"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

SP heeft weinig plannen voor (of tegen) de zzp

In het verkiezingsprogramma van de SP staat niet veel te lezen voor (of tegen) de zzp’ers.

SP Tweede Kamerlid Farid Bashir was in het laatste Tweede Kamer debat over de wet DBA maar al te trots dat zijn partij in juni 2015 als enige partij tegen de Wet DBA had gestemd. Bashir stelde dat “de  echte zelfstandigen “de pineut zijn” van de Wet. ”We zien onzekerheid onder zelfstandigen die niet worden ingehuurd en die bang zijn om niet meer aan de bak te komen.” Steun uit onverwachte hoek, want dezelfde SP hielp, onder invloed van de FNV, de coalitie in de Eerste Kamer aan een meerderheid.

Het wekte in ieder geval wat extra nieuwsgierigheid wat de SP voor zzp´ers in petto heeft in haar verkiezingsprogramma. Nu, in het programma `Nu Wij’ staat feitelijk bitter weinig over die zzp’er.

De enige paragraaf over zzp’ers: “We willen voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw of de zorg voorkomt. Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door een goede verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. ZZP’ers kunnen zich daarbij verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.” Of het hier om een verplichte verzekering gaat, zoals GroenLinks en het CDA voorstellen, is niet duidelijk.

De SP wil de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhogen, wat voor sommige zzp’ers goed nieuws kan zijn. “Ter stimulering van het kleinbedrijf worden de lasten verlaagd” staat verder te lezen, al is niet duidelijk wat dit nu precies betekent.

De voor de SP tekenende ingrijpende belastingplannen zullen voor verschillende groepen zzp’ers heel anders uitpakken. Over een eventuele hervorming van de zelfstandigenaftrek is niet veel te vinden.

ZiPconomy brengt alle standpunten van de verschillende politieke partijen tijdens dit verkiezingsseizoen bijeen, onder andere via dit speciale ZiPdossier: Verkiezingen 2017  

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts