"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Grote bedrijven halen bezem door de zzp-kast

Grote organisatie als de drie grote banken, PGGM en TataSteel nemen afscheid van een groot deel van de zzp’ers. Niet alle zelfstandigen wordt de wacht aangezet, maar grote aantallen zzp’ers krijgen de keus: of in dienst of vertrek. Dat blijkt uit een korte inventarisatie.

Grote organisatie als de drie grote banken, PGGM en TataSteel nemen afscheid van een groot deel van hun zzp’ers. Niet alle zelfstandigen worden de wacht aangezegd, maar een flink deel krijgt de keus: of in dienst of vertrekken.

Niet iedereen weg, wel scherp onderscheid

ING ontkent berichten op social media dat alle zzp-contracten per 1 januari 2017 worden opgezegd. De invoering van de Wet DBA zal volgens de bank wel resulteren in minder inzet van zzp’ers. Ook andere grote organisaties zetten in op een aanzienlijk lagere inzet van zzp’er in 2017.

“De ING streeft ernaar om alle cruciale expertise in vaste dienst te hebben. Daarnaast maakt zij met name gebruik van een flexibele schil om pieken op te vangen. Deze flexibele schil kan worden ingevuld door uitzendkrachten of zzp’ers, bijvoorbeeld voor commerciële-, IT-gerelateerde en specialistische functies.” Volgens de ING zal de invoering van de Wet DBA resulteren in minder zzp’ers die voor ING zullen werken. “Uiteraard wil ING zich conformeren aan de Wet DBA. Om aan de wetgeving te kunnen voldoen, bespreekt ING met haar huidige zzp’ers de mogelijkheden. In meerdere gevallen krijgen zzp’ers een vaste baan aangeboden. Zzp’ers die daar geen gebruik van willen maken, zullen moeten voldoen aan de criteria van de Belastingdienst.”

ING geeft geen cijfers, maar duidelijk is dat bijvoorbeeld zelfstandige IT’ers die al lang bij ING aan de slag zijn niet onder de oude condities verder kunnen.

Zzp’ers laten kiezen voor alternatief

Rachid Tebbal van Tata Steel vertelt een vergelijkbaar verhaal. Bij Tata Steel zijn momenteel 163 zzp’ers actief. “Niemand van hen wordt bij ons gedwongen om te stoppen. We zijn met iedereen in gesprek gegaan. Een deel kan gewoon verder via een modelovereenkomst, voor een ander deel kan dat niet meer. Bijvoorbeeld niet meer omdat er bij enkele inhuurkrachten bij nader inzien toch sprake blijkt te zijn van een gezagsrelatie, maar vooral vanwege de (verwachte) duur van de opdracht die langer dan 2 jaar is. Aan die groep bieden we nu alternatieven. Ze kunnen bij ons in dienst, bij een detacheerder, of bijvoorbeeld via een uren BV werken. Het is aan de zzp’ers zelf om daar een keuze uit te maken. Het overgrote deel gaat als zzp’er of via een alternatief scenario door. 10% voldoet niet aan de criteria, maar wil per se zelfstandig blijven en heeft daarom zelf besloten niet verder te gaan.”

Tata Steel blijft met zzp’ers werken. Echter, de onduidelijkheid over de toegestane opdrachtduur knelt behoorlijk. “We weten nog onvoldoende wat nu de maximale duur is dat je iemand in mag zetten. We proberen daar meer duidelijkheid over te krijgen van de Belastingdienst. Voor sommige complexe kop-staart projecten heb je zzp’ers nodig die keurig passen binnen de criteria, maar wel voor de duur van het project die veelal een langere looptijd dan 2 jaar kent. Als daar duidelijkheid over komt, dan heb je de soms gekunstelde constructies niet nodig.”

Voor Tebbal, die overigens zelf ook als zelfstandige bij Tata Steel werkt, is de Wet DBA een realiteit, waaraan zowel opdrachtgevers als zelfstandigen zich aan moeten aanpassen. “Bij veel opdrachtgevers zitten zelfstandigen die tot op heden geruisloos van de ene naar de andere opdracht overstappen. Dat kan niet meer. Die zzp’ers zullen zich anders moeten organiseren.”

Minder zzp’ers tegen wil en dank

PGGM, de Rabobank en ABNAMRO reageren in soortgelijke bewoordingen. Harde cijfers geven ze meestal niet, maar duidelijk is dat ook bij die organisaties het merendeel van de zzp’ers alleen met een ander contract verder kan. Een grote energieleveranciers spreekt van 200 van de 300 zzp’ers met wie niet verder gegaan wordt in de huidige contractvorm.

Marian van Soest, als Hoofd Talent Acquisition, ook verantwoordelijk voor de inhuur van zzp’ers, zegt dat ABNAMRO geen ander beleid heeft voor de inzet van zzp’ers. “We werken nog steeds met zzp’ers. Maar helaas is de realiteit dat veel aanvragen voor inhuur niet meer geschikt zijn voor invulling met een zelfstandige. Ik voorspel dat de helft van onze huidige zzp-populatie niet door de DBA toets komt.  We zullen dus de nodige mensen moeten gaan vervangen, maar dat wil niet zeggen dat we zzp’ers ‘en masse’ op straat zetten.

De Rabobank kondigde al eerder aan afscheid te nemen van externen. Een belangrijke reden is de reorganisatie, waardoor zeer veel arbeidsplaatsen vervallen, die nu deels door externen (zzp’ers) worden ingevuld. “Daarnaast speelt de Wet DBA, die leidt tot een verandering in de wijze waarop de bank omgaat met de inhuur van zzp’ers” een belangrijke rol.  Zo zegt de Rabobank. “Met de zzp’ers wordt overlegd hoe een en ander vorm te geven binnen de nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld door detachering via een intermediair of een vaste aanstelling. Daar waar de opdracht voldoet aan de nieuwe regelgeving, zullen nog steeds zzp’ers via een modelovereenkomst werkzaam blijven.”

Ook bij PGGM loopt een meerjarig reorganisatieprogramma, wat een effect heeft op een daling van het aantal externen “Wij kijken naar posities die voor langere tijd door externen worden ingevuld en blijkbaar nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Waar mogelijk bieden we hier een vast contract aan. We kijken ook of in sommige delen van het bedrijf een flexibele schil nodig is met externe krachten. Als we het noodzakelijk vinden zzp-contracten te verlengen, kijken we of er een heldere opdrachtomschrijving is die voldoet aan de voorwaarden van de Wet DBA. Of dat bij langere inzet in dienst komen van PGGM een optie is, dan wel dat de opdracht niet wordt verlengd.”

Rode draad uit de reacties is wel dat het werk niet verdwijnt en dat de bedrijven tegen wil en dank afscheid van de zzp’ers nemen. “We voelen ons gedwongen om de Wet DBA strikt te interpreteren. Wat er nog kan met bij langdurige projecten en teams met zzp’ers zijn voor ons te onduidelijk. Dan kan je niet veel anders dan dit” zo reageert een manager inhuur.

UPDATE (8/11/2016): mede naar aanleiding van deze berichten is Staatssecretaris Wiebes naar de kamer gehaald tijdens het vragenuurtje. Daarin heeft hij toegezegd om op korte termijn met (ingrijpende) voorstellen te komen om de onrust rond de Wet DBA te dempen en ongewenste effecten tegen te gaan.  Lees hier. 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

34 reacties op dit bericht

 1. Het is een goede evolutie dat er eindelijk gekeken wordt naar de echte werkrelatie en dat het onderscheid gemaakt wordt tussen een freelance interimaris en freelance zelfstandige.

  • Beetje kort door de bocht is dat wel.
   Was namelijk niet de bedoeling van deze Wet dat zowel de freelance interimaris als de freelance zelfstandige hun opdrachten kwijt zouden raken. Dat gebeurt nu dus wel.
   In essentie heb je een punt. Zou een goede zaak als eens één keer helder gedefinieerd wordt wat nu een zelfstandige is, maar dan wel op een eigentijdse manier en vooral op een manier die eenduidig te toetsen is. Dus niet op de manier zoals nu via de DBA. Gewoon slechte wetgeving.

  • Ik vind het een slechte wet. Mijn opdrachtgever stopt zelfs het project helemaal als gevolg van deze wet. Daar werkten 17 externen aan. Het project heeft duidelijk een kop en een staart, alleen is de einddatum nog niet helemaal duidelijk (zoals bij veel projecten). Verder willen ze het recht behouden het project tussentijds te beeindigen. Payrolling biedt geen soelaas omdat de payroll-firm zich houdt aan de opzegtermijnen die mijn opdrachtgever aangeeft om het project te kunnen nokken. Dat zou betekenen dat ik binnen no time een vast dienstverband bij de payroll-firm zou krijgen. Kortom, doodlopende weg.

   In dienst nemen door de opdrachtnemer is tevens niet gewenst omdat na afloop van het project geen interesse in onze expertise blijft bestaan.

   Ondanks dat we een duidelijke resultaatverplcihting hebben, allen erg zelfstandig onze werkzaamheden kunnen invullen (ook qua werktijden e.d.) en niet aangestuurd worden als een medewerker, durft opdrachtgever het niet aan. De omschrijving op de site van de belastingdienst geeft te weinig flexibiliteit en houvast. De opdrachtgever vindt namelijk dat ze wel recht heeft om opdrachten te kunnen geven (want het is immers een opdrachtgever) en aanwijziningen te geven.
   Ik heb 17 jaar bakken met belastingen betaald. Als ik terugga ergens in loondienst heeft de fiscus weliswaar sociale lasten maar wel een substantieel lagere loonheffing. Wat een winst!!

   (Er is een gezagsverhouding als u het recht hebt om opdrachten en aanwijzingen te geven voor het werk dat moet worden gedaan, of voor bijvoorbeeld werktijden, productie-eisen of omgang met klanten. De werknemer moet zich aan uw opdrachten en aanwijzingen houden. U kunt het geven van opdrachten en aanwijzingen ook overlaten aan een ander, bijvoorbeeld aan degene bij wie de werknemer eigenlijk werkt (bijvoorbeeld als u uw werknemer uitzendt of detacheert).
   Er kan ook sprake zijn van een gezagsverhouding als u nauwelijks opdrachten en aanwijzingen geeft. Bijvoorbeeld als het om eenvoudig werk gaat of als de werknemer specifieke vaardigheden heeft. Zelfs als u helemaal geen opdrachten en aanwijzingen geeft, kan er sprake zijn van een gezagsverhouding. Bijvoorbeeld als u toezicht houdt op de werkzaamheden, het werk controleert of klachten over het werk behandelt.)

 2. Het valt best mee, hoor. Vind ik zelf althans.

  Van PGGM weet ik dat ze de inhuurcontracten van de zzp’ers die er meer dan 2 jaar werken per 31 december 2016 niet zullen verlengen. Het gaat om een paar mensen.

  Van diverse banken hoor ik dat de contracten van zzp’ers worden aangepast richting goedgekeurde modelcontracten (resultaatverplichting, duidelijke opdrachtomschrijving, afspraken omtrent einde opdracht).

  Daarnaast hebben diverse intermediairs al modelovereenkomsten weten goed te keuren bij de belastingdienst.

  Kortom: simpelweg langdurig uurtje factuurtje werken komt onder druk te staan als zzp’er. Maar project-gebaseerde inhuur is nog altijd goed mogelijk.

 3. Hoezo nemen zij afscheid van HUN zzp’ers? De meeste zzp-er zitten niet rechtstreeks bij deze bedrijven maar via intermediairs. De zzp’ers hebben in al die gevallen dus géén contract met de bedrijven maar een contract met deze intermediairs, dit ivm een andere wet; de ketenaansprakelijkheid!

  • Willem, die ligt in veel gevallen iets genuanceerder. Veel grotere opdrachtgevers werken met een broker. Een partij die de contracten beheert en afhandelt. Vaak is dat (om het ingewikkeld te maken) niet de partij die de zp’er heeft gezocht voor de opdracht. Veel brokers leggen een stuk van de verantwoordelijkheden die met de Wet DBA bij de opdrachtgever is komen te liggen, bij wat zij de ‘eindklant’ noemen.
   Dat heeft tot gevolg dat de afweging met welke zzp’ers wel en niet via een modelovereenkomst gewerkt wordt een afweging is die deze grote opdrachtgevers vaak samen met de broker maken.

