"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Aantal online opdrachten voor ZP’er blijft groeien. Fors verschil tussen vraag en aanbod tarief.

In het afgelopen kwartaal verschenen er 8.250 online opdrachten voor interim professionals. Zo blijkt uit onderzoek van Planet Interim en ZiPconomy. Vooral het verschil tussen het ‘wenstarief’ van de zp’er en de tariefindicatie van de opdrachtgever valt op.

Het aantal opdrachten voor zelfstandige interim professionals dat op internet verschijnt, blijft groeien. In het afgelopen kwartaal verschenen er 8.250 verschillende interim opdrachten op de vele websites met opdrachten die Nederland rijk is. Planet Interim verzamelde al die opdrachten, ZiPconomy analyseerde de bijbehorende data.

Iets meer dan een kwart van alle online opdrachten zijn opdrachten bij een overheidsinstelling. IT’ers worden het meest gevraagd. Wat verder opvalt is dat er een fors verschil zit tussen wat de interim professionals wensen als tarief en wat opdrachtgevers aanbieden. Dat verschil is bijna € 40,- euro per uur!

Overheid en IT koplopers

Wanneer we alle opdrachten uitsplitsen naar sectoren, dan springt de Overheid (dat is exclusief Onderwijs en Zorg) er met 2.307 opdrachten duidelijk bovenuit. Zoals bekend gebruiken veel overheden online marktplaatsen om aan kandidaten te komen. Ook opdrachten binnen de financiële sector (o.a. banken, verzekeraars) zijn veelal online te vinden (bijna 1.500), met de IT-sector als goede derde (725 opdrachten).

Niet geheel onverwacht is er vooral vraag naar IT specialisten. Met in het derde kwartaal 4.252 IT opdrachten, een kleine 7% meer dan in het tweede kwartaal. Binnen de IT-functies staan de ‘IT- architecten’ weer bovenaan. Marketing, sales & communicatie functies staan overigens op de tweede plek (1.234 opdrachten) en management & consultancy opdrachten met 964 opdrachten op plek drie.

Grote verschillen in wens en aanbod tarief

Opvallend is het grote verschil tussen wat zelfstandige interim professionals aangeven als gewenst tarief en de tariefindicatie die opdrachtgevers bij een opdracht vermelden. De professionals geven, wanneer ze zich inschrijven bij Planet Interim een gewenst tarief op. Het gemiddelde ‘wenstarief’ in het derde kwartaal van alle nieuwe inschrijvingen is € 97,85 per uur.

Ook opdrachtgevers publiceren vaak een tariefindicatie bij een opdracht. Dat ligt met € 58,00 wel een fors stuk lager. In die zin lijkt er sprake te zijn van een mismatch op de markt. De vraag is of opdrachtgevers te laag willen inkopen of dat interim professionals te hoog inzetten.

Het is wel goed om hierbij te vermelden dat het bij het tarief van de interimmers niet gaat om een concrete opdracht. Dan kan het tarief een stuk lager zijn, afhankelijk van het niveau van de opdracht of aantrekkelijkheid van de opdrachtgever. Bovendien is het tarief van de opdrachtgevers een indicatie. Het is goed mogelijk dat het uiteindelijk afgesproken tarief een stukje hoger ligt.

Wanneer we deze data van Planet Interim echter vergelijken met eerder onderzoek van ZiPconomy over de tarieven van gegunde opdrachten op marktplaatsen van overheden, dan zien we dat die tariefindicatie bij Planet Interim op 67,- per uur ligt maar het daadwerkelijk overeengekomen tarief in dezelfde sector op € 72,11. Het daadwerkelijk overeengekomen uurtarief ligt, althans in de sector overheid, dus een stuk dichter bij de tariefindicatie van de opdrachtgever, dan het wenstarief van de interim professionals.  Die overheden, zo bleek uit een eerder artikel, herkennen zich overigens wel in het verschil in tarief tussen de wens van de interimmer en de indicaties die ze zelf in hun hoofd hebben. Volgens een aantal managers inhuur van overheden schrijven zelfstandigen structureel te hoog in op die opdrachten.

Voor IT-opdrachten ligt de tariefindicatie met 70,- per uur overigens het hoogst, ruim 10% hoger dan managementopdrachten. Schaarste in IT-profielen speelt hier duidelijk een rol. Dat geldt ook wanneer we op sectorniveau kijken. Daar staat de voedingsmiddelen- en drankenindustrie bovenaan. In die sector wordt voornamelijk gevraagd om zeer sectorspecifieke opdrachtprofielen (deze zijn schaarser, dus geldt een hoger tarief), denk aan Quality Assurance en Quality Validation opdrachten of specifieke vrij technische georiënteerde Product Management opdrachten. 

De data

Het bij elkaar brengen en analyseren van gegevens van zo veel online interim-opdrachten geeft een belangrijk inzicht in trends en ontwikkelingen in de interim-markt. Zeker wanneer we – zoals we van plan zijn – die data elk kwartaal zullen bekijken.

Natuurlijk is op deze cijfers wel wat af te dingen. Ten eerste: niet alle opdrachten voor interim professionals verschijnen online. Waren een aantal jaar geleden vooral opdrachten in het middensegment online te vinden, nu zien we daar ook steeds meer zwaardere opdrachten. Maar juist in dat segment zal een deel niet online te vinden zijn. Dit verklaart deels het verschil tussen het wenstarief en het aangeboden tarief.  Anderzijds zegt het ook dat opdrachtgevers wellicht juist ook hun zwaardere opdrachten online kunnen posten of de databases kunnen raadplegen aangezien de doelgroep daar intussen aantoonbaar te vinden is.

Verder gebruiken overheden, in verband met aanbestedingsregels, vaker eigen marktplaatsen dan profit bedrijven. Dat is deels een verklaring voor het relatief hoge percentage overheidsopdrachten in deze cijfers.

Planet Interim en ZiPconomy zullen gezamenlijk periodiek aandacht geven aan deze cijfers, inclusief trends en ontwikkelingen per sector en functiegebied. Zowel met betrekking tot vraag en aanbod, als tarieven. 

 

planet-interim-index_q3_2016_zipconomy

 

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie