"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Open brief aan Staatssecretaris Wiebes: Verzoek intrekken Wet DBA

“Geachte heer Wiebes, trek de Wet DBA alstublieft in en maak tijdelijke inzet van zelfstandigen toegankelijk, duurzaam en eenvoudig.” Een open brief van Wessel van Alphen sr.

.

Open brief aan de Staatssecretaris van Financiën de heer ir. E. D. Wiebes

 

Onderwerp: Verzoek intrekken Wet DBA                                                    Nieuwegein, 24 september 2016

 

Geachte heer Wiebes,

Met de invoering van de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) heeft u veel onrust veroorzaakt bij zzp’ers en bij ondernemingen die zzp’ers inzetten op hun projecten.

Ik schrijf u deze brief met het dringende verzoek deze wet in te trekken.

Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. De arbeidsmarkt staat hoog op het prioriteitenlijstje van de politieke partijen. Aannemelijk is dat binnen afzienbare tijd de arbeidsmarkt ingrijpend wordt hervormd. De huidige wetgeving sluit op geen enkele manier aan bij de nieuwe inzichten voor een duurzame arbeidsmarkt.

Geachte heer Wiebes, waarom dan nu al dat gedoe met de WDBA?

Zelfstandigen verliezen hun werk

Uw bedoeling is om met deze wet schijnconstructies te voorkomen, maar helaas heeft de wet ook onbedoelde neveneffecten. Zo blijkt uit onderzoek – uitgevoerd in opdracht van de ABU/Bovib – dat na invoering van de wet 58 procent van de opdrachtgevers minder vaak een zzp’er inhuurde. Het neveneffect is dus dat zelfstandigen hun werk kwijtraken, doordat een individuele zelfstandige nauwelijks aan de gestelde voorwaarden uit het modelcontract kan voldoen.

Daarnaast is de WDBA voor meerdere uitleg vatbaar, de wet brengt meer administratieve lasten met zich mee en ze verhoogt het risico op naheffingen. Opdrachtgevers zullen daardoor hun toevlucht zoeken in payrollconstructies en nulurencontracten.

Nederland kent momenteel 2 miljoen flexwerkers waarvan 1,4 miljoen zzp’ers en freelancers. De meeste zelfstandigen kiezen uitdrukkelijk voor het ondernemerschap. Zij ontwikkelen zich tot de expert die ze willen zijn en verkiezen vrijheid boven het gezag van een werkgever. De WDBA dwingt freelancers echter in een loondienst, terwijl werknemerschap natuurlijk nooit een plicht kan zijn.

Werken buiten loondienst eenvoudiger maken, niet moeilijker

De alternatieven zijn er. Ik wil me graag hard maken voor de aanbevelingen uit het rapport van de onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei*. De studiegroep pleit voor ‘een duurzame arbeidsmarkt met meerdere contractvormen, keuzevrijheid en bescherming van kwetsbare groepen’.

Om dat te bereiken moet een wettelijk kader:

 • barrières om personeel in dienst te nemen verlagen
 • mobiliteit op de arbeidsmarkt verhogen
 • werken buiten loondienst mogelijk maken

Denk niet in werknemers maar in werkenden

De essentie is om arbeid als geheel te beschouwen en niet te denken in ‘werknemers’ maar in ‘werkenden’. Om werken buiten loondienst helder te definiëren en er beleid op te kunnen maken, is het nuttig een nieuwe juridische en fiscale entiteit in het leven te roepen: de zelfstandig opdrachtnemer. Een zelfstandig opdrachtnemer is iemand die ervoor kiest om buiten loondienst en op projectbasis werkzaamheden te verrichten. Naar gelang de politieke voorkeur kunnen er rond deze entiteit fiscaliteiten en sociale zekerheden worden gemaakt, bijvoorbeeld tegen inkomensderving. De overheid treedt dan op als facilitator en de zelfstandige kan in alle vrijheid kiezen voor het zelfstandigenbestaan. Hierin schuilt ook een mogelijkheid om kwetsbare groepen te beschermen, zoals de studiegroep bepleit.

Een effectief antwoord op de variabele vraag naar kennis en personeel

Door globalisering en nieuwe technologieën neemt de wereldwijde concurrentie sterk toe. Internationale markten en economische ontwikkelingen zijn grillig en laten zich niet voorspellen. Innovatiekracht is belangrijk voor onderscheidend vermogen en dat wordt sneller gerealiseerd met een dynamische arbeidsmarkt**. Ondernemers moeten snel kunnen reageren op de continu veranderende vraag naar producten en diensten. Dynamiek is noodzakelijk en inzet van freelancers is een goede oplossing. In de Verenigde Staten verwacht men dat binnen enkele jaren 40 procent van alle werkenden freelancer is en ook in Nederland is de inzet van zelfstandigen een effectief antwoord op de variabele vraag naar kennis en personeel.

Geachte heer Wiebes, trek de WDBA alstublieft in en maak tijdelijke inzet van zelfstandigen toegankelijk, duurzaam en eenvoudig.

Met vriendelijke groeten,

wessel van alpen

 

 

 

Wessel van Alphen Sr.

Freelancer sinds 1978

Oprichter van De Staffing Groep

Fultonbaan 6 3439 NE Nieuwegein Tel: 030-6001500

*   Rapport Studiegroep Duurzame Groei. Uitgave Rijksoverheid, juli 2016;

** Rapport Future of Jobs. Uitgave World Economic Forum, juli 2016

15 reacties op dit bericht

 1. Om de markt voor inhuur van zzp-ers weer vlot te trekken moet er een opt out regeling komen, waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer er gezamenlijk voor kunnen kiezen om geen dienstverband te willen sluiten. Waarbij de opdrachtnemer dan wel de verplichting heeft om zich voor arbeidsongeschiktheid te verzekeren en te sparen voor de oude dag.

  De fiscus hoeft als dat in de overeenkomst van opdracht is opgenomen niet verder te controleren en partijen weten vooraf waar ze aan toe zijn.

  Critici kunnen het argument niet gebruiken dat er een concurrentievoordeel ontstaat door met zelfstandigen te werken, die zo weinig betaald worden dat zij zich niet kunnen verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en sparen voor de oude dag.

  Opdrachtgever is er zo ook zeker van dat de opdrachtnemer later niet alsnog kan stellen dat er feitelijk in een loondienstbetrekking is gewerkt met alle gevolgen van dien.

 2. Als een wilekeurige zelfstandige niet aan de gestelde voorwaarden uit het modelcontract kan voldoen en dus moet kiezen voor een Payrollconstructie(=loondienst!), Dan veranderd dat toch niks aan de werkelijke werk situatie? Deze zzper kan zichzelf nog steeds even vrij voelen als daarvoor, er is een opzegtermijn van 1 maand, je bent helemaal vrij. Ik heb zelf ook jaren als freelancer in zzpconstructues gewerkt, en voelde me daar goed bij, heerlijk vrij om de opdracht Re nemen (of af te slaan) die ik zelf wilde. Op het werk (IT dienstverlening), was er ook geen gezagsverhouding verschil met de zelfbenoemde zelfstandigen. Enkel wat fiscale voordeeltjes had ik niet, maar daar stond tegenover dat ik geen accountant nodig had, geen boekhouding, arbeidsongeschiktheid was verzekerd en zelfs ziektewet en WW.

  Ik heb het vermoeden dat het de meeste schijnzelfstandigen toch puur om de fiscale voordelen gaat, en helemaal niet om het ondernemerschap en vrijheid. Maar zeg dat dan wel eerlijk en kom niet met verhalen over “bewust gekozen voor ondernemerschap”, want als je jaren achtereen fulltime voor 1 werkgever/opdrachtgever werkt ben je in mijn ogen weinig ondernemer.

 3. Ik verbaas me over alle oproepen om de wet DBA in te trekken die ik op diverse social media zie. Als dat al zou gebeuren -wat ik niet verwacht- dan nog hebben we daarmee niets iets beters dan de DBA en ook komt de VAR hierdoor niet weer terug. Zo werkt het niet in Den Haag.

  • Ik verwacht voor de verkiezingen in maart geen al te grote wijzigingen aan de wet DBA. En de regering heeft al aangegeven dat de wet niet gehandhaafd wordt zolang de onduidelijkheid te groot is. Dat betekent waarschijnlijk dat de handhaafdatum van 1 mei 2017 verschoven zal worden tot na de verkiezingen en kabinetsformatie.

   Aan het nieuwe kabinet de taak om een heldere visie te hebben op alle zzp-vraagstukken. En hopelijk kunnen ze daar een werkbaar alternatief mee invoeren. Het stuk van Wessel vind ik een mooie voorzet daartoe.

 4. @Mark Bassie. Nééé.. geen VAR en ook geen WDBA! De onderliggende wetgeving moet worden aangepast.
  Kortgezegd: de huidige wetgeving stelt: als er sprake is van Gezag, Arbeid en Loon dan is er een loondienstverband. Als één van die drie elementen niet opgaat, dan is er óók sprake van een loondienstverband, tenzij de werkende een zelfstandige is (en dat laatste bepaalde de VAR).
  Mijn voorstel is om de GAL-regel als volgt aan te passen:
  Als er sprake is van Arbeid en Loon, dan is er een loondienstverband, tenzij de werkende een zelfstandig opdrachtnemer is.
  Vandaar mij suggestie om de juridische en fiscale entiteit ‘de zelfstandig opdrachtnemer’ in het leven te roepen.

  • Dat is toch niet te toetsen/handhaven, dan gaat natuurlijk elke schijnzelfstandige zichzelf een ‘zelfstandig opdrachtnemer’ noemen.
   Het gaat juist om de feitelijke arbeidsverhoudingen, niet hoe je jezelf noemt….

  • Goed verhaal Wessel.

   Ik zou m nog wat scherper willen stellen. Als je jezelf als ondernemer wilt presenteren, laat dat dan ook duidelijk zien door: website, actieve marketing (reclame, artikelen, etc., etc.), lidmaatschap van ondernemersverenigingen. Maar vooral: start een BV. Wiebes moet de eenmanszaak afschaffen. Ondernemen doe je in een bedrijf en dat is naar mijn overtuiging minimaal een BV. Dat kost wat, maar het brengt je ook duidelijkheid en je klanten doen zaken met een bedrijf. Die entiteit ‘zelfstandig opdrachtnemer’ is dan niet meer nodig. Dmv accountantsverklaring en gedeponeerde jaarrekening (verplicht) is voldoende het ondernemerschap aantoonbaar.

   • Haha, een BV zegt toch helemaal niks over de feitelijke arbeidsomstandigheden en gezagsverhouding. Iedere schijnzelfstandige, sterker nog, iedereen kan een BV oprichten, maar dat maakt je nog geen zelfstandige (wat dat ook precies moge zijn).

    Zie het nou maar in, dat straks een deel van de zzpers overblijft als zelfstandige, en een ander deel niks meer is dan tijdelijke/interim werknemers zonder vast contract.
    Als in de onderste regionen van deze markt dan ook fatsoenlijk betaald zou worden, dan is iedereen tevreden denk ik. Dus ik bedoel dat mensen die er bewust voor kiezen om geen vast dienstverband te willen (zzpers), maar een tijdelijk contract, of een 0-uren contract, dat die beter betaald zouden moeten worden dan de mensen met een vast contract, want die krijgen daar een soort van zekerheid voor terug.
    Een werkgever zou dus moeten belonen dat iemand daarvoor kiest, en dat ie er gebruik van kansken, maar geen verplichtingen heeft en er zo weer vanaf kan. Nu werkt het is sommige beroepsgroepen net andersom. Dus flex werkers wel in loondienst, maar beter belonen, dat zou de flexibiliteit in de arbeidsmarkt ook ten goede komen.

    In de bovenste regionen van de arbeidsmarkt is het al zo dat tijdelijke werknemers (nu zzpers) beter beloont worden dan de vaste werknemers en dat is ook heel redelijk, want ze steken toch hun nek uit en doppen hun eigen boontjes, geen omkijken naar voor de opdrachtgever.

 5. Er zijn eigenlijk 2 systematieken te bedenken: Of je doet zaken met een zelfstandige en dan is de vraag welke criteria je hanteert om te beoordelen of de zelfstandige ook echt ondernemer is. Dit was de VAR-systematiek.
  Of je beoordeelt de contractuele situatie tussen opdrachtgever en -nemer om te beoordelen of er sprake is van een dienstverband of niet. Dit is de DBA-methode.

  Beide zijn lastig te bewijzen en brengen een reële kans op misbruik met zich mee……….

 6. @DennisvanderVoort.
  Een tradionele eenmans BV werkt niet, Kwinkels heeft daarin gelijk. Wat wél werkt is de DUBV, de declarabele uren BV, bedacht door Uniforce en ook door ons regelmatig toegepast.
  De DUBV is een BV waarbij 20% van de aandelen in handen van een andere partij zijn, Deze aandelen hebben géén winstrecht, maar wel het recht om de directeur (de zzp’er dus) uit zijn eigen BV te ontslaan. Dat maakt deze directeur tot een loondienstdirecteur en moeten alle werknemerspremies etc over zijn loon (is niet de winst) worden ingehouden. Bij een traditionele eenmans B.V. worden geen werknemerspremies ingehouden (that ‘s the problem). Door deze constructie is derhalve de zzp’er een ‘echte’ werknemer in zijn eigen B.V. en hoeft niemand bang te zijn voor naheffingen omdat alles al betaald is.

  • Wat is dan het voordeel nog t.o.v. de veel simpelere payroll constructie, dan is namelijk ook alles al betaald?

   • Goede vraag. Qua belastingheffing lijkt het mij geen verschil uit te maken. Als je bruto hetzelfde afspreekt, loop je ook de kosten mis die door de aanbieder van de DUBV in rekening worden gebracht. Per saldo lijkt mij payroll dan voordeliger.

 7. @kwinkel @Ewoud.
  Een payrolconstructie leidt tot een vast dienstverband, de DUBV niet, de ‘zelfstandig opdrachtnemer’ ook niet.
  Het gaat niet zozeer om het financiële aspect, maar om de keuzevrijheid niet in loondienst te willen zijn.