   • Beste Hugo,
    De ICT contract keten is als volgt:
    Variant1: zzp’ers – intermediair – klant of
    Variant2: zzp’ers – broker – prevert supplier – klant.
    Vertel mij nu maar met wie ik uiteindelijk een contract heb, wiens handtekening, naast de mijne op mijn contract comt te staan?
    Groet Willem

    • @Willem,
     Voor jou is het duidelijk. Je hebt een contact met resp intermediair en preferred supplier.
     Maar dat is voor de klant niet zo relevant. Voor de klant is (met de Wet DBA) relevant waar de Belastingdienst evt de naheffing neerlegt. En dat is een stuk minder duidelijk, ook al omdat aantal brokers de verantwoordelijkheid deels neer leggen bij de klant,
     En nog een ding: een deel van de brokers wil niet geen contract afsluiten met die preferred supplier maar rechtstreeks met de zzp’er (waarbij die preferred suppliers wordt afgekocht voor de bemiddeling).

     • Hugo,I ivm de belasting etc.w as de wet Ketenaansprakelijkheid al bedoeld.
      Nu volgens jou heb ik als zzp’er, en dat denk ik dus ook via de wet DBA, geen contract met de klant waar ik uiteindelijk de opdracht uitvoer?

      Groet Willem

 4. Als jullie met de broker een MSP bedoelen, dan is het schema iets anders bij variant 2, nl
  zzp’ers/opdrachtnemer – preferred supplier/intermediair – MSP/broker – klant/opdrachtgever.

  @Willem
  Jouw juridische opdrachtgever is op basis van tussenkomst de preferred supplier/intermediair. Echter voor de wet DBA (fiscale invalshoek) is het gecompliceerder en hangt sterk af van de onderlinge covereenkomsten.

  In basis – uitgaande dat de alle stappen op basis van tussenkomst zijn- kunnen de drie inhuurders inhoudingsplichtig zijn als er sprake is van gezag, loon, persoonlijke arbeid. Het meest waarschijnlijke is overigens dat dit speelt bij de opdrachtgever.

  Voor de tussenpersonen geldt dat zij de tussenkomstfictie kunnen uitsluiten als er sprake is van beroep en/of bedrijf. Die lopen dus een extra risico als de status van de zzp-er niet (meer) het fiscaal ondernemerschap is, zij inhoudingsplichtige worden.

  Iedereen in de keten wil die risico’s doorzetten naar de onderliggende schakel, maar dat is best complex (zeker omdat er buiten de wet DBA ook nog andere wetgeving een rol spelt).

  Zoals Hugo al aangeeft, het is daarom niet vreemd dat verschillende msp’s de intermeidiar/broker er tussenuit halen en rechtstreeks contracten met zzp-ers afsluiten. Anderzijds zien we nu gebeuren dat de structuur van de inhuurmarkt door de wet DBA aan het wijzigen is.

  • Beste Paul,
   Allereerst bedankt voor jouw inbreng.
   Echter begrijp ik er weinig van. Wat is een MSP?
   Verder, ik ben zelfstandige, waar de uiteindelijke klant is, zoals jij het beschrijft(den ik) niet mijn opdrachtgever cq mijn contractpartij.
   Hoe ligt volgens jou dan nu de keten van verantwoording over de door mij uittevoeren werkzaamheden.
   Verder, ik lees niets in alle artikelen en reacties over de wet Ketenaansprakelijkheid. Deze wordt toch niet afgeschaft?
   Ik zie geen aanvragenen,/of contacten, rechtstreeks tussen eindklsnt en zzp’ers?

   Groet Willem

    • Beste Mark,
     Bedankt voor je info.
     Ik heb, ik moet zeggen vluchtig, het rapport gelezen.
     Ik zie echter geen relatie of beter gezegd of dit iets oplost igv de VAR en/of Wet DBA?

     is daar al onderzoek naar gedaan?
     Groet Willem

   • Een VAR-WUO vrijwaarde de intermediair, MSP en eindklant van het inhouden van loonheffingen. De Wet DBA zorgt op dit vlak voor een hoop chaos, want de VAR is afgeschaft.

    Stel dat er een naheffing loonheffing komt, wie in de keten moet dan de loonheffing gaan afdragen? De Wet ketenaansprakelijkheid maakt iedereen in de inhuurketen medeverantwoordelijk. Dit zal in de toekomst een hoop juridisch gedoe kunnen gaan geven.

    Dit soort onduidelijkheid maakt het voor eindklanten een stuk aantrekkelijker om zzp’ers rechtstreeks (zonder inhuurketen) in te huren. Je kunt dan veel makkelijker een passende modelovereenkomst hanteren, dan bij tussenkomst van intermediair.

