"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Goed opdrachtnemerschap? De opdrachtgever is koning, maar zit samen aan de ronde tafel.”

Wat is goed opdrachtnemerschap? Wat is goed opdrachtgeverschap? Een nieuwe serie interviews met interim-managers over dit thema. Martine Huizing bijt de spits af.

Wat is goed opdrachtnemerschap? Wat is goed opdrachtgeverschap? Een succesvolle interim opdracht staat en valt natuurlijk bij een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Niet dat ze het elkaar (te) gemakkelijk moeten maken. Integendeel. Een goed interim manager weet te werken op het snijvlak van de kritische buitenstaander en de betrokken businesspartner van zijn/haar opdrachtgever. 

In navolging van het ZiPconomy onderzoek naar goed opdrachtgeverschap starten we met een nieuwe serie interviews met interim-managers.

Centraal daarin: wat verwacht je als interim-manager van je opdrachtgever om je opdracht succesvol te kunnen uitvoeren. En – bovenal – wat doe jij zelf om er voor te zorgen dat je van de opdrachtgever krijgt wat je nodig hebt. Of te wel:  wat is voor jouw goed opdrachtnemerschap?  

Als eerste aan het woord: Martine Huizing  

martine huizing profiel

Wat is voor jou goed opdrachtgeverschap, wat is goed opdrachtnemerschap?

Een goede opdrachtgever heeft een goed beeld van de opdracht, steunt de opdracht en heeft duidelijke verwachtingen qua resultaten. Als goede opdrachtnemer moet je weten waar je grenzen liggen, durf je nee te zeggen, zodat je minimaal kan leveren waartegen je ja zegt en liefst een beetje meer, beter en/of sneller. Daarbij is je agenda gedurende een opdracht flexibel en komt de opdrachtgever van rechts.

Verder vind ik het erg belangrijk om zelfkritiek te durven hebben en de humor in te zien van situaties en uitdagingen op je weg. Die laatste zijn er sowieso en dan kan je het maar beter aangenaam maken.

Welke factoren zijn voor jou bepalend om tot een goede interim opdracht te komen?

Duidelijkheid in afspraken en verantwoordelijkheid. Het is zonde om parallel binnen een organisatie gescheiden aan hetzelfde bezig te zijn in plaats van samen met elkaar. Daarnaast een mate van zelfstandigheid en mandaat om woorden te kunnen omzetten in concrete resultaten.

Een goede relatie met je opdrachtgever is essentieel. Toch moet je hem/haar ook scherp houden en met een been buiten de organisatie staan. Eens? En hoe doe jij dat?

Door duidelijk te communiceren en respectvol met elkaar om te gaan, houd je de relatie goed. Ook is het belangrijk je dienstbaar op te stellen en mee te bewegen met de opdrachtgever. Dit laatste betekent iets anders dan reactief volgen en uitvoeren.

Doordat je verder een korte termijn visie hebt betreffende je opdracht – ten opzichte van werknemerschap – heb je sowieso al één been buiten, is mijn ervaring. Dit creëert op een natuurlijke manier de ruimte om kritische te kunnen zijn en te blijven.

Een tevreden opdrachtgever of een geslaagde opdracht. Heeft daar wel eens spanning tussen gezeten bij je en hoe ging je daar mee om.

Gelukkig heb ik maar één keer te maken gehad met negatieve spanning in een opdracht. In deze opdracht kwam mijn eigen integriteit in het gedrang. Ik heb er toen voor gekozen, met een respectabele aanzegperiode, de opdracht te beëindigen.

Verder zijn mijn opdrachten altijd naar tevredenheid afgerond voor beide partijen en heb ik met de meeste opdrachtgevers nog steeds een goed contact. Mits qua tijd in het redelijke, verleen ik ook altijd nog een soort after-care en deze uren reken ik niet extra. Ik verwacht ook service als ik iets koop, dus dat verleen ik zelf ook.

Samenvattend: wat is voor jou de kern van goed opdrachtnemerschap?

De klant (lees opdrachtgever) is koning, maar zit samen aan de ronde tafel.

AIM4 is een netwerkorganisatie die vraag en aanbod verbindt voor interim en vaste functies op tactisch/strategisch niveau. En we verzorgen coaching & development trajecten op het gebied van persoonlijk leiderschap. AIM4 werkt anders. Uit overtuiging dat onze netwerkaanpak beter is. Persoonlijker en sneller. We kennen de mensen in ons netwerk, weten wie bij welke opdracht past en hebben gevoel voor de ‘klik’. Kern van ons concept is een zorgvuldig geselecteerd netwerk van ca. 375 zelfstandige professionals. Allemaal met ruime ervaring als interim manager, coach of recruiter. Bekijk alle berichten van AIM4