"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inhuur externen bij gemeenten blijft stijgen.

De inhuur van externen door gemeenten is in 2015 wederom gestegen. Door de decentralisering blijkt met name extra inzet nodig op operationele functies.

De inhuur van externen door gemeenten is de afgelopen jaren opgelopen. Voor het derde jaar op rij zijn de bestedingen aan inhuur gestegen.

In 2015 besteedden gemeenten 15 procent van de loonsom aan externe inhuur. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde Personeelsmonitor Gemeenten 2015. Nieuwssite Binnenlands Bestuur  zette de cijfers op een rij.

Volgens de gemeenten is de stijging het gevolg van extra kosten die gemaakt zijn in het kader van de decentralisatie van overheidstaken. Bij die decentralisatie is veelvuldig gebruik gemaakt van externe inhuur. Met name de top vier grootste steden (de G4) springen er uit met veel inhuur én de hele kleine gemeenten.

Uitgaven aan externe inhuur uitgedrukt in procenten van de loonsom plus externe inhuur per gemeentegrootteklasse. 

Gemeenten 2011 2015
0-10.000  inwoners 11 18
10-20.000 inwoners 11 14
20-50.000 inwoners 10 14
50-100.000 inwoners 10 13
+100.000 (excl. G4) 16 17
G4   9 17

 

Alle gemeenten

  11

15

 Bron: Personeeslmonitor Gemeenten 2015 Bewerking: Binnenlands Bestuur 

De groei van de inhuur bestaat vooral uit uitzendkrachten. De uitgave daaraan verdubbelden.  Het aandeel aan beleidsgevoelige en beleidsondersteunende externe inhuur daalt juist van 48 naar 33 procent. 76 procent uit van de externe inhuur wordt ingezet ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Ook het aantal flexibele medewerkers in loondienst is toegenomen. In 2014 had 11% een tijdelijk contract, in 2015 was dat opgelopen tot 15%

Tegelijk met de stijging geeft een meerderheid van de gemeenten aan dat ze de kosten aan inhuur juist probeert terug te dringen. De belangrijkste manier om dat te realiseren is volgens de gemeenten het vergroten van de inzet van het eigen personeel en vergroten van de interne mobiliteit.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie