"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

IM-Register, kwaliteitsinstituut voor interim managers, wordt Nationaal Beroepen Register

Het register voor professionele interim managers – het IM-register – gaat haar kennis op het gebied van kwaliteitsborging ook beschikbaar maken voor andere beroepsgroepen en zich daarom omvormen tot een Nationaal Beroepen Register.

Het register voor professionele interim managers – het IM-register – gaat haar kennis op het gebied van kwaliteitsborging ook beschikbaar maken voor andere beroepsgroepen en zich daarom omvormen tot een Nationaal Beroepen Register. Om dit mogelijk te maken heeft zij samenwerking gezocht met Nive, het grootste netwerk van managers in Nederland.

De Stichting IM-Register is hét kwaliteitsinstituut voor interim managers in Nederland. Zij borgt de professionaliteit van deze beroepsgroep door het opstellen van objectieve kwaliteitscriteria. Op basis hiervan worden gekwalificeerde interim managers gecertificeerd en geregistreerd in een openbaar register. Geregistreerde managers zijn tevens onderworpen aan het tuchtrecht voor de beroepssector kennisintensieve dienstverlening.

Het bestuur van het IM-Register heeft de ambitie om dit raamwerk, dat beantwoordt aan de vereisten van ISO 17024 (certificering van personen) ook beschikbaar te maken voor andere beroepsgroepen, die eveneens behoefte hebben aan een objectieve toetsing en registratie van hun professionele leden.

Daarom heeft het IM-Register samenwerking gezocht met Nive, als belangrijkste managers platform in Nederland; Nive bereikt via haar leden ruim 20.000 managers en beschikt ook over een kennisnetwerk voor interim managers  (zie www.societeitquintessence.nl)

In samenwerking met Nive, zal het IM-Register geleidelijk worden omgevormd tot een Nationaal Beroepen Register (NBR) zodat de gedurende vele jaren binnen het IM-Register opgebouwde expertise op het gebied van kwaliteitsnormering, certificering en registratie, voor meerdere beroepsgroepen in Nederland beschikbaar kan worden gemaakt.

Voor Nive betekent dit een verdere versterking van haar generieke activiteiten op het gebied van management ontwikkeling en professionalisering en meer specifiek voor het kennisnetwerk interim management.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Een nationaal beroepen register. Goh, dat had ik niet verwacht…..

    Ik wist dat zoiets weer zou gaan komen. Is al vaker geprobeerd. Ook net voor (of net na ?) de invoering van de VAR is zoiets geprobeerd. De naam van de instantie van toen ben ik vergeten.

    Nu maar hopen dat ze slechts enkel positief willen bijdragen. En niet een noodzaak tot certificering gaan verkopen door middel van bangmakerij in de keten.