"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Mei Li Vos (PvdA) over Wet DBA brief: En nu aan de slag!

Het moet nu afgelopen zijn met de onzekerheid bij opdrachtgevers. Aan de slag. Blog van Mei Li Vos (PvdA).

Staatssecretaris Wiebes heeft vandaag een brief gestuurd over hoe hij de problemen van zzp’er met de wet DBA gaat oplossen. Dat is eerder dan gepland, want er waren te veel klachten van zzp’ers die opdrachten verloren of bang waren dat ze die zouden verliezen. En de huur moet wel betaald worden.

In het kort komt het er op neer dat de handhaving wordt uitgesteld tot 1 januari 2018, dat ze gaan bekijken hoe de begrippen ‘gezag’ en ‘ vrije vervanging’ passend kunnen worden gemaakt op de huidige kennissamenleving. Tegelijkertijd blijft de regering wel achter de malafide opdrachtgevers aan gaan, die bewust gebruik maken van schijnconstructies. Want dat was het doel van deze wet, naast afschaffen van dat rare circus van de VAR.

Ik vind deze aanpak goed. Maar het is nu echt aan de opdrachtgevers om als de wiedeweerga zzp’ers weer klussen te geven. Het was ook wel een beetje hypocriet. Het enige dat de wet DBA veranderde was dat de opdrachtgevers nu financieel verantwoordelijk zijn als ze met schijnconstructies werken, niet zoals vroeger de zzp’er die dan kon dokken.

Het moet nu afgelopen zijn met de onzekerheid bij opdrachtgevers

Ineens werden de werkgevers wakker deze zomer. Oh jee, als we het risico lopen te moeten betalen dan liever maar geen zzp’er inhuren. Daarmee zijn ze redelijk consequent: in de tijd van de VAR schoven sommige opdrachtgevers hun risico’s af op de zzp’ er, en nu bij de DBA doen ze hetzelfde, namelijk door ze geen opdrachten te geven. In beide gevallen is de zzp’er de dupe. Ik weet wel op wie ik boos zou zijn als zzp’er. Van de boter op hun hoofd kan je een jaar lang boterhammen smeren.

Met deze brief en de aanpak moet het nu afgelopen zijn met de onzekerheid bij de opdrachtgevers. Ze kunnen gewoon weer zzp’ers inhuren, zonder dat ze bang hoeven zijn voor naheffingen.

En nu aan de slag.

Mei Li Vos is onder andere fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Ze was tot maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA en toen (o.a.) woordvoerder zzp-beleid. Bekijk alle berichten van Mei Li Vos

16 reacties op dit bericht

 1. Zou verstandig zijn om voorzichtig zijn met het gebruik van het woord hypocriet. Slechte wetgeving als Wwz en dba zijn toch echt door het huidige kabinet gebracht. Zzp ers krijgen echt niet meer opdrachten als opdrachtgevers nog steeds voor mogelijk kwaadwillend of malafide worden uitgemaakt.

  Tijd voor een positieve benadering van opdrachtgevers en echte duidelijkheid.

 2. De klant is koning; wie betaalt, bepaalt. De PvdA heeft te zeer gelet op de belangen van de kleine zelfstandige en onvoldoende rekening gehouden met de positie van de grote boze opdrachtgever. Toch zijn er genoeg waarschuwingen geweest. Maar onder het motto ‘waait wel over’ is er een gigantische schade ontstaan voor hardwerkende mensen die vertrouwen op een eerlijke kans en een capabele overheid. Foei toch. Op naar de verkiezingen.

 3. Hopelijk zijn we na de verkiezingen van de PvdA af en kan er een goede oplossing gevonden worden.

 4. Onzin! Wat dit uitstel van Wiebes verlengt is de periode van onzekerheid.

  Grote organisaties zijn al klaar met hun maatregelen, en we zien de effecten.

  Lekker bedankt, PvdA!

 5. Is het niet zo dat een belangrijke (verborgen) drijfveer voor de wet DBA is, dat er inmiddels meer dan een miljoen ZZP-ers zijn en dat een bedreiging voor de sociale verzekering is geworden? De “goede” risico’s lopen weg uit de SV en daar moet een einde aan gemaakt worden. Als dat zo is, zeg dat dan gewoon, dan kunnen we het erover hebben.
  Je mag in NL alles verkopen, tot prostitutie en je schoonmoeder aan toe, maar geen “kale” arbeidskracht. Vreemd toch? Dit lijkt een PvdA dogma uit een andere tijd.

