaar was dat nog 30%. Een en ander blijkt uit het “Jaaroverzicht Ondernemend Nederland” van de Kamer van Koophandel dat vandaag wordt gepubliceerd.

Minder starters, meer stoppers. Door Wet DBA?

Het aantal startende zzp’ers ligt lager dan in 2015. Tegelijkertijd ligt het aantal ‘stoppers’ hoger dan in 2016.

Met name vanaf de zomer is er een trendbreuk zichtbaar in de cijfers. Relatief veel stoppers en iets minder starters vanaf juni. In augustus zelfs een absolute daling van 253 zzp’ers en 663 parttime zelfstandigen. In september gaat de groei door.

In 2016 zijn 69.728 zzp’ers gestopt, fors hoger (+16%) dan in 2015. In de sector ‘zakelijke dienstverlening’ stopten zelfs 21% meer zelfstandigen. Het aantal starters is ook gedaald, maar overtreft nog steeds ruim het aantal ‘stoppers’ waardoor netto het aantal zzp’ers dus blijft stijgen.

groei-zzp-2016De afvlakking van de groei van het aantal zzp’ers vanaf juni (en kleine absolute daling in augustus) kan volgens de KvK een effect zijn van de wet DBA. Dat de groei zich later weer iets herstelt, kan ook te maken hebben met het feit dat de handhaving van de wet DBA is opgeschort tot 1-1-2018. Maar zekerheid kan de KvK daar niet over geven omdat de KvK geen exact zicht heeft op welk type dienstverlening de zzp’ers heeft en dus ook niet of dat type dienstverlening gevoelig is voor de effecten van de Wet DBA.

Wel kunnen we zien dat in de categorie ‘zakelijke dienstverlening’, waarin met name de groep zelfstandige interim professionals zich bevinden, achter blijft qua groei, 2% groei ten opzichte van 4% over alle sectoren gemeten.

De relatie leggen met de Wet DBA, zoals de KvK voorzichtig doet, ligt voor de hand. Toch blijft dat lastig te concluderen uit deze algemene cijfers. Een afname van het aantal starters kan ook prima te verklaren zijn door een aantrekkende arbeidsmarkt (dus minder gedwongen zzp’ers). Een stijging van het aantal stoppers door de Wet DBA zal waarschijnlijk pas later in de cijfers terug te zien zijn. Een zzp’er die in de afgelopen maanden bijvoorbeeld gedwongen werd om via een payroll constructie te werken, zal zich niet direct uitschrijven bij de KvK. Datzelfde geldt voor zzp’ers die nu zonder opdracht zitten.

Meer jongeren, meer part-time, meer vrouwen, meer ‘niet-in Nederland geboren’ zzp’ers

De gemiddelde leeftijd van de zzp-starter is 37 jaar. De groei van het aantal zzp’ers zit vooral in de leeftijdscategorieën onder de 40.

leeftijdsopbouw-zzp

De daling van het aantal startende zzp’ers  (4.421 minder in 2016 tov 2015) werd goedgemaakt door veel meer (6.636) parttime starters in 2016 dan in 2015. De KvK vermoedt dat meer mensen een parttime onderneming starten omdat ze die met andere activiteiten, zoals een parttime baan en vrijwilligers- of huishoudelijk werk, kunnen combineren.

Steeds meer vrouwen gaan ondernemen: het percentage vrouwen dat onderneemt is gestegen van 32 in 2010 naar 36 in 2016. In 2016  zijn er voor het eerst meer vrouwen (52%) dan mannen die starten als parttime zelfstandige. In 2015 waren de mannen nog in de meerderheid (51%) in dit segment. Inmiddels is het aandeel vrouwen bij de parttime zelfstandigen gestegen tot 46%.

Het aantal ondernemers (inclusief zzp) dat niet in Nederland is geboren neemt nog steeds toe. Van de gevestigde ondernemers is in 2015 en 2016 respectievelijk 13,1% en 13,4% in het buitenland geboren. Van de starters was in 2015 19% niet in Nederland geboren en in 2016 21%.

58% van de zzp’ers is dat na vijf jaar nog steeds, een percentage dat iets lager ligt dan bij andere MKB bedrijven.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

12 reacties op dit bericht

 1. Ik heb na maanden stilstand en omzetverlies nu mazzel met nieuwe project(en)maar ik ben er zeker van dat juist de zakelijke dienstverlening nog steeds onder de wet DBA heeft te lijden. Niet zozeer door de wet op zich maar vooral door de angst die het bij vooral grotere bedrijven blijkbaar inboezemt. Voor mij nog onverklaarbaar want als een klein bedrijf in staat is om een goed contract op te stellen dan zou je dat van een groot bedrijf toch zeker ook mogen kunnen verwachten.

