"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Meer banen. Minder zelfstandigen, aldus CBS.

De arbeidsmarkt trekt aan. Het totaal van banen is het afgelopen kwartaal wederom flink gegroeid. Maar het aantal zelfstandigen neemt juist af.

De arbeidsmarkt trekt aan. Het totaal van banen en werk voor zelfstandigen is het afgelopen kwartaal met 38.000 toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral uitzendwerk zit in de lift. Het aantal zelfstandigen neemt juist af.

Minder zelfstandigen, gelijk aantal uren

Het aantal zelfstandigen is het afgelopen kwartaal met 8 duizend afgenomen (van 1.394.000 naar 1.386.000).  Daarmee hanteert het CBS een ruime definitief van ‘zelfstandigen’. Veel van die zelfstandigen doen dat parttime en/of combineren het met een vaste functie.

Het aantal zelfstandigen nam jarenlang toe. Dit kwam vooral vanwege de groei van het zzp’ers dat ‘eigen arbeid’ aanbiedt (ipv ‘producten’), zo constateert het CBS. Het CBS geeft geen verklaring van de daling, noch in welke groepen precies de daling zichtbaar is. Achtduizend op 2 miljoen in geen groot percentage; de daling past wel bij eerdere cijfers van de KvK die een fors dalende tendens lieten zien met betrekking tot startende zelfstandigen. Een aantrekkende arbeidsmarkt (meer vraag naar vast personeel) in combinatie met de werking van de Wet DBA lijken voor de hand liggende verklaringen voor de daling.

Het aantal daadwerkelijk gewerkte uren door zelfstandigen (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) blijft overigens stabiel.

bron: CBS. bewerking: ZiPconomy
bron: CBS. bewerking: ZiPconomy

Vooral meer uitzendkrachten

In het tweede kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9.976 duizend banen. Er is nu negen kwartalen achtereen sprake van banengroei. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal bijna 230.000 banen bijgekomen. De groei in het aantal banen komt volgens het CBS vooral voor rekening van uitzendkrachten. Bij uitzendbureaus nam het aantal banen het afgelopen kwartaal toe met 30.000. Dat is dus bijna 80% van de totale groei.  In een jaar tijd steeg het aantal banen in de uitzendbranche met 10 procent. Ook hier zal de Wet DBA zijn effect hebben. Een daling naar vraag aan zelfstandigen wordt deels opgevangen door een groei in uitzendwerk.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie