"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Twee nieuwe online tools om snel modelovereenkomsten Wet DBA te maken

Twee nieuwe tools die het opdrachtgever en opdrachtnemers makkelijker willen maken om een modelovereenkomst in het kader van de Wet DBA te maken. We keken naar zowel Demodelovereenkomst.nl als Modelovereenkomstmaken.nl

DeModelovereenkomst.nl en Modelovereenkomstmaken.nl zijn twee nieuwe initiatieven die het opdrachtgevers en opdrachtnemers makkelijk willen maken om een modelovereenkomst in het kader van de Wet Deregulering beoordelingsarbeidsrelaties te maken. Beiden lanceren een tool om eenvoudig modelovereenkomsten te kunnen genereren, op basis van reeds door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten. Twee vergelijkbare initiatieven, met een wat andere benadering.

Maatwerk via Demodelovereenkomst.nl

Beide initiatieven maken voor gebruikers tamelijk eenvoudig een modelovereenkomst. U voert gegevens in, de tool maakt een modelovereenkomst.

DeModelovereenkomst.nl claimt daarbij gebruik te maken van veel van de beschikbare overeenkomsten en kiest op basis van de aard van de opdracht de juiste uit. Daarbij maken ze gebruik van door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten. Indien er geen passende modelovereenkomst voorhanden is, dan leggen de initiatiefnemers het nieuwe variant zelf ter beoordeling voor aan de Belastingdienst.

De werking lijkt simpel. Een opdrachtgever maakt een account aan. Vervolgens vult de gebruiker een KvK-nummer in. De koppeling met het register van de KvK zorgt ervoor dat bedrijfsgegevens automatisch opgehaald worden. Vervolgens wordt hetzelfde gedaan met het KvK-nummer van de opdrachtnemer. Op basis van de ingevoerde gegevens omtrent de opdracht checkt de tool of een opdracht daadwerkelijk geschikt is voor een modelovereenkomst en selecteert de juiste (reeds goedgekeurde) overeenkomst. Hoe dat precies gebeurt, is een ‘black box’.

Verder biedt Modelovereenkomst.nl een aantal handige opties. Er is een bewaarfunctie voor gemaakte contracten, een beheeroptie om met meerdere verschillende modelovereenkomsten te werken en de contracten kunnen automatisch in de eigen huisstijl worden gezet. Ook kan een eigen (goedgekeurde modelovereenkomst) ingevoerd worden.  De tool claimt binnen 10 minuten een contract gereed te hebben.

Modelovereenkomst.nl brengt 17,95 euro per gemaakt contract in rekening. De tool is ontwikkeld in samenwerking met het accountantskantoor Mazars. Het is duidelijk dat deze tool zich vooral op opdrachtgevers richt. Opdrachtgevers die ook al weten wat ze willen. De informatievoorziening en voorlichting over de Wet DBA is helder maar beperkt.

demodelovereenkomst.nl

Modelovereenkomstmaken.nl : generieker en gratis

Modelovereenkomstmaken.nl richt zich op een breder publiek. Zowel opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers. De site is wat meer hedendaags vormgegeven en neemt bezoekers iets meer mee in het proces van afweging of een opdracht nu wel of niet past bij een modelovereenkomst.

Op basis van verschillende vragenlijstjes geeft de tool direct feedback op de situatie rond een opdracht (terecht geen al zwart/wit benadering maar genuanceerde antwoorden) en adviseert welk type overeenkomst te gebruiken.

Het genereren van de overeenkomst gaat eenvoudig. Geen KvK koppeling, wel een overzichtelijke pagina met veel doch relevante invulvelden. Daarmee wordt een volledige overeenkomst gegenereerd.

Modelovereenkomstmaken.nl beperkt zich vervolgens met een keus uit een van de vijf generieke overeenkomsten die zijn opgesteld door VNO/NCW of FNV Zelfstandigen (zowel ‘geen gezag’ of ‘vrije vervanging’) en voor intermediair uit de modelovereenkomst voor intermediairs van de ABU of VNO. Dat is een zeer beperkte keuze uit het totaal aantal beschikbare goed gekeurde overeenkomsten (waaronder de branche- en beroepspecifieke overeenkomsten), maar het kan afdoende zijn voor veel type opdrachten, zeker als er niet al te veel twijfel is of een opdracht geschikt is voor een zelfstandige.

modelovereenkomstmaken

Overbodige ondernemerscheck

Opvallend genoeg zet modelovereenkomstmaken.nl de ondernemerscheck centraal op haar website.  Is de zzp’er die je wilt inhuren wel een ‘ondernemer voor de inkomstenbelasting?’. Bij een negatief antwoord verwijst de website gelijk naar de optie om iemand in loondienst te nemen (al dan niet via payrolling). Een onjuiste aanname.

Een van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de VAR is dat er juist een knip is gekomen bij de fiscale beoordeling van een zzp’er. De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is nu puur afhankelijk het wel of niet aanwezig zijn van een dienstverband (loon, arbeid of gezag); de beoordeling van de fiscale positie van de zzp’er is puur een zaak tussen de ondernemer en de Belastingdienst (achteraf, bij de aangifte). Of een zzp’er wel of geen ondernemer is (voor de inkomstenbelasting) zegt dus niets over het feit of er wel of geen dienstverband is.

Alleen intermediairs moeten actief nagaan of een zelfstandige daadwerkelijk ondernemer is, om zo een fictief dienstverband uit te sluiten.

Voor niets gaat de zon op

Demodelovereenkomst.nl levert meer maatwerk en brengt daarvoor een bescheiden tarief in rekening. Modelovereenkomstmaken.nl geeft een beperkte keuze uit de overeenkomsten, vraag om iets meer handmatige invulwerk maar is wel gratis. Maar voor niets gaat alleen de zon op. Deze website is een initiatief van OneStopSourcing.  Niet geheel ten onrechte wordt er op de website gewezen dat niet elke opdracht zich leent voor een zzp-contract. OneStopSourcing biedt via een payrolling graag een alternatief en wijst opdrachtgevers op de andere vormen van haar (betaalde) dienstverlening. Dat doen ze trouwens wel transparant.

Papier is maar papier

Al met al mogelijk handige tools voor opdrachtgevers en  zelfstandigen. Bedenk wel: een goede overeenkomst is het halve werk. Een goed begin dus, de botttom line zit hem wel in hoe er in de praktijk gewerkt wordt. De Belastingdienst gaat primair die praktijk controleren, niet of er sec een mooi contract ligt.

ZiPbanner_infoWetDBA_liggend

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

10 reacties op dit bericht

 1. Een modelovereenkomst gebruiken is niet genoeg. Die zal ook echt moeten kloppen met hoe je in de praktijk met elkaar werkt. Begin bij het begin: wat ga je precies doen samen, waarom, hoe, waar en wanneer? Pas als dát verhaal staat, kun je een verantwoorde keuze maken uit de vele opties. Een duurzame relatie die ook nog eens fiscus-proof is ontwikkel je niet op basis van een standaard overeenkomst. Meer over mijn visie en aanpak (attentie: STER-spotje) op http://pierrespaninks.nl/adviseur/

  • Helemaal juist, Pierre! Een overeenkomst is de weergave van de afspraken die je met elkaar maakt over de opdracht, de wijze van samenwerking, betaling et cetera. Beginnen bij (het aanpassen van) een (model)overeenkomst, is beginnen bij het verkeerde eind.
   Mooie tools, als je weet wat je moet doen, dus! Niet als je denkt dat dit een gemakkelijke escape-route is. Bezint, eer ge begint.

 2. De beoogde opvolger van de VAR was de beschikking geen loonheffingen (BGL). Er zou een online vragen-en-antwoorden-tool komen. Op basis van de ingevulde vragen zou daar de status van de zzp-er uit blijken voor het aangaan van de opdracht (zelfstandige of werknemer). Hierbij lag er een verantwoordelijkheid voor opdrachtgever en -nemer bij het invullen van de vragen. Uiteindelijk is deze wet nooit aangenomen omdat het onmogelijk bleek om via vooraf vastgestelde vragen geautomatiseerd vast te stellen of een zzp-er als zelfstandige de opdracht aannam of feitelijk werknemer was.

