"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Wat ze in het Binnenhof ook bedenken, de arbeidsmarkt draait gewoon door.”

Met de titel De Arbeidsmarkt Draait Door organiseerde de bureaus InQuest en Doxa vorige week een aantal rondetafelgesprekken over de arbeidsmarkt en effecten van wetgeving. Gesprekken over de noodzaak van verandering, rammelende wetgeving en aarzelende instituties.

“Wat ze ook op het Binnenhof bedenken, de arbeidsmarkt draait gewoon door”, zo opende Professor Leo Witvliet afgelopen week rondetafelgesprekken met de titel De Arbeidsmarkt Draait Door. Een drietal gesprekken met politiek, juristen, HR- en inkoopdirecteuren en zzp’ers, georganiseerd door de bureaus InQuest en Doxa.

Het zorgde voor een levendig debat, met de nodige afstand tussen wenselijk beleid en de weerbarstige praktijk.

“Veel zzp’ers kunnen niet voor eigen werk- en inkomenszekerheid zorgen”

Leo Witvliet, hoogleraar Interim Management aan Nyenrode Business Universiteit, heeft zich de afgelopen jaren vooral beziggehouden met de vraag ‘Hoe moeten zelfstandig professionals zich vandaag de dag ontwikkelen om in de toekomst actief te blijven in de arbeidsmarkt’. Uit een groot onderzoek onder Amsterdamse zelfstandigen kwam hij tot de veel besproken conclusie dat ‘het merendeel (80%) van de zzp’ers geen werkzekerheid en inkomenszekerheid voor zichzelf kan organiseren’. Deze zzp’ers zijn afhankelijk van bemiddelingsbureaus of samenwerkingsverbanden, leven rond het bestaansminimum of zijn afhankelijk van inkomenssteun van de overheid.  Met andere woorden: slechts 20% van de zzp’ers is ook écht zelfstandig ondernemer.  En zo’n 4 op de 10 zzp’ers zou beter af zijn wanneer ze in loondienst zouden zijn.”

Witvliet vindt daarom dat de structuur van de (flexibele) arbeidsmarkt moet worden herontworpen om de arbeidsmarkt het beste tot zijn recht te laten komen. Hierbij moet de marktwerking, dus de bewegingen en trends in de arbeidsmarkt zelf (de praktijk), bepalen hoe de arbeidsmarkt door de politiek moet worden ingericht. Waarbij het er om gaat zowel inkomenszekerheid als werk- en baanzekerheid te creëren voor zzp’ers.

De overheid moet volgens Witvliet de infrastructuur zo inrichten dat er sprake is van een collectief sociaal basis zekerheidsstelsel. Het overige arbeidsbeleid kan vervolgens op het individu worden afgestemd. Alleen een dergelijke vangnet dat ervoor zorgt dat mensen niet tot ‘de bodem kunnen zakken’ houdt volgens hem de arbeidsmarkt flexibel en in beweging.

Nieuwe wetgeving, ongewenst effecten

Het huidige kabinet heeft niet stil gezeten als het gaat om nieuwe wetgeving. De Wet Werk en Zekerheid en de Wet DBA, die de VAR vervangt moet ‘vast wat minder vast’ maken en ‘flex wat minder flex’. Grote vraag is alleen of deze ingrepen het gewenste effect hebben. Nu daar waren de aanwezige specialisten, zowel juristen als HR en inkoopmanagers tamelijk unaniem over: niet echt.

De WWZ is de meest ingrijpende verandering van in het arbeidsrecht sinds de Tweede Wereldoorlog maar lijkt volgens de aanwezige juristen té gehaast te zijn ingevoerd. Voorspelde ongewenste effecten zijn inderdaad uitgekomen. De Wet DBA lijkt niet alleen schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan te pakken, maar zorgt voor onduidelijkheden en onzekerheid in de hele markt voor zelfstandigen.

De deelnemende HR en inkoopmanagers maken duidelijk dat er bij hun organisaties een constante zoektocht is naar de meest kwalitatieve medewerkers voor een beschikbare functie. De nieuwe wetgeving maakt dat er nog niet gemakkelijker op.

Herontwerp

Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA), aangeschoven om vanuit de politiek te reageren, kent de kritiek op zowel de WWZ als de Wet DBA. Aan de WWZ wordt momenteel gesleuteld om de grootste knelpunten op te lossen. Omtrent de Wet DBA roept Vos opdrachtgevers op niet in een kramp te schieten. Wanneer je echt niet werkt met schijnzelfstandigen dat is er nog net zo veel mogelijk als vóór de Wet DBA. Mei Li Vos: “Gebruik het transitiejaar van de Wet DBA om goed te onderzoeken wat kan en wat niet. Er wordt toch niet gecontroleerd!”

Mei Li Vos maakte ook duidelijk dat van het huidige kabinet geen nieuwe wijzigingen te verwachten valt. Dat is aan een nieuw kabinet. Vos is zelf voorstander van een collectief sociaal stelsel waarin risico’s verzekerd zijn voor zaken waar je zelf geen invloed op hebt. Voor iedereen, dus ook voor flexibele medewerkers en zelfstandigen. En dat is volgens haar alleen betaalbaar als dat een collectief systeem wordt, waaraan alle werkenden meedoen.  Ook Witvliet onderstreept de noodzaak van een dergelijk collectief basis systeem.

Margreet Drijvers (Bestuurslid Platform Zelfstandig Ondernemers) mist in het huidige systeem individuele prikkels die de eigen verantwoordelijkheid aanwakkeren. Om van alle zzp’ers een derde (fiscale) groep maken voelt ze ook niets. Daarvoor zijn de verschillen tussen alle zzp’ers veel te groot. Witvliet vult aan dat de fiscus moet individualiseren en het collectief behandelen los moet laten. Hulpbehoevende zzp’ers dien je namelijk anders te behandelen dan de meer ondernemende zzp’ers.

Conclusies

Geef de arbeidsmarkt de ruimte om te ontwikkelen, voor zowel vaste medewerkers als ondernemers (zzp’ers). Ondersteun de praktijkontwikkeling vanuit de politiek en stuur daar bij waar politiek gezien nodig, vanuit maatwerk, bij om de nadelige effecten te vermijden.

“Huidige regelgeving is veel te weinig ingericht om de gewenste netwerkeconomie te ondersteunen” zo sloot Witvliet af.  Dat moet dus veranderen, waarbij Witvliet stelt dat alle onderliggende wet- en regelgeving te veel met elkaar verweven is om te komen tot één groot ontwerp. Dat moet stapsgewijs. Volgens Witvliet is er overigens veel overeenstemming over wat nodig is. “Er zijn alleen nog veel aarzelingen bij instituties uit de polder.”

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

7 reacties op dit bericht

 1. De indeling in de vier typen ZZP’ers is subjectief te noemen en zou anders uitpakken als we een andere bril op zouden zetten.
  Helemaal eens dat het gehele sociale systeem toe is aan vernieuwing.
  Laten we dat gaan doen als we de verschillende perspectieven vanuit een compleet speelveld hebben bekeken, nieuwe inzichten hebben kunnen delen en gekozen hebben welke nieuwe bril we daarbij op gaan zetten.
  Dan wordt het een oplossing waar we langere tijd mee vooruit kunnen. Nu snel handelen vanuit bestaande aanpak zal ervoor zorgen dat we krijgen wat we kregen en we binnen de kortste keren weer om tafel moeten. Dat zou zonde zijn en is onnodig.
  Alle kennis en ervaring is er al, nu de verbinding nog!

 2. Overigens supergoed dat Doxa en InQuest deze middag hielden met zoveel goede sprekers met verschillende invalshoeken en ervaringen. Als die inzichten met nog een paar andere experts erbij bij elkaar zouden komen… wow, dan kunnen we binnenkort uitkijken naar een nieuw systeem gecreërd met een nieuwe bril op!

