"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wiebes voelt niets voor D66 plan intrekken Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes ziet geen enkele aanleiding om de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in te trekken. Dat zei hij in reactie op een oproep daartoe van Steven van Weyenberg (D66)

Staatssecretaris Wiebes ziet geen enkele aanleiding om de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in te trekken. Dat zei hij in reactie op een oproep daartoe van Steven van Weyenberg (D66) tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer vandaag. “Elke stelselwijzing  zorgt voor onzekerheid. Daarom heeft het prioriteit om duidelijkheid te geven. We zitten nu op het midden van de implementatieperiode. Daar blijkt uit dat verreweg van de meest zzp´ers buiten dienstverband kunnen blijven”. Van Weyenberg vindt dat de Staatssecretaris zijn contact met wat er op de werkvloer gebeurd kwijt is. “Tal van opdrachtgevers durven geen zzp’ers mee in te huren”.

Van Weyenberg stelde zijn vragen naar van berichten dat nog maar een zeer beperkt deel van de modelovereenkomsten zijn goedgekeurd. Volgens Wiebes is dat niet zo’n groot probleem omdat er genoeg algemene modelovereenkomsten beschikbaar zijn waar vrijwel iedereen mee kan werken. De Belastingdienst is volgens hem druk en constructief in overleg met sectorpartners en zet hard in op goede voorlichting. “Er zijn nog altijd veel spookverhalen over de Wet DBA. Alles is er op gericht om zekerheid te geven voor 1 mei. De stelling indruk van de Belastingdienst is dat de overgrote meerderheid van de zzp´ers aan het werk kan blijven als zzp´er.`

Andere werkelijkheid

Volgens Van Weyenberg laat Wiebes met zijn antwoorden zien dat hij in een een andere wereld leeft. “De Staatssecretaris verschuilt zich achter wetgeving en regels. Rustig doorlopen, er is niets aan de hand is de houding van de Staatssecretaris. Kom eens uit de ivoren toren. Op de werkvloer wordt duidelijk dat tal van zelfstandigen momenteel niet meer aan opdrachten komen. Opdrachtgevers geven aan dat ze geen zzp’ers meer durven in te huren. D66 vindt het de hoogste tijd de Wet in te trekken.

Wiebes ontkent niet dat in sommige situatie niet meer met zzp’ers gewerkt kan worden. Maar dat zijn situaties waarin dat niet gewenst is. Het gaat volgens Wiebes om een heel beperkt deel van de markt. “Verreweg het merendeel van de zzp’ers kan gewoon doorwerken, ook zonder modelovereenkomst. Daarnaast hebben we zo goed als een dekkend netwerk van een tien algemene modelovereenkomsten en straks ook 60 voor specifieke sectoren. Daarmee kan gros van de zzp’ers – soms met een beetje aanpassing – buiten dienstverband blijven werken.”

De Staatssecretaris kondigde aan dat hij de Kamer volgende week een tussenrapportage stuurt met daarin de precieze stand van zaken. Van Weyenberg is daar niet gerust op, hij heeft een Kamerdebat aangevraagd. “Via de achterdeur voert de Staatssecretaris de PvdA agenda uit om zzp’ers het werk onmogelijk te maken”.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

8 reacties op dit bericht

 1. Hoi Hugo-Jan, misschien tijd voor een mooie poll hier op Zipconomy?
  “Verreweg het merendeel van de zzp’ers kan gewoon doorwerken, ook zonder modelovereenkomst.”, volgens Wiebes…..daar ben ik nou wel eens benieuwd naar. Geldt dat ook voor het merendeel van de lezers hier?

 2. Intrekken van die wet betekent feitelijk herinvoeren van de VAR. Dat gaat niet gebeuren. Maar als Wiebes nou eerst zelfstandigheid zou erkennen als algemene uitzondering op loonheffingen zouden echte zelfstandigen in ieder geval een stuk aantrekkelijker worden voor opdrachtgevers. Dan moet er nog wel een soort certificaat van zelfstandigheid komen als vrijwaringsbewijs voor opdrachtgevers. Zelfstandigheid is dan de tegenhanger van afhankelijkheid, wat beter de definitie van schijnzelfstandigheid had moeten zijn. Ongeveer dit uitgangspunt (afhankelijkheid vs zelfstandigheid van werkenden ) zag ik -min of meer- ook in de oratie van Boot een paar jaar geleden. De Boot van de Commsdie Boot die nog advies over de wet DBA moet uitbrengen..

 3. Ik zie liever een goed onderzoek naar hoeveel opdrachtgevers nu echt zijn gestopt met het inhuren van zzp’ers, in welke sectoren en naar de ervaringen van zzp’ers met de wet DBA.

  En dan niet een poll want dat levert meestal ook geen representatief beeld op van alle zzp’ers. Immers of je nu wilt dat de DBA verder wordt geïmplementeerd, of terug wilt naar de VAR of weer wat anders, als we niet weten wat de effecten van de DBA nu echt zijn, dan blijft het gissen wat de echte problemen zijn en voor wie.

  Het grootste probleem nu is volgens mij de onzekerheid over de handhaving door de Belastingdienst. Neem deze als overheid weg en dan kunnen we samen (opdrachtgevers, zzp’ers en intermediairs) aan de slag om rechtmatig en doelmatig conform de wet zzp’ers inhuren.

  • @Mark, als het goed is komt het eerste onderzoek daar over naar buiten.
   Lastige daarbij is overigens nog wel: wat vinden we dan van die uitkomsten…. Stel het blijkt (wat Omtzigt suggereert in zijn laatste kamervragen) dat zzp’ers in de bouw niet maar aan de bak komen. Het aantal zzp-bouwvakkers daalt ook volgens KvK, maar aantal MKB bedrijven (met dus personeel in dienst) in bouw stijgt (dat werk moet toch gedaan worden). Is dat dan erg of juist goed…

   • Het gaat er niet om of het in jouw voorbeeld ‘goed of slecht’ is, het gaat er eerst om wat de feiten zijn. Neemt het aantal zzp’ers in de bouw af door de DBA, huren opdrachtgevers in de bouw minder zzp’ers in door de DBA etc.
    Als je dit soort effecten meet in een onderzoek dan komt fase 2. Wat je vindt van dit soort ontwikkelingen en of je vindt dat er iets aan de wet of de uitvoering moet gebeuren.
    Maar nu is is het onduidelijk hoe groot het probleem is en in welke sectoren er welke effecten zijn…..

    Wie is er overigens onderzoek aan het doen?

  • Ik ben het helemaal met Mark eens.
   Eerst inzichtelijk maken wat de wet dba met de opdrachtgevers heeft gedaan.
   Als commenrtaar: ik huur geen zzp-ers meer in vanwege het gedoe en het risico wat ik mogelijk loop.
   Veel bedrijven doen dat ook omdat ze er zich niet in willen verdiepen en de makkelijkste weg uit nemen.
   dus eerst inzichtelijk krijgen welke bedrijven voornemens zijn om niet meer in te huren en dan daarna een waardeoordeel daaraan hangen.
   Daarmee maak je ook inzichtelijk de effectiviteit van de voorlichting van de belastingdienst aan bedrijven. cq in hoeverre dat de opdrachtgevers de belastingdienst vertrouwen als goede gesprekspartner zoals wiebes zegt…..

 4. De vraag is of het intrekken van deze wet niet tot een kabinetscrisis zal leiden. Met name richting de PvdA (indirect de vakbonden) is er dan wel wat uit te leggen.

  Het intrekken van de wet zou verder kunnen bijdragen aan het beeld dat veel ondernemers hebben ten aanzien van de belastingwetgever: een onbetrouwbare partij. De definitieve invoering van de regeling rondom de werkkostenregeling werd ook steeds uitgesteld, waarbij veel ondernemers op een gegeven moment zelfs dachten dat de regeling weer zou worden afgeschaft omdat ook die regeling ter discussie stond.