"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Tweede modelovereenkomst Wet DBA van ABU voor bemiddeling via bureaus goedgekeurd

De ABU heeft goedkeuring ontvangen voor haar tweede modelovereenkomst in het kader van de Wet DBA. Deze ‘drie-partijen’ (opdrachtgever, bureau, zzp) overeenkomst is gebaseerd op het principe van de ‘vrije vervanging’.

De Belastingdienst heeft de tweede ABU modelovereenkomst bemiddeling goedgekeurd en gepubliceerd op zijn website. U kunt deze modelovereenkomst hier downloaden.

De tweede modelovereenkomst van de De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)  is gebaseerd op de modelovereenkomst “geen verplichting tot persoonlijke arbeid”. 

Ook dit model is gegoten in de vorm van een drie-partijen-overeenkomst. Deze drie-partijen-overeenkomst voorziet wederom in (optionele) bijkomende dienstverlening door de intermediair / bemiddelaar ten behoeve van opdrachtgever en zzp’er. In deze modelovereenkomst sluit de zzp’er een overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever. Daarnaast kan de zzp’er een overeenkomst van opdracht sluiten met de intermediair voor de dienstverlening van de intermediair (bestaande bijvoorbeeld uit het werven van opdrachten voor de zzp’er). Ook de opdrachtgever kan een overeenkomst van opdracht met de intermediair sluiten (bijvoorbeeld met betrekking tot de werving van de zzp’er).

Het uitvoeren van deze bemiddelingsovereenkomst, met bijkomende dienstverlening zoals beschreven in de modelovereenkomst, heeft niet tot gevolg dat er een echte of fictieve dienstbetrekking ontstaat tussen zzp’er en intermediair / bemiddelaar. Het werken volgens deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de loonheffingen voor de intermediair / bemiddelaar.

Het hebben van deze tweede modelovereenkomst bemiddeling leidt tot een dekkend stelsel van modelovereenkomsten voor intermediairs.

(Voor leden van de ABU is de volledige tekst van deze tweede modelovereenkomst bemiddeling beschikbaar op het ledennet van de ABU).

Mr. Lisette van Rossum (Fiscaal Recht, Rijksuniversiteit Leiden en Europese Fiscale Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam) startte haar loopbaan als assistent accountant bij Moret en Limpberg. Bij Fortis Nederland en Delta Loyd specialiseerde zij zich in loonheffingen. Deze ervaring breidde zij verder uit in functies bij o.a. KPMG Meijburg & Co en NV Nuon Energy. Sinds 2010 is Van Rossum beleidsmedewerker bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Daar is zij verantwoordelijk voor alles op het gebied van fiscale wet- en regelgeving. In die hoedanigheid adviseert zij leden en lobbyt zij in Den Haag. Ook heeft zij het dossier zzp-intermediairs onder haar hoede. Mede van haar hand zijn de modelovereenkomst tussenkomst en bemiddeling. Bekijk alle berichten van Lisette van Rossum

Eén reactie op dit bericht

  1. Lisette, hoezo leidt deze 2e goedgekeurde ovk ‘tot een dekkend stelsel van modelovereenkomsten voor intermediairs’? Er zijn toch ook overeenkomsten denkbaar/nodig op basis van het tussenkomst-model?