"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wiebes verbaast met VVD filmpje over Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes heeft gisterenavond de nodige verbazing opgeroepen door een VVD filmpje te gebruiken om informatie te geven over de huidige stand van zaken over de Wet DBA. De inhoud en het feit dat Wiebes een VVD campagne filmpje gebruikt, leidde direct tot nieuwe kamervragen,

Staatssecretaris Wiebes heeft gisterenavond de nodige verbazing opgeroepen door een VVD filmpje te gebruiken om informatie te geven over de huidige stand van zaken van de Wet DBA.

In het filmpje heeft Wiebes het plots over het ‘uitstellen’ van de Wet, waarbij ‘uitstellen van het handhaven’ meer op zijn plaats is. Daarnaast is hij opvallend stellig dat het arbeidsrecht aangepast gaat worden. Op de website van de Belastingdienst staat bijvoorbeeld dat onderzocht wordt of de arbeidswet aangepast moet worden. Er zijn immers meer opties om duidelijkheid te verschaffen wie nu wel of niet ondernemer is.

Maar los daarvan is het natuurlijk vooral merkwaardig dat Wiebes zo’n VVD kanaal gebruikt en niet de officiële regeringskanalen dan wel die van de Belastingdienst.

Direct na het verschijnen van het filmpje hebben Pieter Omtzigt (CDA) en Steven van Weyenberg (D66) Kamervragen aan Wiebes en Asscher  gesteld over deze uitspraken (zie onderaan) . Omtzigt reageert daarnaast ook met een korte facebook filmpje (zie onderaan). 

In de Q&A sessie na het filmpje, ging Wiebes verder in op de Wet DBA. Naarmate de sessie volgende verschoof zijn positie ook meer en meer van Staatssecretaris naar die van VVD-lid.  Zo vindt Wiebes dat het niet aan de overheid is om te bepalen is of iemand wel of niet werknemer is, maar gaat hij daar vooral zelf over.

In een debat in de Eerste Kamer (zie hier voor de highlights uit dat debat) werd Wiebes afgelopen dinsdag door meerdere senatoren opgeroepen helder te zijn in zijn communicatie. Ook toon van Wiebes, die bijna met trots verkondigde dat hij de Wet DBA in de ijskast zet, viel niet bij iedereen in goede aarde.  Zo zei Rinnooy Kan (D66) “Ik ben ervan overtuigd dat de staatssecretaris te goeder trouw is in zijn voornemens tot communicatie. In die communicatie zal meer nodig zijn dan verbale behendigheid alleen om het vertrouwen te herwinnen van deze groep, die zich, met bijzonder veel reden, slecht behandeld voelt door de politiek. In de manier waarop de staatssecretaris in deze ruimte daarover spreekt, klinkt te weinig begrip en te weinig inlevingsvermogen door voor hetgeen is aangericht in de levens en de levenszekerheid van grote groepen zelfstandigen, die ons zeer ter harte zouden moeten gaan. Ik geef hem dat graag mee, voordat hij op zijn kruistocht in hun richting vertrekt.”  Ik denk dat zelfs Rinnooy Kan niet had kunnen bedenken dat Wiebes die kruistocht zou beginnen met een VVD campagne filmpje.

Omtzigt schrijft over de actie van Wiebes : “De VVD heeft een filmpje online gezet, waarin ze zeggen dat de DBA wet voor ZZP’ers is uitgesteld en dat gewone ZZP’ers kunnen blijven werken. Alleen: Wiebes geeft geen definitie van gewone ZZP’ers en verandert de wet – die al is ingegaan – niet en de uitvoeringsregels ook niet. Het CDA vindt dat er wel duidelijkheid en (rechts)zekerheid moet komen voor ZZP’ers. Daarom heb ik samen met Steven van Weyenberg deze spoedvragen gesteld”

Vragen van de leden Van Weyenberg en Omtzigt aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het VVD-filmpje over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

1. Heeft u beiden het filmpje van de VVD gezien waarvan de VVD claimt: “Kan staatssecretaris Eric Wiebes de zorgen van een miljoen zzp’ers wegnemen? Ja, dat kan hij!” (https://twitter.com/VVD/status/801792012756381696)

2. Is dit filmpje een communicatie van een bewindspersoon en dus van het kabinet waaraan burgers (en dan met name ZZP’ers en opdrachtgevers) rechten en rechtszekerheid aan kunnen ontlenen? Zo nee, wat is het dan?

3. Waarom richt u de staatssecretaris zich slechts via een partij kanaal tot zelfstandigen en opdrachtgevers en niet veel breder?

3. Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de staatssecretaris: “Daarom hebben we besloten dat we die wet [DBA] uitstellen tot 1 januari 2018”?

4. Is de wet uitgesteld tot 1 januari 2018? Zo ja, kunt u dan de AMVB, het beleidsbesluit of welke andere formele wijze waarop u dat gedaan heeft, aan de Kamer doen toekomen?

