"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wiebes tilt reparatie wet DBA over verkiezingen heen. Geen tijdelijke maatregel.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil geen overhaaste stappen zetten in het aanpassen van de Wet DBA. “Eerst rust en repareren, dan weer verder rijden.” Elke suggestie uit de Kamer voor een snelle tijdelijke reparatie werd van de hand gewezen.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil geen overhaaste stappen zetten in het aanpassen van de Wet DBA. “Eerst rust en repareren, dan weer verder rijden.” Elke suggestie uit de Kamer om opdrachtgevers nu al meer harde zekerheid te geven, wees een soms geïrriteerde Wiebes van de hand. “Nu met nieuwe criteria komen geeft alleen maar meer onduidelijkheid.”

Oppositie vindt geen gehoor suggesties

Het kabinet wil de tijd nemen om nieuwe criteria, zoals die bijvoorbeeld voorgesteld zijn door de Commissie Boot, nader te bestuderen. Minister Asscher wil dat onderzoek met een interdepartementale werkgroep doen, inclusief advies van de SER en het betrekken van de sociale partners. Met als gevolg dat het kabinet niet voor april met voorstellen komt. Na de verkiezingen dus, waarmee dit dossier op het bureau van de formateur komt te liggen. De vraag waarom het kabinet – dat al een tijdje weet dat de Wet DBA met de huidige criteria rond gezag en vrije vervanging vast loopt – niet alvast gestart is met dat onderzoek en overleg, bleef onbeantwoord.

Een serie moties van oppositiepartijen om bijvoorbeeld alvast een aantal criteria rond duur of tarief in te voeren, zodat al sneller duidelijk wordt welk type opdrachten zonder modelovereenkomst kunnen worden uitgevoerd, of tijdelijk terug te vallen op de VAR, worden ‘ontraden’ door het Kabinet.

Dat terwijl ook Erik Ziengs (VVD) drie weken geleden zo’n tariefgrens opperde en ook Mei Li Vos (PvdA) aan gaf daar wel oren naar te hebben. Ook verschillende belangenorganisaties vragen daar om, net als een aantal grote bedrijven, zo bleek uit een inventarisatie die wij deden.

VNONCW heeft zich in tamelijk felle bewoordingen uitgelaten tegen elke vorm van tijdelijke criterium als een tariefgrens:  “We moeten voorkomen dat het kabinet een verkeerde afslag neemt door een politieke uitruil waarin VVD en PvdA elkaar nog net kunnen vinden”. Blijkbaar is de stem van Hans de Boer goed gehoord in Den Haag.  Herhaaldelijk noemde Wiebes in het debat dat er bij met name het VNO geen draagvlak is voor tijdelijke maatregelen.

Mogelijk is dat De Boer het punt rond criteria over wat nu wel en wat nu niet een zzp-opdracht is, mee wil nemen in de nieuwe onderhandelingsronde met de vakbonden die gaat komen nu ook de WWZ zo ter discussie staat. Of de uitruil die daar gaat plaatsvinden gunstig uitpakt voor zzp’ers valt nog maar te bezien.

Meer voorlichting

De oppositie gaf diverse malen aan een gevoel van urgentie te missen bij de Staatssecretaris.

“Geen handhaving, geen boetes”, zo herhaalde Wiebes gisterenavond regelmatig. Hij houdt vast aan zijn standpunt dat het niet uitdelen van boetes voldoende zekerheid aan opdrachtgevers moet bieden om toch weer zzp’ers in te huren. Opmerkingen van links tot rechts in de Kamer dat die uitspraken weinig indruk maken bij de ‘compliancy’ afdelingen van met name grote organisaties, waren aan dovemansoren gericht. Wiebes ging daar niet echt op in.  Volgens hem zijn veel bedrijven bedrijven onnodig risico-avers gebleken. ‘Ik moedig hen aan weer zzp’er in te huren’

De Staatssecretaris beloofde nog meer in te zetten op voorlichting. Half januari (eerder krijgt hij die post niet de deur uit) krijgen alle zzp’ers die een VAR hadden, nogmaals een brief.

Een zichtbaar vermoeide Asscher maakte in korte bewoordingen duidelijk dat het ontwikkelen van nieuwe criteria en die in overeenstemming brengen met het arbeidsrecht een “majeure operatie” is (“zodat de praktijk gaat aansluiten op de juridische werkelijkheid”) Een operatie veel zorgvuldigheid en afstemming vergt. Een zorgvuldigheid die wat schril afsteekt ten opzichte van de haast die zijn collega Wiebes had met het invoeren van de Wet DBA.

En nu?

En nu? Dat Wiebes het lastig vindt om nu snel met een alternatief te komen, is op zich wel te begrijpen. Maar na wederom een debat blijft toch ook een gevoel hangen dat hier niet een Staatssecretaris staat die tot het uiterste wil zoeken naar een oplossing voor een probleem waar hij zelf politiek verantwoordelijk voor is.

Een snel vervolgdebat waarin Wiebes gedwongen wordt om een andere koers te varen, zit er ook niet in.

