"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Total Workforce Management: een kans voor RPO’s

Door de opmars van Total Workforce Management willen organisaties helder hebben waar en hoe ál hun talent wordt ingezet. Zowel vast als flex. RPO’s gericht op recruitment van vast personeel, en MSP’s gericht op de inhuur van flexkrachten, zullen hun krachten moeten bundelen. Niels van Berkel over hoe je dat moet doen.

Door de opmars van Total Workforce Management (TWM) willen organisaties helder hebben waar en hoe ál hun talent wordt ingezet. Zowel vast als flex. RPO’s gericht op recruitment van vast personeel, en MSP’s gericht op de inhuur van flexkrachten, zullen hun krachten moeten bundelen. Wat betekent dit voor beide partijen? En hoe kun je het inhuurproces met een RPO of MSP eenvoudig optimaliseren?

Wat betekent dit voor RPO-dienstverleners?

Voor Recruitment Process Outsourcing dienstverleners (RPO’s) betekent dit dat zij niet alleen (kosten)voordelen op het vlak van recruitment moeten behalen maar ook het kunstje van de inhuur van professionals moeten beheersen. RPO-leveranciers zijn immers, net als afdelingen HR en Recruitment, van oudsher ingericht op werving & selectie. De afdeling Inkoop is daarentegen gewend, net als de door hen ingeschakelde Managed Service Providers (MSP’s), om de inhuur van externen via bemiddelingsbureaus te regelen. Op het gebied van inhuur van externe professionals valt daardoor voor RPO’s (en MSP’s) veel winst te behalen.

Kansen voor RPO’s

Freelancers en interim managers ervaren de toegevoegde waarde van bemiddelingsbureaus in slechts 50% van de gevallen.  Freelancers maken dan ook steeds vaker gebruik van online kanalen om opdrachten te vinden. Ondanks deze trend is het nog steeds gebruikelijk om in de inhuurketen via diverse tussenschakels marges te stapelen. De door Inkoop en MSP’s ingeschakelde bemiddelingsbureaus berekenen 10 tot 30% marge en drukken zo de prijs voor de interimmer naar beneden. Vaker dan nodig. Dat geeft frustratie terwijl de oplossing simpel is.

Minimaal € 75 miljoen te besparen

Veel dezelfde opdrachten zie je nu in zeer beknopte vorm bij meerdere bemiddelaars tegelijk op internet terug. Planet Interim is een onafhankelijk platform dat als doel heeft inhuur van professionals eenvoudiger en voordeliger te maken. Het platform brengt als service voor haar leden driemaal daags bij circa 150 bemiddelaars interim opdrachten op hbo-/wo-niveau in kaart. Het aantal opdrachten in dat segment varieert tussen de 600 en 750 per week.

Zo worden jaarlijks via bemiddelingsbureaus dertig tot 37,5 duizend opdrachten voor hoger opgeleide interim professionals op het platform zichtbaar. Uitgaande van een gemiddelde (behoudende) marge van circa vijfduizend euro per bemiddeling, betekent dit dat de opdrachten worden ingevuld voor een bedrag van 150 tot 175 miljoen euro aan fees per jaar. Aangezien slechts 50% van de bemiddelde freelancers en interim managers de tussenkomst van bemiddelingsbureaus van toegevoegde waarde vindt, is volgens deze groep de helft van 150 miljoen: 75 miljoen aan fees van bemiddelingsbureaus te besparen.

Die uitgespaarde marge kan de opdrachtgever delen met de ingehuurde interim professional. De opdrachtgever betaalt 50% minder en de interim professional ontvangt 50% meer van het uitgespaarde margebedrag. Een platform als Planet Interim biedt bovendien veilingtechnologie waardoor bij iedere individuele opdracht op transparante wijze ook nog eens een scherpe maar voor alle partijen faire prijs wordt gevormd. Deze techniek zorgt ook voor de verdeling van de uitgespaarde bemiddelingsmarge tussen opdrachtgever (inkoper, dus ook de RPO of MSP) en opdrachtnemer.

Het optimale inhuurproces

Als opdrachtgevers willen dat hun RPO of MSP ook de inhuur van flexkrachten kostenefficiënt maakt, dan is het zinvol te overwegen opdrachten niet meer alleen direct bij bemiddelingsbureaus uit te (laten) zetten. Een opdrachtgever kan zijn RPO- of MSP-partner makkelijk ketenverkorting laten realiseren doordat de RPO of MSP tegenwoordig zelf eenvoudig het contact kan leggen met de interim professionals.

Bij grote corporates gaat het inleenproces vooral om snelheid, prijs en volume. Maar het briefen van meerdere bemiddelingsbureaus gaat ten koste van snelheid en dus volume. Briefings in digitale vorm gaan op zijn minst ten koste van de kwaliteit van de informatievoorziening en het commitment aan en van de bureaus. Door daarnaast een marge van 10 tot 30% te betalen is de prijs op voorhand in ieder geval 10 tot 30% hoger dan naar verwachting in 50% van de gevallen nodig is.

Een inhuurproces met een RPO of MSP kan eenvoudig worden geoptimaliseerd:

  1. Bouw als inlener via je RPO of MSP een eigen database met waardevolle interim-professionals op die je bij een interim-opdracht of project als eerste raadpleegt.Gebruik daarvoor gespecialiseerde onafhankelijke marktplaatsen die rechtstreeks toegang bieden tot interim professionals en zelfstandige consultants. Zo vul je de eigen database snel en kan je deze database vervolgens blijven aanvullen en verversen. Hiermee laat je zien dat je rechtstreeks zaken wilt doen met zelfstandige professionals en dat je hen serieus neemt als business partner. Vanwege de te verdelen uitgespaarde marge zorg je er namelijk niet alleen voor dat de RPO of MSP scherper inkoopt maar ook dat de betrokken professionals een beter tarief (kunnen) ontvangen.
  1. Zorg er net als bij W&S voor dat een selectie uitzenders, detacheerders en interim bemiddelaars je assisteert bij het invullen van opdrachten en projecten die niet met stap 1 konden worden ingevuld. Deze bureaus zullen dan dankzij het gebruik van de marktplaatsen, 50% minder opdrachten hebben. Om tijd te besparen en voor bureaus meer commitment te genereren zouden opdrachten vervolgens bij minder bureaus uitgezet kunnen worden. Bureaus zien dan sneller rendement van hun inspanningen. De 50% kleinere maar kwalitatief veel betere opdrachtenportefeuille zal bureaus vervolgens stimuleren om veel betere dienstverlening te bieden voor een goede prijs.

Kortom, mocht stap 1 na enkele dagen onvoldoende respons opleveren, gebruik dan als RPO- of MSP-leverancier naar stap 2. Op die manier heb je binnen een week alle stappen doorlopen en je prioriteiten juist gevolgd. Zo betaalt de inlener (en zijn RPO of MSP) in zowel tijd als geld alleen nog voor bemiddelaars die echt waarde toevoegen. Door deze aanpak krijg je een interim markt met voor alle partijen betere prijzen en meer kwaliteit.

Niels van Berkel is ondernemer en maakt als directeur van Planet Interim inhuren van interim professionals eenvoudiger en voordeliger. Ervaring en inspiratie daarvoor deed hij op als directeur bij Michael Page en PageExecutive en o.a. als management trainee in diverse functies bij ABN Amro Bank. Bekijk alle berichten van Niels van Berkel