"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Hoofdkraan: ‘Tarieven freelancers dalen voor derde jaar op rij’

Bemiddelingsplatform Hoofdkraan ziet het gemiddeld uurtarief van zelfstandigen dalen naar €44 per uur. Een interessant gegeven, dat wel in het juiste perspectief gezet moet worden.

Freelancers vragen in 2016 gemiddeld €43 per uur, terwijl dit in 2015 nog €44 was.  Dat concludeert het online bemiddelingsplatform Hoofdkraan.nl De grootste verliezers zijn volgens Hoofdkraan de zelfstandigen uit de Management & Organisatorische sector. Er is wel wat aanleiding om deze cijfers in het juiste perspectief te plaatsen.

Daling in bijna alle branches

Hoofdkraan doet haar uitspraken op basis van ruim 13.500 op hun eigen platform uitgebrachte offertes door zelfstandigen. Hoofdkraan ziet daarin in nagenoeg alle branches een daling in het uurtarief zien, met uitzondering van de Tekstschrijvers & Vertalers, en de Financieel & Administratieve sector. Zij verdienen respectievelijk 2% en 6% meer dan vorig jaar (zie hier voor volledig onderzoek). Bij project-managers daalt het tarief van €63 naar €48.

Gemiddelde uurtarieven per branche (€) 2015 2016 Verschil*
Analyse & Advies 49 48 -2%
Design & Multimedia 45 43 -5%
Financieel & Administratie 39 42 6%
Project-management 63 48 -24%
Marketing & Communicatie 48 46 -5%
Tekst & Vertaling 37 38 2%
Website & Applicaties 47 46 -2%

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen (bron: Hoofdkraan)

Freelancers beneden de rivieren het zwaarst getroffen

Hoofdkraan meet ook duidelijke regionale verschillen. Vorig jaar waren freelancers in Flevoland nog de goedkoopste van Nederland, nu heeft Drenthe deze oneervolle positie overgenomen. Flevoland maakt daarentegen meteen een sprong in het uurtarief van maar liefst 22%. Beneden de rivieren is de tariefdaling het sterkst gemeten, met als sterkste dalers de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Zij verliezen respectievelijk 11% en 10%. Freelancers uit Noord-Holland zijn met een gemiddeld uurtarief van €45 de duurste van Nederland.

Niels Goossens, directeur van Hoofdkraan.nl is niet verrast door de uitkomsten van het onderzoek. Hij verwacht dat de verandering in de wetgeving rondom het inhuren van freelancers volgend jaar nog meer impact zal hebben op de freelancetarieven in Nederland. “Er zal minder vaak gekozen worden voor de inzet van freelancers uit angst voor de Wet DBA. Dit zal de freelancermarkt verder onder druk zetten en freelancers zullen zich genoodzaakt voelen hun tarief verder te verlagen.”

Grote verschillen in onderzoeken

De cijfers van Hoofdkraan zullen accuraat zijn. Er zijn wel zaak de cijfers in het juiste perspectief te zetten.

Het bestand van Hoofdkraan is groot, maar daarmee nog niet representatief. De cijfers staan in flink contrast met andere onderzoeken van andere leveranciers van flexarbeid, die gezien hun beperkte doelgroep overigens net zo min representatief zijn. Zo ziet FastFlex hun onderzoek de tarieven voor IT-ers juist stijgen. Headfirst ziet ook een daling van het tarief van interim- en project-managers, maar rapporteert een gemiddeld tarief van 89 euro; meer dan twee keer zo hoog als Hoofdkraan. Headfirst ziet de tarieven voor zelfstandig organisatieadviseurs juist stijgen. De InterimIndex van Schaekel & Partners laat een nog hoger tarief zien (al meet Schaekel wel vooral de verwachting). Ook tarieven gepubliceerd op marktplaatsen van overheden voor gegunde interim opdrachten op HBO niveau laten een gemiddeld (eind)tarief (dus incl evt bureaumarge) zien van iets boven de 70 euro. Significant hoger dus dat de cijfers van Hoofdkraan. Of te wel: de trends in dit soort cijfers zijn interessant, de feitelijke cijfers zeggen vaak vooral iets over het marktsegment waarin de leverancier van de cijfers zich begeeft.

Het is zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers belangrijk en interessant om goed voeding te houden met de markt en te weten hoe tarieven zich ontwikkelen. Verschillen in definities en terminologie, niet-representatieve steekproeven en (soms) misinterpretaties van eigen cijfers, leiden in verschillende onderzoeken tot heel andere cijfers. Zaak dus om alle die cijfers goed haar hun waarde in te schatten.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Eén reactie op dit bericht

  1. Niet alleen het vergeleken segment van freelancers kan in de loop van de jaren gewijzigd zijn maar ook het vergeleken segment van opdrachtgevers.

    Stel dat vandaag het aantal bedrijven met minder dan 5 werknemers dat een beroep op een freelancer wil doen enorm gestegen is, dan is het logisch dat het uurtarief daalt. Iedere freelancer weet dat hij bij een klein bedrijf een lager uurtarief kan vragen dan bij een grote multinational.

    Ik ben daarom eigenlijk net zo benieuwd naar de verschuivingen in het profiel van de opdrachtgevers dan de verschuivingen bij de freelancers zelf.