    • Beste Corné,
     Ik ben het op zich met je eens.
     Echter de wet Ketenaansprakelijkheid is er juist de oorzaak van dat eindklanten niet rechtstreeks freelancers aannamen maar gingen werken met intermediairs.
     Voor zelfstandigen, maar ook voor de eindklant, zou het een groot voordeel zijn als al die tussenpersonen uitgeschakeld zouden worden!
     Niet alleen qua tariefstelling maar ook om de juiste match te krijgen.
     Maar ik kan me niet voorstellen dat dit de doelstelling van de wet DBA is!
     Ik heb nog nergens iets kunnen vinden dat de wet DBA rechtvaardige?
     Maar als het resultaat is uitschakelen van de huidige “tussenhandel”(ik kan het niet anders noemen gezien het bedenkelijke nivo) neig ik voor te gaan zijn…

 5. Ik vraag mij feitelijk af hoe deze wet zich verhoud met de trend die je ziet bij de grote audit kantoren. Die huren veel zzp’ers in voor de controle van jaarrekeningen. Gezien de kwaliteitseisen die aan accountantskantoren en hun partners worden gesteld (zie tekenen immers onder hun persoonlijke naam) kan dat toch niet zonder een gezagsverhouding tussen zzp’er en de audit partner.
  Is hier meer bekend over?

  • Ik zou zeggen: Bezoek eens de modelovereenkomsten webpagina van de belastingdienst. Als je daar een passende modelovereenkomst vindt, weet je vanzelf wat in die branch wel/niet kan als zelfstandige.

 6. De ZZP-er lijkt door de wet DBA vogelvrij verklaard te zijn. Het effect van de wet is overduidelijk niet wat de wet beoogd te doen. Verder betaald iedere ZZP-er gewoon belasting, en omdat er maar 1x belasting geheven kan worden is een na-heffing mi nooit aan de orde. Wettelijk gezien kan dit niet mits er voordurend aan de voorwaarden van de modelovereenkomst voldaan wordt.

  Verder is het storend dat diverse klassieke uitzendbureaus ZZP-ers dwingen om in een payroll constructie te gaan werken. Anders is het jammer maar helaas en gaat de opdracht aan hun neus voorbij. De intermediair die de wet DBA het best implementeert zal de absolute winnaar zijn.

  De reactie van bedrijven begrijp ik wel, niemand, maar dan ook niemand wil in een situatie terecht komen waar je het einde niet van kent. Dus bedrijven die afscheid nemen van ZZP-ers zetten een begrijpelijke stap.

  De ZZP-er is duidelijk een doorn in het oog van enkele bewindslieden en de ZZP-er is met de nieuwe wet vogelvrij. Nederland kan niet meer zonder ZZP-ers want werken in loondienst is niet zaligmakend in een flink aantal situaties. Dat heeft het verleden wel aangetoond. Verder willen heel veel mensen gewoon niet meer in loondienst werken en kunnen prima zelf hun broek ophouden.

  De gevolgen zijn momenteel nog niet duidelijk maar waar Den Haag overduidelijk niet aan gedacht heeft is dat ZZP-ers mogelijk massaal de grens over zullen steken en daardoor gaat hun kennis verloren voor de nederlandse bedrijven. Deze zullen op hun beurt weer talenten uit het buitenland moeten halen.

  Laten we in Nederland weer proberen voorop te lopen in plaats van bewindslieden het naar de zin te maken die denken dat ze met maatregelen zoals wet DBA een probleem dichten waarbij er alleen aan de schatkist wordt gedacht.

  • Eens. Wel 2 aanvullingen:

   De vraag is wie de belasting voor de zzp’er moet betalen: loonheffing bij je opdrachtgever of jij via inkomstenbelasting. Als jij als zzp’er geen belasting zou betalen, is je opdrachtgever daarvoor ook aansprakelijk. Vandaar de lastige vraag of hij wel/geen loonheffing moet inhouden. Helaas mag je als zzp’er geen g-rekening openen, want dan zou je dit risico weg kunnen nemen.

   2) payroll is een noodgreep voor die intermediairs. Zij willen ook liever op de oude manier werken, maar kunnen niet anders. Payroll is veel duurder voor alle partijen, omdat er meer belasting en premies moeten worden afgedragen. Het wordt dankzij wet DBA veel lucratiever om rechtstreeks modelcontracten te sluiten met je eindklant.

