"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

3.500 modelovereenkomsten Wet DBA ingediend. 200 goedgekeurd.

Sinds eind vorig jaar zijn er ruim 3.500 (model)overeenkomsten aan de Belastingdienst voorgelegd. 200 daarvan zijn er nu goedgekeurd. De rest is ingetrokken , afgekeurd of nog nog in behandeling.

Sinds eind vorig jaar zijn er ruim 3.500 (model)overeenkomsten aan de Belastingdienst voorgelegd. 200 daarvan zijn er nu goedgekeurd. De rest is ingetrokken (800), afgekeurd (750) of is nog in behandeling (650 in eindfase beoordeling, 1.100 liggen nog te wachten op een beoordeling). Dat antwoordt Staatssecretaris Wiebes op vragen van D66 Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg.

Volgens Wiebes heeft hij zich aan zijn toezegging gehouden dat iedereen die voor 1 februari 2016 een overeenkomst aan de Belastingdienst heeft voorgelegd hierover uitsluitsel zou krijgen. Wiebes constateert ook dat “vrijwel direct na inwerkingtreding van de wet DBA op 1 mei jl. een forse instroom van verzoeken op gang is gekomen. Dit verklaart ook de nog openstaande ‘voorraad’ van circa 1.100 nog niet in behandeling genomen verzoeken. De Belastingdienst heeft voor de beoordeling van de in het kader van de Wet DBA binnengekomen overeenkomsten een speciaal team (‘taskforce’) geformeerd, waardoor het in beginsel mogelijk is elk verzoek binnen een termijn van 8 weken af te doen.”

“Geen reden tot paniek”

De vragen van Van Weyenberg behoren in een reeks vragen die Kamerleden stellen over de Wet DBA. Vragen die de zorgen en onrust onder die kamerleden laten zien (zie het artikel ‘Geduld Kamerleden omtrent Wet DBA raakt op‘). Wiebes lijkt wel een beetje klaar te zijn met al die vragen: “Ik word bijna tweewekelijks door uw Kamer bevraagd over de DBA. Uit sommige vragen leid ik af dat in de samenleving en ook bij uw Kamer nog onduidelijkheid bestaat over elementen van de DBA. Na het zomerreces stuur ik u daarom een brief waarin ik u inzicht geef over hetgeen door de Belastingdienst met de partners in verschillende sectoren is bereikt, maar ook tegen welke knelpunten en onmogelijkheden de Belastingdienst bij zijn beoordeling aanloopt.” We zijn benieuwd.

Over onrust in de markt of verschuiving van zzp-schap naar payroll constructies wil Wiebes overigens niets horen. Zijn reacties op vragen daarover is kort samengevat: er is niets veranderd aan de regels omtrent wat wel en niet kan met zelfstandigen. Geen reden tot onrust dus. En als een organisatie nu al een reden ziet is om geen zzp’ers meer inhuren, dan zat het daar blijkbaar onder de VAR ook al niet goed.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Eén reactie op dit bericht

  1. Ik ben nog wel benieuwd naar de reden van intrekking van een fiks aantal van de voorgelegde modelovereenkomsten. Ook zou ik best willen weten of -en zo ja welke- aanpassingen er zijn doorgevoerd in voorgelegde modelovereenkomsten voordat deze werden goedgekeurd. Misschien komen we daar na een volgende vragenronde nog wel achter