  • Het was idd een nuttige en in elk geval interessante bijeenkomst. Maar helaas zijn een paar experts niet genoeg om even een nieuw systeem in elkaar te draaien. In een complex land heb je veel andere partijen die er ook iets van vinden, zoals sociale partners, andere politieke partijen, zzp-belangenbehartigers etc.

   Het is veel meer de kunst hoe we met zijn allen in een soort brede dialoog of brede maatschappelijke discussie (BMD, wie kent dat nog?) handen en voeten geven aan een systeem dat toekomst biedt op de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, de pensioenen etc etc.

   Mijn boekenkast staat vol met boekjes met breed gedragen uitgangspunten hiervoor, maar als het boekje is gepubliceerd, gebeurt er niets meer…….

 3. Mark, ik geloof dat ik me niet duidelijk genoeg uitdrukte. Excuses.
  Natuurlijk dat niet een kleine groep dit kan beslissen…

  Zij kunnen wel alvast de verschillende brillen inzichtelijk maken die nodig zijn om de paradigmashift te kunnen maken en alvast een basisverbinding leggen tussen de mensen die de moed, het zelfvertrouwen, de compassie en het doorzettingsvermogen hebben om voor de nieuwe de richting te gaan staan die samenwerking en een dieperliggend contact zal vragen 🙂

  • Maar we praten met zijn allen al heel lang over paradigmashifts en over de noodzakelijke wijzigingen op de arbeidsmarkt ed. Ik mis eigenlijk de procesregie, die de politiek zou moeten voeren (denk ik), om te zorgen dat er ook een keer daadwerkelijk plannen en wetsvoorstellen ed komen.
   Maar dat is meer iets voor de nieuwe regeringscoalitie vrees ik. Voorlopig gebeurt er niets meer op dit vlak………..

   • Je ziet inderdaad dat onze gebruikelijke patronen van organiseren nog omgebogen moeten worden, het is niet iets dat we zomaar vanzelf gaan doen. Momenteel wordt dit bottom up in de bewustwording van ons allen gebracht. Ben er zelf ook al 16 jaar mee bezig geweest om collective impact te leren organiseren. Dat heeft gewoon tijd nodig.
    Uitwisselingen als deze werken o.a. mee aan die bewustwording voor mijn gevoel.
    Zoals Cruyff zei: je ziet het pas, als je het ziet!
    Dus kwestie van volharding, geduld en compassie 🙂 we komen er wel, we hebben gewoon nog een aantal mensen nodig die het gaan zien en doen!

 4. Beste Mark
  Ik kan je visie delen, maar er vindt ook al veel plaats in deze. De vraag die zich voordoet is hoeveel mensen betrokken moeten worden bij de idee vorming. Wij weten ook dat al te breed niets oplevert. Ik denk dat er op dit moment voldoende draagvlak is om een basisstelsel op te zetten, die een antwoord geeft op hardnekkige vraagstukken, die boven de eigen verantwoordelijkheid gaan en waar collectief iets aan gedaan moet worden. Ik denk dat bijeenkomsten als deze, maar ook de discussie van de NBBU over de Arbeidsmarkt van Morgen en de vele andere discussie bijv van ZZP Nederland, inmiddels wel een beweging op gang gebracht hebben, waar in het regelen van die afspraken, die Nederland weer tot een “fatsoenlijk” land maken of anders gezegd waar de sociale rechtvaardigheid in de basis geregeld is en daar bovenop de eigen verantwoordelijkheid vorm gegeven kan worden.. Een principe dat zowel wetenschappelijk (o.a j.Rawls, zie ook Noden en Wensen van Schuijt, Rotterdam) als politiek (klassiek liberaal SDAP) te verantwoorden valt.
  Ik ben wat optimistischer. Leo