"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Total Workforce Management. The next step van inhuur en recruitment

Total Workforce Management. Het inhuren van zelfstandigen en andere vormen van flexibele arbeid en recruitment van vast personeel kruipt steeds meer naar elkaar toe. Reden ook voor een heus Jaarcongres over dat thema. Een verslag.

Total Workforce Management. Het inhuren van zelfstandigen en andere vormen van flexibele arbeid en recruitment van vast personeel kruipt steeds meer naar elkaar toe. Reden ook voor een heus Jaarcongres over dat thema. Georganiseerd door Staffing MS en Compagnon, die samen optrekken met met hun dienstverlening van respectievelijk RPO en MSP. Een blik naar de toekomst. Maar gezien de ontwikkelingen konden de Wet DBA, aantrekkende arbeidsmarkt en de economische groei natuurlijk niet onbesproken blijven.

Breaking news! Werkloosheid ligt veel lager dan CPB beweert

Goed nieuws voor iedereen die bang is dat de grootste economische klap nog moet komen. Of dat we slechts in een kortdurende economische opleving zitten. We hebben het ergste wel gehad, zegt Mathijs Bouman, journalist en econoom. Ook Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group ziet het zonnig in. Hij spreekt in de oude raadzaal van Buitenplaats Sparrendaal. Een voormalig 18e-eeuws buitenhuis langs de zuidwestelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug. Waasdorp heeft Breaking News: de werkloosheidscijfers blijken veel lager te liggen dan het CPB beweert. Hij verwacht dat het straks als ‘nieuws’ breed wordt uitgemeten in de media. Maar voor Waasdorp is het niets nieuws onder de zon. Want, als er goed was gemeten hadden we het kunnen weten.

Checklist oplossen wervingsprobleem

Volgens Waasdorp worden recruiters vaak overvallen door krapte op de arbeidsmarkt. Want “Er is onderzoek, maar vervolgens wordt er niks mee gedaan.” Hoe je grip op die krapte of overvloed op de arbeidsmarkt krijgt? Recruiters zouden om te beginnen eens kritisch naar hun eigen wervingsstrategieën moeten kijken. Een checklist om wervingsproblemen voor te kunnen zijn:

schaarste-bestaat-niet
Dan nog even terug naar de werknemers. De economie zit in de lift, maar door automatisering en technologie is er altijd de kans dat functies op den duur verdwijnen. Of eigenlijk: banen verdwijnen niet, ze veranderen, aldus Waasdorp. Wie graag wil weten hoe groot de kans is dat zijn of haar baan in de komende 20 jaar door een robot wordt ingepikt kan een check doen: http://www.bbc.com/news/technology-34066941.

Waasdorp: “Van elk Linkedin profiel kan ik beoordelen of die persoon een hypotheek zou moeten krijgen, of hij over 10 jaar nog een baan heeft, of dat hij zich beter kan laten omscholen.” Wellicht is de Algemene Periodieke Loopbaankeuring (APL) van Asscher, een APK-keuring voor banen, niet eens zo’n slecht idee.

Het werven en managen van vast en flex wordt één proces

GEK. Dat is het volgens Marieke van Heek, manager recruitment services, Compagnon: “De vaste medewerkers vallen onder HR. Ze krijgen een kerstpakket, gaan mee op het personeelsuitje, worden eerder beoordeeld op inspanning dan op resultaat en ze moeten vooral tevreden zijn. Dan flex. Ze vallen meestal onder de afdeling Inkoop. Krijgen geen kerstpakket en mogen niet mee paintballen en worden vooral afgerekend op resultaat.”

Met alle Wet DBA commotie zouden we bijna vergeten waar het vandaag eigenlijk over gaat: Total Workforce Management. Want wel of geen DBA, met de groeiende flexgroep staan bedrijven voor een nieuwe uitdaging: het aantrekken en managen van ál het talent, vast én flex. Nu is de relatie tussen HR en inkoop nog vaak een ingewikkeld web. Bedrijven hebben hierdoor slecht zicht op het talent dat ze in huis hebben of juist waar behoefte aan is. Wil je als organisatie dat de juiste mensen, op de juiste plaats, op het juiste moment zijn, dan moeten die werelden bij elkaar komen.

Daarbij moet volgens van Heek een misverstand uit de lucht worden gehaald: “De interne arbeidsmarkt wordt te vaak vergeten als er gesproken wordt over flex. Total Workforce management gaat over externen maar zeker ook over interne medewerkers.” Want doordat je met TWM als bedrijf beter in staat bent mensen en teams in het bedrijf met elkaar in contact te brengen vergroot mobiliteit, zowel extern als intern.

Mathijs Bouman: “Opnieuw definiëren wie wel en wie niet beschermd moet worden”

Het gaat hartstikke goed met de economie volgens Bouman. De werkloosheid daalt. Huizenprijzen stijgen. En het begrotingstekort en de staatsschuld zijn gedaald. “Nadat Rutte riep dat we weer huizen en auto’s moesten kopen ging de economie bergopwaarts.” Als zzp’er in de mediawereld heeft hij over de Wet DBA (wat volgens hem staat voor Wet Dure Broodroof door Ambtenaren) ook wel wat te melden: “Veel contracten van mijn collega’s uit de media zijn zeker niet DBA-proof.”

Alleen RTL wilde een modelcontract sluiten. Daar kwamen ze niet uit. Dan zien we het wel, dachten ze. En ze kregen gelijk. Want de DBA werd opgeschort. “We moeten opnieuw definiëren wie we nu eigenlijk op de arbeidsmarkt moeten beschermen en wie we met rust kunnen laten”. Dat kan volgens Bouman door de arbeidsmarkt te verdelen in 2 dimensies: ‘zelfredzaam’ en ‘afhankelijk’. Verder is iedereen die meer dan €40.000 per jaar verdient per definitie zelfstandige en zegt een bepaalde hoogte van opleiding ook wel iets over iemands zelfredzaamheid.

schema-zelfredzaam

Kortom, een middag waarna iedereen weer op de hoogte was van de stand van zaken. Want 2016 was op z’n zachts gezegd een bewogen jaar voor zowel zzp’ers, intermediairs als opdrachtgevers. Maar na dit congres kun je niet anders dan positief gestemd het nieuwe jaar ingaan.

Marieke van Heek (Compagnon) geeft op 14 feb een gratis webinar met de titel:  Vast én Flex, in een workforce desk