 6. Geachte mevrouw Vos. Als uw reactie namens het kabinet gestuurd zou zijn zou ik het begrijpen, maar vanuit de Kamer zou ik wat meer een kritische noot verwachten. Misschien zou ook meer een vraag aan de markt op zijn plaats zijn of dit is waar men blij van wordt, in plaats van een aansporing of een maak je geen zorgen reactie.
  Mijn eerste reactie op het lijvige stuk van Wiebes (en commissie) was: weer veel mist met slechts 1 alinea die relevant is: invulling van het begrip kwaadwillende (bijlage 4). Helaas flinterdun.
  Wat zou ik een opdrachtgever of opdrachtnemer nu adviseren bij onderling contracteren? Nog steeds hetzelfde als voor dit stuk: regel het goed en gegeven de wankele zekerheid van de modellen, vraag goedkeuring of ga op zoek naar andere werkvormen. Helaas zal de oplossing niet komen van het kabinet op korte termijn. Constructie als DUBV’s of payroll zullen zeker blij zijn met deze opstelling van het kabinet. De structurele oplossing lijkt nog eerder van de rechterlijke macht te moeten komen, bij bijvoorbeeld om genoemde constructies een inbedding in de (arbeids)markt te geven (vergelijk uitspraak 4-11-2016 inzake payroll). Een gemiste kans van onze politieke vertegenwoordigers en dit kabinet.

 7. Eindelijk weet ik nu wie de schuldigen zijn aan de DBA chaos: die vermaledijde opdrachtgevers. Natuurlijk niet de ‘goedwillende’ Wiebes en Asscher…. Als Mei Li Vos nog een sprankje geloofwaardigheid had, dan is die nu wel in rook opgegaan.

 8. U zegt dat ik boterhammen kan smeren van het boter op het hoofd van opdrachtgevers. Onzin. Het enige waar ik boterhammen van kan smeren is van goedbetaalde opdrachten en die dreigen weg te vallen door een onbetrouwbare overheid die niet in staat is met 1 mond te spreken. Over de hoofden van zzp’ers heen worden belangen uitgeruild van pvda en vvd, de dogmatische lodewijk asscher en machteloze/incapabele wiebes, de vakbonden die er genoegen in scheppen om die vermaledijde zzp’ers pootje te lichten, de ABU die weet dat de hele detacheringsmarkt opbloeit door zzp’ers richting detachering te drukken, etc etc

  Juist door in een brief te proberen ALLE belangen te dienen (bijlage 4 als handreiking naar mei li vos en asscher, krijgen de detacheerders de mogelijkheid om gaten te blijven schieten en de onzekerheid te voeden.

  Alleen als Wiebes in zijn brief had gezet: asscher en mei-li kunnen mijn rug op, DAN zou het vertrouwen in de markt meer hersteld kunnen worden.

  Toch heb ik nog goede hoop omdat diverse media hebben gezegd dat de dba de facto dood is en een nieuw kabinet (hopelijk zonder pvda) aan zet is een betere wet te introduceren inclusief vernieuwing arbeidsrecht en meer aandacht voor ondernemerschap van de zzp zelf en niet alleen de beoordeling van de individuele contracten.

  Ben dus deels gerustgesteld, maar nog steeds bijzonder geirriteerd.

 9. Aan joop van der weduwen:

  Het gaat te ver om te zeggen dat alleen bijlage 4 relevant is. Een inhoudelijke reden is dat bij kwaadwillendheid ook sprake moet zijn van een financieel voordeel cq uitbuiting. Een ICT-er voor 90euro/uur kan weliswaar van ‘gezag oude stijl 1907’ beticht kunnen worden, maar niet van uitbuiting aan werkgeverszijde. De belangrijkste passage in Wiebes brief is daarom niet bijlage 4 maar de uitspraak dat handhaving “in eerste instantie” tot 2018 is uitgesteld “om ruimte te geven een meer eigentijdse betekenis te geven aan termen als gezag en vrije vervanging”. Dit betekent de facto dat je als opdrachtgever nu die twee factoren mag negeren, omdat de 1907 versie niet geldt. Wie nu nog die oude versie van gezag hanteert is roomser dan de paus, wetende dat er een nieuwe beschrijving van komt. Het feit dat zwart op wit in de brief staat dat die begrippen vernieuwing behoeven heeft elke controle en handhaving daar op kansloos gemaakt. Zelfs die ‘coaching’ is een wassen neus, want waarom zou je coachen op regels/definities die nog gaan veranderen. Laten we dus iets meer uitgaan van de geest dan de letter.