   Waar heb je die intermediair nog voor nodig? Geef m een fee voor het koppelen en klaar…

   • Ik heb nog nooit het nut gezien van 95% van de intermediairs, gewoon om dat zij de totaal geen toegevoegde waarden hebben, zowel niet voor ons als zzp-er maar ook niet voor de opdrachtgever omdat ze vaktechnisch geen enkel benul hebben wat de opdrachtgever nodig heeft anders dan de keywords in de vacature.
    Hun opkomst heeft echter alles te maken met de wet Ketenaansprakelijkheid!
    Als opdrachtgever s nu toch weer direct gaan inhuren vallen de slechte vanzelf af!

  • BMNS schrijft in zijn laatste zin: Laten we in Nederland weer proberen voorop te lopen in plaats van bewindslieden het naar de zin te maken die denken dat ze met maatregelen zoals wet DBA een probleem dichten waarbij er alleen aan de schatkist wordt gedacht.

   Ik vraag me af of de schatkist hier een cent beter van wordt. Payrolling biedt weinig houvast met maximaal twee tijdelijke contracten. Ik verwacht dat de meeste wel ergens in loondienst gaan, maar dan wel tegen substantieel lagere salarissen. Wel afdracht van premies maar veel minder loonheffingen als dat er aan inkomstenbelasting vanuit zelfstandigheid werd gecashed door Wiebes. Daarbij komt dat er ook duizenden ex-ZZP-ers straks gebruik gaan maken van WW tussen opdrachten in etc.

   Ik geloof niet in winst voor de schatkist.

  • Ik vraag me af of de schatkist hier een cent beter van wordt. Opdrachten doen via Payrolling werkt in de praktijk niet ivm kans op vast dienstverband. Ik verwacht dat de meeste ZZP-ers wel ergens in loondienst gaan, maar dan wel tegen substantieel lagere lonen. Dan is er wel afdracht van premies maar tegelijkertijd veel minder afdracht van belasting (loonheffingen) als dat er aan inkomstenbelasting vanuit zelfstandigheid werd gecashed door Wiebes. Tel erbij op dat er straks duizenden ex-zelfstandigen recht krijgen op WW etc.

   Ik geloof niet in winst voor de schatkist.

 7. Intermediairs danken hun bestaansrecht uitsluitend aan het feit dat opdrachtgevers de inhuurperikelen niet willen. Ik weet niet welk aandeel de wet Ketenaansprakelijkheid daar in heeft.

  Ik ken geen intermediair die echt kennis van zaken heeft. Het is ze te doen om met FTE’s te schuiven en daar vaak een forse marge voor te ontvangen om hun aandeelhouders te bevredigen ten koste van de omzet van de ZZP-er. Indien je een intermediair om hun toegevoegde waarde vraagt, raak je een gevoelige snaar. Ze weten waarschijnlijk zelf ook wel dat hun bestaansrecht heel dun is.

  Laten we hopen op opdrachtgevers gaan inzien dat ze via intermediairs (en de marge die ze vragen) vaak de meest geschikte ZZP-er niet te zien krijgen. Deze wordt nl vakkundig door intermediairs buiten beeld van opdrachtgevers gehouden indien hun marge niet gehaald kan worden. Indien eenmaal een overeenkomst wel tot stand gekomen is, hoor je nooit iets meer van ze.

  Beter zou het idd zijn om de intermediair alleen nog te belonen om te koppelen verder hebben internediair toch geen toegevoegde waarde..

  • Heel in het kort, en ja is van wikipedia maar daar staat weer een link naar de belastingdienst als je details wilt!
   De WKA is onderdeel van de invorderingswet 1990. De wet is in het leven geroepen omdat de fiscus en de sociale verzekeringen premies en belastingen niet ontvingen, doordat onderaannemers failliet gingen. Door de wet kunnen aannemers in de keten (dus bijvoorbeeld de opdrachtgever van de onderaannemer) alsnog aansprakelijk worden gesteld voor te betalen belastingen en premies.
   Dus om zich af te schermen van deze aansprakelijkheid zijn de tussenpersonen zo machtig geworden.
   Voor de rest ben ik het eens met jouw karakterisering van de intermediairs!
   Heel vroeger(klinkt dat oud heh), haden bijv. de banken een eigen intern intermediair zodat iig de Klant altijd wist wie er op de markt was, en niet, zoals nu, wie er aangeboden wordt door al die piraten op de markt!