 2. Het probleem bij de DBA is niet ‘om een goed contract op te stellen’…………
  Maar om te zorgen dat het contract zo wordt uitgevoerd als het op papier staat. En dat dan in de ogen van de Belastingdienst, die zich daar mogelijk over een paar jaar over buigt en er dan misschien iets van vindt…

  • Beste Mark, als in het contract staat wat de feitelijke werkzaamheden (kunnen/moeten) inhouden en dit door de belastingdienst wordt geaccepteerd wat kan dan nog een probleem zijn?

   • Een probleem.kan zijn het contract niet de weergave van de werkelijke situatie is, omdat anders geen goedkeuring van het contract was gekregen.
    De woorden “kunnen/moeten” geven al aan dat er verschil kan zitten tussen het contract en de werkelijke situatie.
    In een aantal gevallen is de situatie dusdanig dat er nooit een goedkeuring voor gekregen zal worden.

    • Ik heb de woorden kunnen/moeten gebruikt omdat niet altijd hoeft voor te komen wat mogelijk wel zou kunnen. Ik begrijp uit het antwoord dat de belastingdienst niet akkoord gaat met bepaalde werkzaamheden die volgens de oude wetten een mogelijke gezagsverhouding kunnen aanduiden. Ik heb een contract waar deze situaties gewoon vermeld staan en door de belastingdienst geaccepteerd zijn. Wat zou dan wel een probleem voorbeeldsituatie kunnen zijn?

     • Als jij een goedgekeurd contract hebt, en je werkt ook daadwerkelijk op de manier zoals in dat contract beschreven staat (gezag/loon/vervanging enz.), dan heb je geen probleem denk ik. Maar ik ben zeker geen deskundige, dus aan mijn garantie heb je niks 😉

   • Is geen probleem; dit jaar in ieder geval niet. Tenzij de belasting bij controle kan aantonen dat er bewust werd gefraudeerd bij het opstellen van het contract, cq het beschrijven van de werkzaamheden en relevante verantwoordelijkheden, vrijheden enzovoorts.

   • @Wim: het gaat bijv om de manier waarop er wordt gewerkt. Krijg je als zzp’er instrcucties? Waarover en hoe vaak? Maak je gebruik van middelen van de opdrachtgever en wat heb je hierover afgesproken? Wat zijn de werktijden en werkplel, wie bepaalt deze?
    Kernachtig: Wat is het verschil tussen de manier waarop de werknemers in deze organisatie werken en jij als opdrachtnemer?

    • Mark, ik begrijp het en je hebt zeker een punt denk ik. Het hangt van de opdracht en organisatie af maar soms kom je er niet uit om te communiceren en afspraken te maken hoe je de nodige informatie van de opdracht tot je krijgt. Daar heb je uiteraard soms (interne) middelen van een opdrachtgever voor nodig. Maar zou het niet mogelijk zijn deze situaties te beschrijven en met de belastingdienst daar heldere afspraken over te maken? Dat zou toch geen probleem mogen zijn omdat dit nou eenmaal een onderdeel is van een (tijdelijke) opdracht.

     • Met tienduizenden zzp’ers en opdrachtgevers is dat onmogelijk voor de Belastingdienst om af te spreken, nog afgezien van het feit dat dit dan ook maar afspraken op papier zijn, die niets zeggen over wat er in de praktijk gebeurt. Helaas!

      • Het grootste probleem is echter de interpretatievrijheid voor de belastingdienst en bizarre uitlatingen van die gekke (k)Wiebes. . Als je alles netjes hebt afgesproken, geregeld en nageleefd kan men toch nog van mening zijn dat er sprake is van een dienstverband. Bangmakerij? Nee, het is helaas een pijnlijk feit. Als Wiebes stelt in een ‘verduidelijkende’ video dat een ZZP’er die op zijn fiets naar de opdrachtgever gaat met broodtrommeltje achterop toch echt gewoon in dienst is dan is alles voor discussie vatbaar. Wat als je als ondernemer juist een groen beleid voert (en daarmee voor bepaalde opdrachten in aanmerking komt) en dus op de fiets gaat, waarbij je geen gebruik maakt van de middelen (lunchvoorziening) van de opdrachtgever maar zelf je eigen materialen (broodtrommel) regelt, doe je het blijkbaar toch nog verkeerd. Ik weet het is een absurd voorbeeld, heb het toch echt niet verzonnen, kijk de live video van Wiebes maar op Facebook…..

       • Ik denk dat Wiebes dat symbolisch bedoelt, dus mensen die dat iedere dag doen, dag in dag uit, maand in maand uit, jaar in jaar uit.
        Als jij toevallig een keer een opdrachtje op fietsafstand doet, is daar niks mis mee. Ook als je alle opdrachten met de fiets doet, lijkt me dat geen probleem. Als het er dan maar wel meerdere zijn.