  Aanbieders die gratis of modelovereenkomsten tegen een lage prijs aanbieden die via een tool (semi)geautomatiseerd worden vervaardigd, doen nu feitelijk wat de Belastingdienst niet lukte in het kader van het wetsvoorstel BGL. Het lijkt mij dan ook onwaarschijnlijk dat deze modelovereenkomsten bij een controle door de Belastingdienst overeind zullen blijven.

  Eerst vaststellen of de werkrelatie een loondienstverband is en dan pas aan het opstellen van de modelovereenkomst denken. Zijn de juiste stappen. Vervolgens zal het opstellen van de modelovereenkomst voldoende secuur moeten gebeuren. De vraag is of het voldoende duidelijk is voor de gebruikers en of de tools daarin voldoende ondersteunt.

  • Beste Ewoud,

   Je vergelijking met de BGL gaat mijn inziens mank. De ambitie van die mislukte tool was veel bredere. Namelijk zowel de relatie opdrachtgever/nemer beoordelen als de fiscale status van de ondernemer (wat nu juist gesplitst is) En daarbij de ambitie dat met de BGL met een tool een uitspraak gedaan kom worden voor alle soorten en maten opdrachten (ook onmogelijk, vandaar de variatie aan modelovereenkomsten).

   De tools maken gebruik van vooraf goed gekeurde overeenkomsten. Daar wordt niets fundamenteels aan veranderd, feitelijk alleen ingevuld. Ik zou niet weten waarom dat niet kan. Wens van Wiebes dat men zo veel mogelijk gebruik gaat maken van een beperkt aantal generieke modelovereenkomsten (voor zo ver die past bij een opdracht).

   Of het voldoende is, is een tweede. Uiteindelijk gaat het niet om wat er op papier staat maar wat er in de feitelijke situatie gebeurd. Dus klopt het dat een dergelijke tool van pas kan zijn als je weet waar je mee bezig bent.

 3. Met deze passage ben ik het niet eens: ‘Alleen intermediairs moeten actief nagaan of een zelfstandige daadwerkelijk ondernemer is, om zo een fictief dienstverband uit te sluiten’.

  Officieel heb je gelijk, of iemand fiscaal gezien ondernemer is of niet zegt niets over zijn status in deze positie bij deze opdrachtgever.
  En daarin zit juist de crux: Als de opdrachtgever ervoor moet waken dat hij zich in de praktijk gedraagt als een opdrachtgever en niet als een werkgever, dan mag hij verwachten van zijn opdrachtnemer/zzp’er dat deze zich ook gedraagt als ondernemer en niet als werknemer. En dan is het langs de achterkant toch wel zinvol om te kijken of/hoe de zzp’er zich presenteert in het dagelijks leven (bijv bezit van website/Kvk/BTW etc).

  • Mark, je kan/mag controleren wat je wil, maar ben ik het oneens met je stelling dat dat iets toevoegt. Zie ook webinar Belastingdienst voor opdrachtgevers (vanaf 22.09 min).

   De Belastingdienst gaat controleren in de praktijk. Hoe is de relatie tussen opdrachtgever/werkgever en opdrachtnemer/werknemer en doen dat puur op basis van hoe die twee zich gedragen binnen de opdracht (en op basis van loon, gezag en persoonlijke arbeid). Hoe iemand zich buiten de opdracht presenteert (website, KvK, etc) heeft daar niets mee te maken.

   • Hoe iemand zich buiten de opdracht gedraagt is wel degelijk relevant. Immers als ik zaken wil doen met een ondernemer, dan heb ik als opdrachtgever wel een (beperkte) onderzoeksplicht of mijn contractpartner ook een ondernemer is. Het zou naïef zijn als ik iedere zzp’er op zijn blauwe ogen zou geloven. Net zo goed als je iemands cv en achtergronden checkt, is het ook voor de opdrachtgever verstandig of je met een ondernemer te doen hebt.