5. Is de handhaving van de wetgeving voor bepaalde gevallen – bijvoorbeeld zogenaamd goedwillenden – opgeschort, maar de wet nog wel geldig? Zo ja, kunt u dan het beleidsbesluit of de formele wijze waarop u dat gedaan heeft aan de Kamer doen toekomen?

6. Heeft u kennis genomen van het feit volgens dhr. Wiebes de gekochte tijd gebruikt gaat worden om de knelpunten in de arbeidswetgeving aan te pakken, wetgeving die meer dan 100 jaar oud is?

7. Herinnert u zich nog dat de staatssecretaris van Financiën, dhr. Wiebes, in het plenaire debat over de problemen moties om de arbeidswetgeving aan te passen, nog ontraadde met de woorden: “De moties op de stukken nrs. 26 en 27 vragen ons, nu het naar elven loopt, om de arbeidswetgeving even open te breken. Ik moet deze moties echt ontraden. Hier wordt een breekijzer gezet in zorgvuldig tot stand gekomen arbeidsrecht. Ik kan dit niet op eigen houtje hier omarmen. Dit is ook niet de manier waarop we over arbeidswetgeving moeten nadenken.” En dat die moties dus werden weggestemd? (handelingen Tweede Kamer, 29 september 2016)

8. Kunt u alle stukken (nota’s, emails) over mogelijke veranderingen in de arbeidswetgeving ter oplossing van DBA problemen, die u beiden onder ogen gekomen zijn in augustus, september, oktober en november 2016 aan de Kamer doen toekomen?

9. Wanneer is het kabinet tot de overtuiging gekomen dat de arbeidswetgeving aangepast moet worden om de DBA-problemen op te lossen?

10. Herinnert u zich nog dat de staatssecretaris van Financiën, dhr. Wiebes, in het plenaire debat over de problemen met de wet dba de motie om opdrachtgevers die niet ter kwader trouw zijn te vrijwaren van naheffing ontraadde? Kunt u aangeven wat u tot een ander inzicht heeft gebracht?

11. Kunt u – in het verlengde van het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer – aangeven hoe u het begrip kwaadwillenden gaat operationaliseren en hoe u alle goedwillende opdrachtgevers gaat benaderen en u actief richting opdrachtgevers gaat communiceren opdat zij weer opdrachten aan zelfstandigen gaan durven geven?

12. Bent u in staat om voor het plenaire debat over de problemen met de DBA met een brief met kabinetsvoorstellen om de arbeidswetgeving te veranderen en actief richting opdrachtgevers te gaan communiceren, te komen?

13. Kunt u deze vragen een voor een en voor dinsdag aanstaande 11 uur beantwoorden?

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

13 reacties op dit bericht

 1. Kwaadwillende zelfstandigen, goedwillende zelfstandigen, normale zelfstandigen, evidente ondernemers, de echte valsspelenden, de schijnzelfstandigen. Zomaar een paar woorden uit het vocabulaire van Wiebes waarvan NIEMAND weet wat hij er nou steeds mee bedoelt.

  Dat de campagnefilm is uitgekomen zegt twee dingen:

  a) Wiebes leek altijd aan de leiband te lopen van Lodewijk Asscher en kreeg weinig ruimte. Sinds Asscher zich kandidaat stelde voor partijleiderschap is de verkiezingsstrijd geopend en voelt de VVD zich ook niet meer geroepen zich aan de koers te houden. Het kabinet is de facto uitgeregeerd tot maart. De loyaliteit van Wiebes is gedraaid van kabinet naar VVD-campagne. Een opportunist dus die geen zier geeft om de zzp’ers. Wat we het afgelopen jaar natuurlijk in diverse (kamer) optredens hebben kunnen waarnemen. Ik hoop dat Pieter Omtzigt hem in de kamer echt alle hoeken laat zien.

  b) De VVD ziet de DBA en Wiebes als een liability (risico) en probeert nu van alles om de geleden reputatieschade te beperken. Dat is wat mij ook zo ziedend maakt. Een paar stemmen / zeteltjes boeit hen wel. Maar zzp’ers in de bijstand boeide hen het hele jaar geen reet. Niemand in het kabinet en ook de minister president heeft maar 1 vinger uitgestoken voor de zzp’ers.

  Ik stem in maart zeker met mijn voeten en heb mijzelf beloofd om in mijn hele leven nooit meer op de faalhazen van de VVD te stemmen. Echt nooit. Dit is geen ondernemerspartij en geen liberale partij. Dit is een conservatief clubje zelfgenoegzame en egocentrische types die hun publiek als kinderen aanspreekt. Helaas door een nek-aan-nek race met de PVV gaan ze op het eind toch stemmen winnen. Ik hoop dat alle zzp’ers er over nadenken of ze daar aan meedoen.

 2. Hahahaha, wat een prutswerk! Met alle respect, maar ook de Live sessie die volgde op het filmpje bekeken, tsjonge jonge zegm het houdt niet over….. Ik sluit me aan bij Mark: #nogalWiebes!

 3. Dat die Wet DBA door de PvdA samen met de FNV is bedacht weten we natuurlijk al heel lang maar hiermee laat Wiebes zichzelf en de VVD als partij wel erg kennen. Of neemt hij een voorzet op een volgend kabinet zonder PvdA waarmee deze wet alsnog van tafel wordt geveegd?

 4. Goochelaar is niet meer een juiste kwalificatie voor de heer Wiebes. Ik zou zeggen dat hier sprake is van kwaadwillendheid van de heer Wiebes. Hij zegt in de Tweede Kamer iets, vervolgens in de Eerste Kamer weer wat anders en in dit filmpje weer wat anders.
  Er zijn slechts een tiental kwaadwillenden volgens hem en ook nog grotendeels bekend bij de Belastingdienst. Was de wet DBA en afschaffing van de VAR nodig om deze tien kwaadwillenden aan te pakken? Had dat niet anders gekund?
  Worden deze tien kwaadwillenden nu snel aangepakt en publiekelijk bekend gemaakt, zodat de rest van goedwillenden weer verder kunnen?
  Het recent aangepaste arbeidsrecht (WWZ) is toch echt van 1907 volgens de heer Wiebes en dus niet meer van deze tijd. De rechtspraak die al die jaren het met die verouderde wet hebben kunnen redden en het arbeidsrecht heeft gemoderniseerd (neem als voorbeeld payroll gewoon binnen het arbeidsrecht trekken; uitspraak HR 4-11-2016), wordt genegeerd. De wetgever (lees Wiebes) heeft op zijn handen gezeten, ook toen er een rapport IBO was, waar de heer Wiebes van zij dat hij er niet over ging toen hij met de wet DBA kwam.
  Kortom een waslijst aan missers en nu ook nog verkeerd voorlichten: de wet is on hold. Hoe zo? Geldt het arbeidsrecht niet meer?
  Ik begin het moeilijk te vinden om dit aan klanten uit te leggen.

 5. Misschien behoort de overheid zelf ook tot de kwaadwillenden door een deal met PostNL te sluiten die haar postbezorgers als zelfstandigen aanmerkt?

 6. Ja, en het bleek dat er bij de belastingdienst zelf ook best wat zzp’ers uit moesten vanwege Wet DBA. En daarmee zou de belastingdienst toegeven dat ze eigenlijk niet aan hun eigen regels voldoen…

  Ik vermoed dat Wiebes dat niet wilde meemaken na de forse kritiek op de ontslagregeling.

  Ondertussen is Wiebes wel een sluwe vos, die als VVD’er de belastingdienst fors weet in te krimpen door te doen alsof hij niet doorhad dat de ontslagregeling erg riant is…

 7. Ja, beste Joop, in een ‘normale’ situatie zou je Wiebes toch al lang uit zijn functie ontslaan. Elke dag weer nieuwe missers en wij moeten maar aan onze opdrachtgevers uitleggen hoe het zit. Ik ken opdrachtgevers (zonder juridische achtergrond) die nu zelf jurisprudentie zitten te lezen, daar zelfs soms (onterechte) conclusies uit trekken en inmiddels een zzp’er als een soort melaatse behandelen uit angst niet aan de wet te voldoen.

  Je begint gewoon met een 3-0 achterstand als je een leuke opdracht probeert te werven en in no-time in de juridisering terechtkomt. Ondernemers hebben daar een broertje dood aan. Wiebes is een soort pyromaan als hoofd van de brandweer en wij moeten maar hopen dat ie niet meer schade aanricht.

 8. Wordt het niet een keer tijd dat het kabinet verantwoordelijkheid neemt dat dit helemaal verkeerd is gedaan, een enorm onwenselijke impact heeft, veel schade aan mens en bedrijf heeft aangericht, en verantwoordelijken blijk geven dit dossier helemaal niet aan te kunnen?

  Ik vind het niet verbazingwekkend, maar een schande dat de verantwoordelijke nog steeds de hand boven het hoofd wordt gehouden: of mag je je verschuilen achter een compromis met de pvda? Ik hoopte dat je als staatssecretaris staat voor je verhaal, blijkbaar niet.

  Man man man wat een blamage voor de VVD zeg. Op naar het volgende rituele dansje in de kamer? Wiebes weer draaien en worstelen om antwoorden te vinden dat iedereen weer een beetje tevreden is? Of misschien wel een mea culpa omdat je miljoenen schade en leed hebt aangericht omdat je een verkeerde analyse hebt gedaan?

  Waar komt die kloof tussen politiek en burgers toch vandaan..