"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Verschil tussen professionals in loondienst en zelfstandigen vervaagt met opkomst van intern ondernemerschap.

De ondernemende medewerker heeft veel overeenkomsten met de zelfstandige professional/ondernemer. Karin Manuel met zeven tips om toekomstbestendig te blijven.

De keuze van professionals om in loondienst te werken, veelal is ingegeven door de economische zekerheid die het hen biedt. Werkgevers bieden echter al lang geen baan voor het leven meer. Zij wensen medewerkers die breed inzetbaar zijn en sturen steeds meer op de ontwikkeling van een loopbaan binnen of buiten de eigen organisatie. Ook de werkgarantie staat de laatste jaren flink onder druk.

Zelfstandig of in loondienst: zoek de verschillen

Naarmate een professional in loondienst meer werk maakt van het vak, de klant centraal stelt, verbeteringen nastreeft en resultaten wil boeken, zullen de verschillen met een zelfstandige professional kleiner worden en/of verdwijnen. Naarmate een professional in loondienst meer kijkt naar zijn rechten dan naar zijn plichten, wordt het verschil in negatieve zin groter.

De ondernemende medewerker heeft in zekere zin veel overeenkomsten met de zelfstandige professional/ondernemer. Ook de ondernemende medewerker steekt zijn nek uit om verbeteringen, veranderingen, ontwikkelingen aan te brengen en zal, al of niet in opdracht, ideeën en visie ontwikkelen om stappen naar de toekomst te zetten.

Het grote verschil met de zelfstandige professional/ondernemer is gelegen in het feit dat de financiële risico’s over het algemeen voor rekening komen van de organisatie waar de ondernemende medewerker voor werkt. Maar ook dat hij teruggefloten kan worden door diezelfde organisatie. Het gevecht om zaken voor elkaar te krijgen, ligt veeleer intern in de organisatie en niet zozeer in de buitenwereld.

Blijf toekomstbestendig

Professionals in loondienst zijn, net als zelfstandige professionals, zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ze toekomstbestendig zijn. Daarbij is zicht op de volgende zaken van belang:

 1. Wie ben ik, waar ben ik goed in en waar sta ik nu?
 2. Waar gaat het met mijn vak/branche naartoe en wat betekent dat voor mij?
 3. Welke ontwikkelingen doen zich voor in de markt en maatschappij en welke invloed heeft dat?
 4. Wat zijn de eisen die de werkgever/opdrachtgever aan mij gaat stellen en wat betekent dat voor mij?
 5. Welke stappen moet ik zetten om toekomstbestendig te kunnen zijn?
 6. Als ik een andere kant op wil, wat zou dat dan kunnen zijn en waarom?
 7. Wie of wat heb ik nodig om daar met succes te komen?

Werkgevers investeren steeds meer in de ontwikkeling van ondernemerschap bij het eigen personeel. Ook professionals in loondienst runnen binnen de context van hun organisatie steeds vaker zelfstandig en proactief een eigen ‘business’ en manifesteren zich als een zelfstandig ondernemende professional. Met de ontwikkeling van intern ondernemerschap vervagen de verschillen tussen de professional in loondienst en de zelfstandige professional.

De inhoud van deze blog is gebaseerd op het boek ‘Dansend naar de toekomst. Perspectief voor werkgevend en zelfstandig professioneel Nederland’ van R. Lenssen en K. Manuel (2014).

Dr. mr. K.A.H. Manuel heeft vanaf 1999 verschillende rollen vervuld bij diverse organisaties. Zij is in 2013 gepromoveerd op het organiseren en managen van succes in de muziek business. Sinds 2012 is Karin verbonden aan het NCOI en heeft zij een adviesbureau op het gebied van de ontwikkeling van organisaties en mensen en hoe die met elkaar te verbinden. Bekijk alle berichten van Karin Manuel

2 reacties op dit bericht

 1. Sluit mooi aan op mijn ZiPconomy-artikel van 30 aug j.l., over de op gang komende daling van het aantal hoogopgeleide zzp’ers en de gelijktijdige groei van het aantal HO met een vast contract. De ideale, paradoxale mix lijkt: veiligheid + autonomie + inspiratie + uitdaging. Die ingrediënten moeten werk-, opdrachtgevers en bemiddelaars zoveel mogelijk aanbieden om HO te kunnen verleiden. Het gaat om psychologische binding, meer dan om juridische binding.

 2. Mooi dat dit steeds meer aandacht krijgt. Wat ik mis is wat het nemen van financieel risico voor gevolg heeft. Als je nl echt ondernemer wordt of zelfstandige professional ben je bewust van je aanbod, je dienst en je durft het aan om voor jezelf te werken. Ik zie vaak deze onzekerheid bij werknemers over wat ze te bieden hebben.

  Bij een ondernemende werknemer vind ik ook horen dat deze marketing doet voor het bedrijf, netwerkt, klanten zoekt. De afdeling verkoop kan dus veel breder in het bedrijf gevestigd zijn.