"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wat kunnen gemeenten doen voor ZZP’ers?

Op het VNG nieuwjaarscongres besprak Lilian Boonstra de vraag “wat wil je en kun je als gemeente voor zzp’ers betekenen?” Een verslag.

14734356_sOp 14 januari organiseerde VNG-KING haar jaarlijkse nieuwjaarscongres. Het thema was: De Toekomst is Nu!  Interessante sprekers als Wim de Ridder, Jan Nekkers, Maarten van Rossem en Daan Kwakernaat waren naar Den Bosch gekomen, waar zich de gemeentesecretarissen en directeuren van gemeenten hadden verzameld.

Gemeenten en ZZP’ers

In deze setting mocht ik als vervanger van prof.dr. Leo Witvliet een workshop verzorgen over Economie en Arbeidsmarkt en de rol en positie van ZZP’ers daarin. Uit recent onderzoek van KIZO voor Amsterdam Economic Board blijkt dat er zzp’ers zijn die zich prima redden (20 %) en dat er een groep is die het niet redt (7,1%).  Het is de verwachting dat in 2020 het aantal zzp’ers in Nederland zal zijn verdubbeld naar 2 miljoen. De vraag in de groep was: wil je en kun je wat voor zzp’ers betekenen?

Praktijkvoorbeelden faciliterende gemeenten

Er waren een paar aanwezigen die aangaven zich actief in te zetten voor zzp’ers en een aantal die deze vraag bezighield. ‘Als je ondernemers faciliteert met bijv. bedrijventerreinen en begeleiding, dan zou je evengoed iets voor zzp’ers moeten willen doen’. In de groep waren twee voorbeelden van gemeenten die regionaal een online marktplaats waren gestart voor opdrachten. ‘In Zuid-Limburg is het systeem zodanig ingeregeld, dat na inschrijving gelijk aan alle inkoopvoorwaarden is voldaan.’

In de gemeente Almere (zzp-city) zijn 6000 zzp’ers. De aanleiding voor beleidsadviseur Economie Constance Buyne om eerst een enquête te houden onder de zzp’ers of ze ondersteuning nodig hadden. Als vervolg is een versnellingstafel georganiseerd met alle betrokkenen om te inventariseren hoe de gemeente hen kan ondersteunen. Dit heeft tot ondermeer de volgende activiteiten geleid:

  • een informatiepagina voor zzp’ers op de website;
  • een overzicht van mogelijke financiers voor investeringen;
  • ondersteuning bij het vinden van geschikte huisvesting, buiten bedrijventerreinen;
  • zinvolle netwerkbijeenkomsten, over inhoudelijke thema’s.

Vraaggestuurde organisatie met flexibele schillogozwermsessies

Ook binnen de gemeente-organisatie vinden veranderingen plaats. Gemeenten gaan van een regelende naar een faciliterende organisatie. Dit vraagt om een andere manier van werken.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft ervoor gekozen om als netwerkorganisatie te gaan werken. Met een rollenboek in plaats van een functiehuis. Met een flexibele schil van externe professionals, om up-to-date kennis in huis te kunnen halen en houden. Om de beste professionals uit de regio te vinden maakt zij gebruik van zwermsessies (www.zwermsessies.nl).

Hoe de transformatie van Oude IJsselstreek is gerealiseerd, is te lezen in VNG Magazine Online.

Lilian Boonstra is auteur van het boek "Fit voor de Toekomst: duurzame ondernemer/ duurzame zzp'er". Zij is vijf jaar zzp'er, met haar bedrijf Realisatieadvies, waarin zij onderwijsinstellingen en gemeenten adviseert over het realiseren van visie. Zij is initiatiefnemer van het project Pr8werk, een vierjarig vraaggestuurde zzp-project in Gelderland.Organisator van de Dag van de duurzame ZZP´er: hoe kan ik zelf meer duurzaam werken en hiermee voor mijn opdrachtgevers van betekenis zijn? In haar eigen zoektocht naar duurzame inzetbaarheid heeft zij ervoor gekozen om de opleiding tot docent Nederlands te volgen, om Nederlands te doceren aan het MBO en hiermee een bijdrage te gaan leveren aan het levenlang leren voor zzp'ers/ flexibele professionals. Bekijk alle berichten van Lilian Boonstra