Ondertussen mogen zelfstandigen die opdrachten doen in het wat pragmatisch ingesteld MKB hopen dat de woorden van Wiebes voldoende zijn. Voor zelfstandigen die het meer moeten hebben van de grote organisatie en overheden kan het wel eens een lange winter worden.

(In het liveblog over het de debat, dat hier terug te lezen is, kunt u het debat in korte quotes en commentaren nog eens terug lezen) 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

17 reacties op dit bericht

 1. Hoe ergerlijk het ook is, dat Wiebes pas na een half jaar kritiek erkent dat de DBA een debacle is, schuilt er wel een kern van waarheid in zijn betoog vandaag.

  Eerst rust en dan zonder grote druk deugdelijk bekijken wat de beste oplossing is en intussen geen handhaving, dus geen naheffingen en geen boetes tot 1 januari 2018. Vrij speelveld tussen opdrachtgevers en ZZP’ers dus, zonder risico’s. Hoe kun op korte termijn je nog meer (tijdelijke) zekerheid geven?

  Hoe opportunistisch die stellingname ook moge zijn in het licht van de verkiezingen, hij lijkt in ieder geval uit de onbezonnen totstandkoming van de DBA geleerd te hebben dat haastige spoed zelden goed is als het gaat om wetgeving. En dat is iets wat een aantal fracties in ieder geval nog niet begrepen lijkt te hebben. Wetten veranderen vóór 1 februari 2017? Op zijn zachtst onverstandig.

  En dit geeft de ZZP’ers en hun organisaties de kans om eens te kijken of ze zelf op één lijn kunnen komen. Wie de berichten volgt, constateert dat die het met name met elkaar oneens zijn en niet bereid zijn om écht naar elkaar te luisteren. Zie ook:
  https://www.linkedin.com/pulse/dba-debat-vandaag-verkiezingsretoriek-de-kamer-en-een-zzp-dba-nee?trk=hp-feed-article-title-publish

 2. Joost, dat de zzp-organisaties in dit dossier ook maar iets in de melk te brokkelen hebben lijkt me een illusie. Dit wordt een 1-2-tje tussen VNO en de vakbonden.

 3. En bij specifieke criteria op bv tarief zal eveneens een groep onnodig benadeeld worden. Immers, grenzen door criteria zijn zwart-wit, terwijl de beroepsbevolking dat niet is. Daarnaast zal het nieuwe schijnconstructies in de hand werken. Het gaat hier om het beïnvloeden van gedrag en daar blijken de modellen van de grote economen van weleer de laatste jaren ook onvoldoende voorspelbaar te zijn.

  We zitten in een tijd van een échte verandering van de arbeidsverhoudingen die zich niet laat leiden door een paar wetten die vasthouden aan de bestaande/oude financieringsbehoefte van de staat.

  Ik heb de oplossing niet, maar geloof niet dat nieuwe werelden zich laten creëren op oude gronden.

  • @Pascal,
   Ik begrijp je punt. Enkel een tariefgrens is verre van ideaal. Gedachte is: dat heb je iets, in ieder geval voor een groep die evident niet in een gedwongen schijnconstructie werkt. Het is overigens een minimumtarief, werken onder dat tarief zou gewoon kunnen, maar dat met een modelovereenkomst.
   Maar ik schrijf al in de verleden tijd. De ingediende moties daarover gisteren zullen het niet gaan halen,

   Hugo-Jan

 4. Wat ik met name mis in dit gehele verhaal, is dat er totaal niet wordt gesproken over de Stichting Normering Arbeid.
  Dit is een organisatie die de halfjaarlijkse controle uitoefent bij de NEN gecertificeerde bedrijven in Nederland.
  Zij controleren op de boekhouding en hiermee alle afdrachten naar o.a. De Belastigdienst.
  Ook zij controleren de bedrijven nu op de zzp-er. Wanneer het in hun ogen niet zou kloppen volgens de regels van de Wet DBA, delen zij een Major aan het desbetreffende bedrijf uit, met als gevolg dat het bedrijf zijn/haar certificering kwijtraakt. Terwijl de WetDBA niet wordt gehandhaafd. Zij maken ook de stelling dat alle administratieve functies niet door zzp-ers kunnen worden uitgevoerd (“dit moet dan wel een schijnzelfstandigheid zijn”).
  Ook worden hier bijvoorbeeld sales adviezen/activiteiten onder geschaard.
  Als men bij het Ministerie al niet eens weet waar ze op dit moment de grens moeten trekken, hoe kan het dan zo zijn dat een SNA hier hun eigen maatregelen op treft?

 5. Eigenlijk zou je als tussenvorm moeten kunnen kiezen als je er als zp-er nu niet uitkomt met een klant.
  Dus of een VAR of DBA/modelovereenkomst.
  Dan kan de onderkant van de markt beschermd worden en de bovenkant kan een klant ‘beschermen’ tegen potentiele aansprakelijkheid achteraf bij twijfel over wel of niet zelfstandigheid.

  Daarmee kunnen bedrijven in elk geval altijd compliant zijn.