    Hoe ver die onderzoeksplicht reikt, is niet geregeld. Maar ik zou als opdrachtgever ook niet geconfronteerd willen worden met een zzp’er die aan het eind van de opdracht opeens salaris claimt omdat hij stelt werknemer te zijn. Dan is het wel handig als je vooraf hebt gechecked of die ander wel aan de basisvoorwaarden voor het ondernemerschap heeft voldaan. Anders gaat de Belastinginspecteur dit nalaten de opdrachtgever toch verwijten, denk ik……..

    • Mark, zou jij je aanname kunnen onderbouwen met info van de Belastingdienst hierover. Ik kan namelijk niets vinden over de onderzoeksplicht waar je het over hebt.

     • Die onderzoeksplicht vind je ook niet bij het fiscale recht, maar in het privaatrecht en het verbintenissenrecht.

      Op deze site is al vaak gememoreerd dat rechters veel meer ‘holistisch’ kijken dan de Belastingdienst of iets een arbeidsovereenkomst is of niet . Alle feiten en omstandigheden over en weer kunnen dan een rol spelen. En je mag van een professionele contractpartij verwachten dat hij essentiële zaken onderzoekt voordat hij zijn handtekening zet.

      Een paar voorbeelden: http://www.hr-select.nl/nieuws/ontslagen-werknemer-baan-terugeisen/
      Een ontslagen werknemer die is vervangen door een schijnzelfstandige kan zijn baan terugeisen bij de rechter. Op dit punt is de Ontslagregeling op 1 juli aangepast.

      Wanneer een werkgever werk van een werknemer uitbesteedt aan een zelfstandige waardoor de betreffende werknemer werkloos wordt, mag dat alleen als de zelfstandige ook daadwerkelijk zelfstandig is. Dit moet de werkgever kunnen aantonen.

      Uit je eigen artikel vandaag op Zipconomy: Wiebes ziet ook geen bezwaar in artikelen uit de algemene voorwaarden waarin de overeenkomst eenzijdig opgezegd kan worden door de opdrachtgever indien de freelance journalist in strijd handelt met bepalingen die zijn/haar zelfstandigheid regelt. Wiebes: “Die bepaling is kennelijk vooral bedoeld als een stimulans voor de opdrachtnemer om de afspraken in de voorwaarden strikt na te leven, om zo een arbeidsovereenkomst te vermijden en naheffingen bij de opdrachtgever te helpen
      voorkomen. Immers, de schade wordt volgens de voorwaarden alleen verhaald bij redenen die voor rekening en risico komen van de opdrachtnemer, zoals het door hem afwijken van de afspraken in het contract.” Als je dit soort afspraken maakt met de zzp’er, dan is het ook wel verstandig om dit te controleren.

      Als 3e voorbeeld: Wat doe je als een schijnzelfstandige na afloop van de opdracht zich opeens beroept op nietig ontslag en loondoorbetaling eist? Dan is het wel handig dat je als opdrachtgever vooraf hebt gecontroleerd of je erop mocht vertrouwen dat hier sprake was van een ondernemer. En -om de link met het fiscale recht weer te maken- ik heb geen twijfel wat de Belastinginspecteur in zo’n geval gaat doen bij de opdrachtgever: die gaat loonbelasting naheffen……….

 4. Goed artikel met steekhoudende feedback die wij gaan verwerken. Inmiddels is er een begin gemaakt met het toevoegen van branche specifieke modelovereenkomsten en hebben wij de invul schermen om tot een modelovereenkomst te komen aangepast. Dit is nu nog gebruiksvriendelijker geworden. De opdrachtnemerscheck krijgt in de loop van volgende week een minder prominente plek. Wij kiezen ervoor deze er wel in te laten staan. Wij vermoeden dat er, bij de rechter, uiteindelijk wel naar de hele context gekeken wordt. Natuurlijk blijf je, net als nu, niet verplicht om deze check te doen. Het is meer een advies en kan in ieder geval geen kwaad. Ik ben benieuwd wat je van de veranderingen vindt. Kijk hier vooral eind volgende week nog even naar.