"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Goed opdrachtnemerschap is vooral jezelf blijven en alleen beginnen aan een opdracht je die ook echt begrijpt”

“Blijf altijd je zelf, speel nooit een rol en begin alleen aan een opdracht als je die ook echt ‘begrijpt’. ” Interim-manager Wouter van Rosmalen over zijn visie op Goed Opdrachtnemerschap.

Wat is goed opdrachtnemerschap? Wat is goed opdrachtgeverschap? Een succesvolle interim opdracht staat en valt natuurlijk bij een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Niet dat ze het elkaar (te) gemakkelijk moeten maken. Integendeel. Een goed interim manager weet te werken op het snijvlak van de kritische buitenstaander en de betrokken businesspartner van zijn/haar opdrachtgever. 

In navolging van het ZiPconomy onderzoek naar goed opdrachtgeverschap starten we met een nieuwe serie interviews met interim-managers.

Centraal daarin: wat verwacht je als interim-manager van je opdrachtgever om je opdracht succesvol te kunnen uitvoeren. En – bovenal – wat doe jij zelf om er voor te zorgen dat je van de opdrachtgever krijgt wat je nodig hebt. Of te wel:  wat is voor jouw goed opdrachtnemerschap?  

In deze aflevering aan het woord:  Wouter van Rosmalen 

wouter van rosmalen

 

Wat is voor jou goed opdrachtgeverschap, wat is goed opdrachtnemerschap? 

Opdrachtgever dient de missie, strategie of bedrijfsdoelstellingen duidelijk en helder te bespreken. En daarna aangeven hoe de opdracht hier binnen past. Dan ontstaat de juiste context van de opdracht en is een goede opdrachtomschrijving minder belangrijk. Vaak is de opdrachtomschrijving of incompleet of wordt er al een verwachte uitkomst beschreven die uiteindelijk niet correct aansluit met de strategie van de organisatie.

Daarnaast moet de opdrachtgever goed aangeven wat het mandaat is van de interimmanager en dit ook communiceren binnen de organisatie. De interimmanager moet dit mandaat ook volledig oppakken en hier naar acteren.

Structureel overleg met de opdrachtgever inplannen

Ikzelf beoordeel altijd eerst of ik de missie, strategie van het bedrijf ondersteun en of de opdracht daar goed inpast. Als ik de opdracht dan aanneem kan ik deze heel goed plaatsen in de strategie van het bedrijf en stuur ik het proces alsof het mijn eigen bedrijf is.  Ik kijk altijd organisatiebreed, dus over de grenzen van mijn opdracht. Als ik aspecten tegen kom die in mijn ogen besproken of aangepakt moeten worden terwijl deze niet binnen mijn opdracht vallen, zal ik dit direct bespreekbaar maken met de opdrachtgever en uitleggen waarom hier mee aan de slag gegaan moet worden. Ik acteer dus altijd in het belang van het bedrijf en niet alleen van de opdracht.

Dat is in mijn ogen goed opdrachtnemerschap.

Welke factoren zijn voor jou bepalend om tot een goede interim opdracht te komen?

Van belang is goed begrijpen wat de strategie van het bedrijf is en wat jouw opdracht c.q. rol daarbij is. Helder met de opdrachtgever het tijdpad in kaart brengen en als interimmer zo goed mogelijk proberen aan te geven wat wel en niet haalbaar is binnen dit tijdspad.

Structureel overleg met de opdrachtgever inplannen en afspraken maken wat tijdens dit overleg besproken wordt. Op deze manier blijft er aansluiting tussen opdrachtgever en interimmanager wat met name van groot belang is bij langlopende opdrachten.

Aspecten die buiten de opdracht vallen, en gesignaleerd worden tijdens de opdracht, dienen open en helder met de opdrachtgever besproken kunnen worden.  Ondanks dat dit soms confronterend voor de opdrachtgever is moet dit gedaan worden want het gaat tenslotte om het bedrijfsbelang.

Afhankelijk van het type opdracht, de opdracht goed afronden en kort rapporteren richting de opdrachtgever. Als ik een functie bekleed en die functie moet ingevuld worden, dan wil ik altijd betrokken worden bij het wervingsproces en tijd krijgen om de kandidaat in te werken. Op die manier is er een goede overdracht zodat borging van de in gang gezette veranderingen ontstaat.

Ik maak daarna altijd nog een document met aandachtspunten voor de opdrachtgever zodat hij een handvat heeft om het traject en de nieuwe medewerker verder te managen.

Een goede relatie met je opdrachtgever is essentieel. Toch moet je hem/haar ook scherp houden en met een been buiten de organisatie staan. Eens? En hoe doe jij dat?

Volledig mee eens. De organisatie huurt mij in voor een opdracht, maar ik kijk altijd organisatiebreed. De toegevoegde waarde is de ‘frisse blik’ van buiten op de organisatie.

Ik doe dat vaak door het proces van het bedrijf te vergelijken (zonder waarde oordeel) met andere bedrijven of processen zodat de opdrachtgever beter inzicht krijgt in zijn eigen bedrijf.

Blijf altijd jezelf

Een tevreden opdrachtgever of een geslaagde opdracht. Heeft daar wel eens spanning tussen gezeten bij je en hoe ging je daar mee om.

Heeft bij mij nog nooit spanning tussen gezeten, kan in mijn optiek ook niet. Mijn opdrachtgevers zijn meestal directies of dga’s met een bepaalde visie of strategie. De opdracht is daar altijd een afgeleide van. Een opdracht kan niet geslaagd zijn om een of andere reden, maar dan is dat altijd in lijn met het bedrijfsbelang.

Alles op alles zetten om een opdracht geslaagd te krijgen terwijl dit niet in het bedrijfsbelang is, geeft een ontevreden opdrachtgever. Sterker nog, geeft blijk van ernstig tekort aan bedrijfseconomische inzicht van de interimmanager.

Samenvattend: wat is voor jou de kern van goed opdrachtnemerschap?

Blijf altijd je zelf, speel nooit een rol en begin alleen aan een opdracht als je die ook echt ‘begrijpt’.

 

AIM4 is een netwerkorganisatie die vraag en aanbod verbindt voor interim en vaste functies op tactisch/strategisch niveau. En we verzorgen coaching & development trajecten op het gebied van persoonlijk leiderschap. AIM4 werkt anders. Uit overtuiging dat onze netwerkaanpak beter is. Persoonlijker en sneller. We kennen de mensen in ons netwerk, weten wie bij welke opdracht past en hebben gevoel voor de ‘klik’. Kern van ons concept is een zorgvuldig geselecteerd netwerk van ca. 375 zelfstandige professionals. Allemaal met ruime ervaring als interim manager, coach of recruiter. Bekijk alle berichten van AIM4