 6. Opmerkelijk is de stelling van Asscher ‘dat de praktijk gaat aansluiten op de juridische werkelijkheid’. Eh.. pardon!?
  Is het niet andersom? Moet de jurisdictie niet aansluiten aan de maatschappelijke werkelijkheid?

  • Nee natuurlijk niet.
   Als op een stuk weg structureel 110 gereden wordt terwijl max 80 is toegestaan, dan verhogen we toch ook niet de maximum snelheid…
   Of als bestuurders in de publieke sector gemiddeld 300k verdienen, dan verhogen we de balkenende norm toch ook niet naar 300k….

   • 10 jaar lang hebben er geen snelheidsborden langs de weg gestaan voor opdrachtgevers. Niemand weet meer hoe hard je mag, nu de VAR is afgeschaft.
    De belastingdienst zet wel adviessnelheidborden met 30 langs de weg (modelovereenkomsten), want dan heb je 100% zekerheid dat je niet te hard rijdt…
    Vanaf 1-1-2018 komen de flitspalen. En vanaf dan rijdt iedereen 30. En er zijn mensen die de weg vermijden. Terwijl het eigenlijk een snelweg is…

    • Ik vind je analogie niet zo mooi…

     Deze dan:

     Iedereen weet dat je in de bebouwde kom maar 50 mag, dat staat in de wet en die behoor je te kennen en je er aan te houden. Er staat zelfs niet eens een “50” bord meer tegenwoordig als je de bebouwde kom inrijdt…
     Maar je rijdt er desondanks al jarenlang toch gewoon 80 en op de jaarlijkse vraag van de Verkeerspolitie (=VAR) hoe hard je daar rijdt, vulde je altijd keurig in dat je 50 reed. Dus kreeg je geen bekeuring, want echt gecontroleerd werd er niet, je hoefde alleen die vraag eerlijk te beantwoorden.
     Maar….. Sinds 2016 is de jaarlijkse controle vraag afgeschaft en is er een flitspaal (WDBA) geplaatst en krijg je ineens een bekeuring boven de 50.
     Jij staat erop dat je 80 wil blijven rijden, omdat je dat zelf mag weten en omdat je dat al jaren doet, was nooit een probleem. Iedereen mag zelf weten hoe hardt ie waar rijdt….. Ze proberen alle automobilisten zeker uit de auto te krijgen…
     Iedereen komt nu te laat op z’n werk door de flitspaal, de flitspaal is een ramp en moet weer weg.

 7. Quote:

  “Mogelijk is dat De Boer het punt rond criteria over wat nu wel en wat nu niet een zzp-opdracht is, mee wil nemen in de nieuwe onderhandelingsronde met de vakbonden die gaat komen nu ook de WWZ zo ter discussie staat. Of de uitruil die daar gaat plaatsvinden gunstig uitpakt voor zzp’ers valt nog maar te bezien.”

  Moet de regering niet gewoon regeren en de sociale partners af en toe om raad vragen maar vooral niet laten besturen? Het is toch van de zotte dat de stem van Hans de Boer en zijn politieke spel belangrijker is dan die van honderdduizenden zzp’ers?

  Ik zou zeker bepaalde kennis en kwalificaties missen voor de functie van staatssecretaris, maar een ding weet ik wel, ik zou uiteraars luisteren naar Hans en naar die schreeuwlelijk van CNV en natuurlijk vooral de zzp’ers. Daarna zou ik mijn eigen beleid bepalen en kan Hans de boom in.

  Het gaat hier gewoon om het hebben van een eigen visie en een rechte rug? Ik heb niet voor de polder gekozen dus die mag niet regeren. Bovendien bestaat de SER uit werknemers en werkgevers en datis nu juist wat zzp’ers niet zijn.

 8. De vraag die bij mij blijft hangen is, wat denkt politieke arena nu bereikt te hebben met dit zoveelste debat? Is er meer helderheid gekomen? Is de rust gebaat met gepraat voor de vaart? Weer een toelichting voor de zzp-ers, zal dat rust brengen bij de opdrachtgevers, die op drift zijn? Hoe kan het dat telkens als er een magisch woord door de heer Wiebes wordt geuit, de Kamer op zijn rug gaat? Dat ligt niet aan de inhoud, maar blijkbaar aan de vastliggende en van te voren al geschudde kaarten.

  Terecht dat er geen tijdelijke maatregel is gekomen. Dat is repareren, terwijl men niet eens weet waar het lekt. De nu genoemde structurele maatregel lijkt meer een afhoud strategie dan daadwerkelijk een oplossing. In elk geval meen ik dat deze oplossing (sleutelen aan gezag en arbeid) dramatisch weinig teweeg zal brengen. Er is naar mijn idee geen probleem bij de definitie van deze begrippen, althans ik ken geen jurisprudentie in arbeidsrechtelijke zin, waar daar een probleem over ontstaat. Het probleem ontstaat vanuit andere rechtsgebieden en dan lijkt me dat sleutelen aan iets wat op zich werkt niet zo logisch. Als er al iets gesleuteld moet gaan worden, doe dat dan waar het probleem vandaan komt.

  • Wow, dat is echt briljant zeg, goede informatie ook. Zo breng je de rust wel terug in de markt! 🙁