"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De Wet DBA maakt meer kapot dan je lief is

Volgens Erwin van Boven (zelfstandig ICT consultant ) zijn er een aantal indicaties dat de Wet DBA meer kapot maakt dan ooit de bedoelings in geweest.

Sinds 1 mei wordt zzp’end Nederland geacht te werken met het begrip modelovereenkomst. Al voor de invoering hiervan werd duidelijk dat er grote problemen aan het ontstaan waren: opdrachtgevers bleven verre van zzp’ers met als gevolg dat veel zelfstandigen nu zonder werk zitten. Recentelijk heb ik een aantal artikelen gelezen die wellicht indicatief zijn, maar niet als zodanig worden benoemd.

Meer bijstandsaanvragen

Het eerste artikel gaat over het aantal bijstandsaanvragen door ondernemers. Met name sectoren waarin traditioneel veel zzp’ers werkzaam zijn als zorg en ICT zijn zwaar getroffen. Dit werd geweten aan het overschot aan aanbieders en daardoor te lage tarieven.  Ik weet uit ervaring dat dit in de ICT zeker niet het geval is, normaalgesproken is dit een van de beter betaalde zzp-sectoren. De enige reden dat deze zelfstandigen in de bijstand terechtkomen is niet tariefgebonden maar het feit dat de opdrachtenstroom is opgedroogd.

Zakelijke dienstverlening ingestort

Het tweede artikel gaat over de arbeidsmarkt: de zakelijke dienstverlening is volledig ingestort. Naar mijn mening kan ook dit fenomeen mede worden toegeschreven aan de wet DBA. Omdat bedrijven bang zijn om zzp’ers in te huren komen veel projecten bij gebrek aan uitvoerenden op de plank terecht. Hetzelfde gebeurt normaal gesproken in tijden van crisis, zij het dat het dan gewoonlijk om budgettaire redenen gebeurt. Omdat deze projecten niet meer worden gestart komen dus ook andere medewerkers in de problemen, want geen omhanden werk.

Wet DBA: kanon op een mug schieten

De gevolgen van dit kortzichtige stukje overheidsbemoeienis beginnen nu dus ook zichtbaar te worden buiten de *afgesloten wereld van de zzp’ers*. De arbeidsmarkt is een geleidelijk geëvolueerd proces waarbij de meeste partijen op correcte wijze met elkaar omgaan. Het geeft dan als overheid geen pas om met een kanon op een mug te gaan schieten teneinde bepaalde ongewenste praktijken aan te pakken. De hoeveelheid collaterale schade die je dan aanricht kan leiden tot zeer ernstige gevolgen voor de lange termijn.

Met betrekking tot een heel andere zaak die momenteel zeer actueel is (in casu de vertrekregeling bij de Belastingdienst), zei de heer Wiebes zelf al: “De besluitvorming was te haastig en onzorgvuldig”. Misschien had hij dat ook moeten zeggen over genoemde wet DBA, maar daartoe lijkt hij vooralsnog niet bereid.

Hopelijk worden er na het herfstreces naar aanleiding van voorliggende cijfers en feiten nogmaals stevige vragen gesteld in de kamer die tot herziening van dit gedrocht nopen. De wet DBA maakt nu meer kapot dan men tot dusverre heeft willen inzien of toegeven…

Erwin van Boven, ICT consultant

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger

Eén reactie op dit bericht

  1. Voor Wiebes zijn BD is ruim baan gemaakt om in feite wet DBA stevig te kunnen overtreden. Immers , (vorstelijk) afgevloeide ambtenaren mogen gewoon als ZZP’er terugkomen terwijl in den lande de ZZP’er mbt deze constructie het vuur aan de schenen wordt gelegd. Wie begrijpt dit nog? Is dit aan een kleine zelfstandige die getroffen wordt door DBA uit te leggen? Dit begint een blunder van ongekende grootte te worden en niemand in de regering schijnt zich hier druk over te maken. Collega-zzp’ers van mij beginnen hun oprechte geïnteresseerdheid in deze wet te verliezen naar mate dit soort ambtelijke miskleunen zich voltrekken en geven aan gewoon door te werken, lees: het er op aan laten komen. Dit kennelijk in samenspraak met hun opdrachtgever die er inmiddels ook niets meer van begrijpt. Ik werk 16 jaar voor mezelf. Ik heb een eigen klantenkring maar werkte tevens vaak in onderaanneming. De enige manier om dit debacle te omzeilen is in te zetten op mijn eigen klanten, maar de vraag is of ik mijn omzet op peil kan houden. Als ZZP’er leef je momenteel in grote onzekerheid. Dit heeft zijn weerslag op mijn bestedingen, zowel zakelijk als privé. Ik houd mijn kruit droog, manoeuvreer voorzichtig verder met een gevoel of ik een bloedzuiger van de arbeidsmarkt ben, een verschoppeling en welhaast zonder bestaansrecht. Was dit de bedoeling van dit stuk wetgeving?

    Gr. VP.