"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zzp’ers mogen huurkosten aftrekken van de winst. Fiscaal voordeeltje nader uitgelegd.

Kosten van een huurwoning als aftrekpost voor zzp’ers. De media stond er vol van. Rick Schmitz legt uit hoe het echt zit.

Ben je zzp’er en werk je (gedeeltelijk) vanuit je huurhuis? Dan heeft de Hoge Raad goed nieuws voor je: wellicht heb je recht op een extra aftrekpost. De Hoge Raad heeft namelijk besloten dat een huurcontract deel uitmaakt van het keuzevermogen van een belastingplichtige. Concreet betekent dit dat zzp’ers met een werkkamer die groter is dan 10% van de totale huurwoning, onder bepaalde voorwaarden de  woonkosten mag verminderen van de winst. We leggen het graag even uit.   

Bespaar duizenden euro’s

Lot is grafisch designer en werkt voornamelijk thuis. De bijkeuken is omgetoverd tot een prachtige werkruimte waar zij ontwerpt, klanten ontvangt en haar administratie doet. De bijkeuken heeft geen aparte ingang en is daardoor geen zelfstandige ruimte binnen het huurhuis. De bijkeuken is ongeveer 12% van de gehele woonoppervlakte.

Lot betaalt jaarlijks €15.000 voor de huur, gas, water en licht. Wanneer Lot haar huurcontract als ondernemersvermogen aanmerkt op de balans van de eenmanszaak, kan zij alle woonkosten ad €15.000 opvoeren in haar aangifte inkomstenbelasting. De onttrekking voor het privé woongenot moet in 2016 volgens de tabel worden gesteld op 1,85% × € 200.000 (WOZ-waarde woning)  = € 3.700. Dit betekent dat Lot maar liefst €11.300 bespaart.

Geldt dit voor iedere zzp’er?

Helaas geldt deze regel niet voor zzp’ers met een koopwoning. Voor zzp’ers met een koopwoning geldt nog steeds de norm dat de werkkamer een zelfstandig onderdeel van de woning moet zijn. Dit betekent dat de werkkamer een eigen ingang moet hebben met sanitair.

Als zzp’er met een huurhuis kun je zeker profiteren van deze regeling. Sterker nog, deze regel geldt niet voor alleen 2016, maar ook de voor jaren hiervoor. Er geldt daarbij wel één belangrijke voorwaarde: de huurkosten moeten wel bij aanvang van het boekjaar op de balans van de onderneming hebben gestaan. Daarnaast moet de aangifte moet nog niet definitief zijn. Zolang je nog bezwaar kunt maken tegen de definitieve aanslag, kan je deze uitspraak gebruiken.

Let wel op het volgende:

 • De oppervlakte van je werkkamer moet minimaal 10% van het gehele woonoppervlakte zijn;
 • Je bent verplicht een correctie te maken voor privégebruik van het huis;
 • Je bent verplicht het huurcontract toe te rekenen aan het ondernemingsvermogen in de aangifte Inkomstenbelasting.

Bereken  de onttrekking voor privégebruik van de woning

Om te bepalen wat de onttrekking is voor privégebruik wordt er gekeken naar de WOZ-waarde van de woning. Door middel van de onderstaande tabel kun je de onttrekking voor privégebruik berekenen.

De percentages in de laatste kolom gelden voor het jaar 2016. Voor iedere jaren kun je artikel 3.19 IB 2001 raadplegen.

Geldt deze regel ook voor DGA’s met een BV aan huis?

Vooralsnog geldt deze regel ook voor DGA’s met een BV aan huis. De Vennootschapsbelasting wordt per slot van rekening vastgesteld op basis van het totaalwinstbeginsel. De totaalwinst wordt berekend op basis van regels van goed koopmansgebruik (artikel 3.25 IB). Zodoende kan een DGA zijn huurcontract voor zijn privéwoning op de naam van zijn BV zetten. Dit is echter alleen mogelijk als hij een werkkamer aan huis heeft en deze ook regelmatig wordt gebruikt. Daarentegen is  het de vraag of de onttrekking naar privé als loon of als dividend wordt beschouwd.  

Mogelijk herstel van deze fiscale truc

De verwachting is dat de wetgever deze regeling gaat aanpassen en gelijk gaat trekken met die van koopwoningen. In dat geval zullen de huurkosten worden gesplitst naar werkelijk gebruik (in het geval van Lot zouden de aftrekbare kosten dan 12% * 15.000 = 1800 zijn.)

Checklist: kom jij in aanmerking?

Wil je weten of  je gebruik kan maken van deze aftrekpost? Stel dan de volgende 4 vragen aan jezelf:

 1. Woon je in een huurhuis en ben je in het bezit van een huurovereenkomst?
 2. Heb je een werkruimte  in woning?
 3. Is de oppervlakte van je werkkamer tenminste 10% van de totale oppervlakte van je woning?
 4. Is je aanslag inkomstenbelasting nog niet definitief? Of kan je nog bezwaar maken?

Als je op één van de bovenstaande vragen “nee” hebt geantwoord, dan levert de uitspraak van de Hoge Raad vermoedelijk voor jou geen fiscaal voordeel op. 

Heb jij een proactieve boekhouder? Twijfel jij of jouw boekhouder zo pro-actief dat ie dit voor je uitzoekt en de mogelijkheden voor je op een rij zet? Wellicht is het overstappen van boekhouder het overwegen waard. 

(25 okt 2016, naschrift redactie: Staatssecretaris Wiebes kondigt aan dit te gaan corrigeren waarmee deze mogelijkheid komt te vervallen. Zie dit artikel)   

Rick is een van de oprichters van FIRM24 en heeft ruim 6 jaar ervaring als fiscalist (PwC en Deloitte). Rick houdt zich – naast de dagelijkse bedrijfsvoering – bezig met business development en is fiscaal eindverantwoordelijk voor FIRM24. Bekijk alle berichten van Rick Schmitz

11 reacties op dit bericht

 1. Rick, toch even over die koopwoning hè. In het arrest zegt de Hoge Raad niet toe te komen aan beoordeling van de zelfstandigheid van de werkruimte omdat het oordeel volstaat dat het huurrecht terecht is geactiveerd. Waarom precies zou dat niet het geval zijn bij een koopwoning? Voor een ‘gewone’ aftrekpost moet daar de werkruimte zelfstandig zijn (ik denk overigens: eenvoudig zelfstandig gemaakt kunnen worden). Maar zou niet ook hier toevoegen aan het zakelijk vermogen voldoende zijn? Wet, regeling, artikel, jurisprudentie?

 2. Het huurrecht moet niet bij aanvang van het boekjaar op de ondernemingsbalans hebben gestaan, maar vanaf de start van de onderneming dan wel als de huur later is ingegaan vanaf de aanvang van de huur (er vanuit gaande dat er direct zakelijk gebruik was). Dus niet bij aanvang van het boekjaar. Nog even los van de vraag of je een huurrecht feitelijk kunt activeren (wat activeer je dan?, huurrecht woning meestal niet overdraagbaar) of dat het enkel gaat om het aftrekken van de kosten samenhangend met het huurrecht. Dat onderscheid is van belang om al definitieve aanslagen alsnog te kunnen corrigeren. Fouten op de balans kun je met een beroep op de foutenleer corrigeren en ten onrechte niet in aftrek gebrachte kosten niet.

  Voor veel belastingplichtigen zal de uitspraak helaas weinig bieden. Recent gestarte ondernemers moeten wel kritisch kijken.

 3. Bij een huurwoning zal het meestal gaan om zogenaamd keuzevermogen. De ondernemer heeft de keuze om te kiezen om de woning als privé dan wel als ondernemingsvermogen te etiketteren. Als sprake is van keuzevermogen heeft de Hoge Raad in het verleden al geoordeeld dat je op die keuze op een later moment niet kunt terugkomen. Al definitieve aanslagen corrigeren op deze grond zal lastig blijken.

 4. Vraag: Als je in de afgelopen jaren geen gebruik hebt gemaakt van deze regeling (omdat je deze mogelijkheid niet kende) en de aanslagen over deze jaren zijn definitief vastgesteld, behalve die over 2015, kan je dan in 2015 voor het eerst gebruik gaan maken van deze mogelijkheid (als je verder aan alle eisen voldoet natuurlijk)?

  • Normaal gesproken niet. Behalve als in 2015 je bedrijfsactiviteiten in samenhang met je woonsituatie zo ingrijpend zijn veranderd dat het gerechtvaardigd is je huis alsnog op de balans te zetten. Reken maar dat de inspecteur daar vanaf deze week extra streng naar kijkt.

 5. In Belgie is het net omgekeerd. Daar kan een zelfstandige freelancer alleen huur aan zichzelf toekennen als hij eigenaar is van een woning en op voorwaarde dat hij een vennootschap heeft waarbij het privé-adres hetzelfde is als het adres van de vennootschap.

  Freelancers die werken via payroll en zelfstandige freelancers zonder vennootschap kunnen geen huur fiscaal inbrengen, helaas.

 6. Als u tot nu toe niet van deze regeling gebruik heeft gemaakt kunt u dat niet nu ineens wel gaan doen. Dit kan alleen bij het starten van uw onderneming door het huurrecht te etiketteren als ondernemingsvermogen. Dit kan alleen indien er sprake is van keuzevermogen.(meer dan 10% zakelijk gebruiken)
  Het is echter mogelijk om vermogen te herkwalificeren, bijv.:
  – Er vindt een ingrijpende wijziging plaats in de bedrijfsmatige activiteiten;
  – U creërt in uw woning een werkkamer die aan de eisen voldoet;
  – U verhuist en in de nieuwe woning is wel een werkkamer.

 7. Bedankt voor je uiteenzetting Rick. Het lijkt erop dat ik in aanmerking kom voor mijn huurwoning als aftrekpost aangezien ik dit jaar nog maar voor mijzelf begonnen ben. Echter, ik weet nog steeds e.e.a. niet.
  De huurwoning deel ik met mijn vriendin, de huur wordt overgemaakt van een gezamenlijke rekening. Maakt dit nog uit voor mijn aanspraak op deze aftrekpost? Wat zou ik moeten veranderen om wel aanspraak te kunnen maken op gehele bedrag? Zou dit dan bijv vanuit mijn eigen rekening betaald moeten worden? Alvast bedankt!

 8. Tom, van welke rekening een betaling komt is in beginsel niet relevant. Het gaat erom dat je de huurwoning kwalificeert als ondernemingsvermogen bij je aangifte 2016 en de huurkosten opvoert in je V&W rekening.

  • Bedankt voor je snelle reactie Rick! Nog even muggenziften: In beginsel gebruik je hier omdat het ‘normaal’ gesproken sowieso werkt zoals je beschrijft wbt de opvoering in je V&W rekening?

 9. Van welke betaling een rekening komt is normaal gesproken niet relevant. Als er iets privé betaald wordt dat eigenlijk zakelijk is dan wordt dat gezien als “voorschot”. Dat voorschot boek je aan het einde van het jaar bij het opstellen van de aangifte als privé storting in je bedrijf of als rekening courant vordering.