 8. Ik dacht dat we het hier niet hebben over ketenaansprakelijkheid, maar over inlenersaansprakelijkheid. Het feitelijke effect is geloof ik ongeveer hetzelfde.

  Er kan wel degelijk toegevoegde waarde zijn voor intermediairs, namelijk het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Maar hierbij past niet het tussenkomstmodel, maar meer het bemiddelingsmodel. Betalen voor de werkelijk verleende diensten en niet op basis van afromen van de inkomsten van de opdrachtnemer.

   • Het model bemiddeling van de ABU geeft hier een aardig begin. De intermediair krijgt een vergoeding voor bemiddeling en eventuele andere diensten. De daadwerkelijke overeenkomst is direct tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

    Als die overeenkomst een duidelijk concreet doel of beoogd doel heeft met omschreven deliverables of fases (moet kunnen in de ICT) en dit binnen een termijn van zeg 1 max 2 jaar gerealiseerd gaat worden, dan begint het al op een echt project te lijken dat “zelfstandig” uitgevoerd kan worden.

    Voeg daar als wetgever iets soortgelijks als dit oude besluit aan toe https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1998-193-p12-SC15725.html

    Volgens mij heb je dan een redelijk transparant, werkbaar,en toetsbaar geheel. Lukt dat niet, dan lijkt het project toch wel veel op een loondienst en zou je je ook niet moeten kwalificeren als ondernemer.

    Dit is overigens alleen voor de kenniswerkers toepasbaar.

 9. Ik schrik dat er zoveel mensen zijn die geloven dat er een maximum van 2 jaar bestaat op het werken buiten dienstbetrekking. Je hoort het vaak. Maar niemand kent het wetsartikel waarin dat staat. Niemand kent de jurisprudentie waarin dit wordt bevestigd. Niemand kan het mailtje van de BD laten zien waarin dit wordt gesteld. Bij tussenkomst is er een max maar die is geen 2 jaar.

  http://www.zipconomy.nl/2016/10/rob-de-laat-bovib-8-maanden-norm-als-maximum-duur-opdracht-is-onwerkbare-en-lost-schijnzelfstandigheid-niet-op/

  Die “2 jaar” bestaat niet. Het zou kunnen dat je ondernemersaftrek niet meer van toepassing is omdat je immers jarenlang niet onderneemt maar het is niet zo dat je opdrachtgever ineens werkgever wordt met alle risico’s van dien. Er is gewoon recente jurisprudentie:

  http://www.parallel.nu/index.php/over-ons/edwin-peters/26-nieuws/86-eerste-uitspraak-over-wet-dba

  Zelf hou ik van het ondernemen (inclusief de aftrekposten) en wissel ik vaker van opdrachtgever zoals veel zzp ‘ers doen.

  De gedachte dat de belastingdienst uberhaupt grenzen zou stellen wordt door de belastingdienst ook stellig ontkend. Je bepaalt als zzp’er niet zelf of er sprake is van loondienst. De belastingdienst ook niet, die toetst alleen maar. En daarvoor is wetgeving en jurisprudentie. En die moet dus wel bestaan als er een max van 2 jaar zou zijn. Hier het filmpje met uitleg:

  https://www.youtube.com/watch?v=n8qCyqCFIN0&t=2s

  Wanneer er gewerkt wordt

  • Ik denk dat de discussie eigenlijk moet draaien rond de daadwerkelijke relatie en niet rond periodes of hoe iets in een document gedefinieerd wordt? Wanneer kom jij als expert (en ben jij duidelijk zelfstandige) binnen en wanneer voer je te veel uit omdat er een gezagsrelatie of controle is (en ben je interimaris).

   Het onderscheid is essentieel.

  • De belastingdienst zelf huurt ook zzp’ers in, bijvoorbeeld voor ICT-projecten. Ze hanteerden onder de VAR een termijn van maximaal 2 jaar voor externe zzp’ers.

   Blijkbaar is dat dus een ongeschreven regel…

 10. De duur is alleen van belang bij tussenkomst. Er is dan een mogelijkheid tot afhankelijkheid en kan de arbeidsverhouding teveel gaan lijken op een werknemer.