  • Helaas is uitgaan van de intentie niet besteed aan de Belastingdienst. Het enige waar deze iets mee kan is met de letter van de wet. Derhalve ook de scepsis die in de reacties hier (terecht vrees ik) te lezen valt…

  • Beste Justin, dat wat je stelt lees ik niet. Als ik je reactie begrijp suggereer je dat de arbeidswetgeving even buiten spel gezet wordt voor wat betreft de invulling van de begrippen arbeid en gezag. Ik waag te betwijfelen of dat enerzijds kan en anderzijds of Wiebes dat met zijn brief ook beoogd.
   Uitbuiting is geen element dat ter zake doet voor zo ver mij bekend in de arbeidswetgeving qua beoordeling. Los nog van de vraag wat de norm zou zijn die je daar op los moet laten.

 10. Jongens, waarom verdoen jullie je tijd met de PvdA? Je weet toch dat de PvdA alle Zzp’ers in loondienst wil…

  Geen aandacht aan Mei Li geven. De verkiezingen gaan dit probleem oplossen. De PvdA niet…

 11. Met verkiezingen op komst wordt het alleen maar mistig in de glazen bol.

  Maar als we de brief en rapportage van de Cie Boot goed lezen, dan is het voorstel wat Hugo heeft verwoord vanuit de Zipconomy community niet eens zo slecht. Drie elementen waarmee veel onzekerheid weggenomen kan worden:
  1. Een tariefgrens waaronder de arbeid altijd als dienstverband wordt beoordeeld;
  2. Kleine opdrachten worden niet gezien als dienstverband;
  3. Lange opdrachten worden beschouwd als (indicatie van) dienstverband.
  Wat overblijft zou dan gezien kunnen worden als opdrachten die door een ondernemer buiten dienstbetrekking worden uitgevoerd. Hierbij zou je nog uit de Cie Boot kunnen halen dat dit maximaal 4-6 opdrachten per 3-4 jaar zijn en grenzen (duur, omvang en tarief) mogelijk branchespecifiek zijn.

  Een oplossingsrichting waar mogelijk binnen de politiek, maar ook bij opdrachtgevers en -nemers wel draagvlak voor te vinden is. Het geeft duidelijkheid, bakent de groep af, en bovenal het is niet erg complex.

  Een keuze die een volgend kabinet mag gaan maken. Tot dat moment kunnen we gewoon aan de slag. Mits de opdrachtgevers dat ook willen.

 12. Mevr Vos,
  Bedoelt u dat u als ZZP-er net als ik ook boos zou zijn op de overheid die deze chaos heeft veroorzaakt.
  Deze overheid die een uitvoeringsorganisatie als de belastingdienst niet in de hand heeft.

  We gaan binnenkort stemmen, maar dan el op een partij die begrijpt hoe het in elkaar zit.

 13. Beste mevrouw Vos,
  Prima, dat u oproept om aan de slag te gaan.
  Het uitstel zou inderdaad moeten en kunnen opleveren dat de markt weer een beetje op gang komt.
  Maar gaat u dan ook aan de slag?
  Na wetgevingstechnisch een enorme zeperd gemaakt te hebben, iets wat u zzp’ers noch opdrachtgevers kunt verwijten (leest u bijvoorbeeld het genegeerde advies van de Raad van State bij de afschaffing van de VAR nog eens), is het aan u en uw 149 collega’s om met iets te komen dat recht doet aan alle welwillende ZZP’ers.
  En als we de brief van de staatssecretaris bekijken, wordt dat weer een halfslachtig product.
  Begin nu eens écht vooraan en voorzie nu eens in een behoorlijke, duidelijke en toetsbare definitie van een zelfstandige/ZZP’er.
  Als ik u goed begrijp gaat u weer schaven aan een begrip uit 1907.
  Geen goed plan.
  Moeilijk hè? Ongelijk toegeven en opnieuw beginnen. Zeker in verkiezingstijd. Ik wens u veel sterkte.

 14. Geachte mevrouw Vos,
  zoals u wellicht heeft kunnen merken aan de reacties heerst er toch nog veel onduidelijkheid, vooral omdat er geen sprake is van een ‘ generaal pardon’ en er wederom erg veel ruimte is voor interpretatie en de Belastingdienst daar een reputatie in hoog te houden heeft. Daarom stel ik u twee vragen:
  1. Wat verstaat u onder ‘ kwaadwillend’? Heeft u hiervoor een concreet voorbeeld? (Graag anders dan PostNL ivm de vaststellingsovereenkomst)
  2. De handhaving wordt uitgesteld tot 1 januari 2018, nergens staat vermeld dat er over 2017 (of zelfs over 2016) achteraf niet alsnog wordt gehandhaafd. Hoe interpreteert u de brief van de Staatssecretaris in deze?
  Velen kijken uit naar uw reactie (en die van uw collega’s).