"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Sociale innovatie vergroot kansen zakelijke dienstverleners. Surfen op zeven grote golven.

In de 4de Industriele Revolutie zullen bedrijven met een goede IT-infrastructuur en het vermogen hun verdienmodel opnieuw uit te vinden, overleven. Sociale innovatie is hiervoor één belangrijke voorwaarde. Conclusie van Han Mesters (ABNamro) en Wim Davidse (Djengz) in een nieuw rapport.

furture shiftDe omzet in de zakelijke dienstlening stijgt weer; een te grote focus op economisch herstel is echter risicovol. Niet alle ondernemers slagen er in fundamentele ontwikkelingen – nieuwe wetgeving, digitalisering en de transformatie van dienstverlener naar adviseur – effectief het hoofd te bieden. . Dit concluderen wij in ons rapport ‘De FutureShift op snelheid. Surfen op de zeven grote golven’, dat vandaag wordt gepubliceerd.

Technologie maakt weg vrij naar netwerkmodellen

De omzetten in de zakelijke dienstverlening zijn in de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Zo bedroeg de omzetstijging in 2015 maar liefst 6,5 procent. Hoewel de economie aantrekt en vrijwel alle sectoren goed presteren, is dit geen reden om achterover te leunen. Ondernemers moeten zich rekenschap geven van structurele factoren die invloed

“Mijn definitie van krankzinnigheid: hetzelfde blijven doen, en betere resultaten verwachten.” Albert Einstein

hebben op het voortbestaan van bedrijven. De laatste golf van nieuwe technologieën – van pc tot mobiele communicatie en van internet tot connectiviteit – bevindt zich in de fase van ontplooiing, terwijl een nieuwe golf van ‘groene’ technologie voor de deur staat. Tegelijkertijd gaan organisatiemodellen op de schop: organisaties ontwikkelen zich steeds meer tot wendbare, klantgerichte en innovatieve netwerken.

Netwerkeconomie biedt nieuwe kansen

Ook de economie zal transformeren naar een cross-over economie. Hierin gaan fysiek, digitaal en virtueel een symbiose aan en ontwikkelt zich een diensteneconomie waarin beleving centraal staat. We consumeren, produceren en organiseren ons werk anders en dat vereist nieuwe vaardigheden. Een andere belangrijke verandering is de sterke groei van de flexibele schil. In 2009 omvatte deze nog 29 procent van de beroepsbevolking, in 2015 was dit 36 procent. Wij denken dat in deze veranderende economische structuur de behoefte aan professionals met de juiste combinatie van harde en zachte kwaliteiten zal groeien en dat hier voor de zakelijke dienstverlening veel kansen liggen.

Traditionele kloof private en publieke sector vervaagt

In navolging van de Verenigde Staten krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen of sociaal ondernemerschap een steeds grotere rol. Deze ontwikkeling wint ook in Nederland aan belang nu de overheid zich terugtrekt en er een groter beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Hierdoor ontstaan nieuwe producten als social impact bonds die de kloof tussen de private en publieke sector verkleinen. Door de vele structurele ontwikkelingen worden er vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van bedrijfsmodellen in veel sectoren.

De zakelijke dienstverlening heeft echter een belangrijke troef in handen. De sector is niet kapitaalsintensief en het opleidingsniveau is doorgaans hoger dan in andere sectoren. In de zakelijke dienstverlening maken mensen het verschil: zij moeten in staat worden gesteld naar eigen inzicht te handelen. We zijn onderweg naar een postindustrieel tijdperk, waarin kleine groepen professionals (tijdelijk) verbinding zoeken en met creatieve oplossingen komen voor klanten. De toenemende automatisering loopt hier als een rode draad doorheen. De technologie zal uiteindelijk niet doorslaggevend zijn voor het lot van zakelijke dienstverleners, sociale innovatie wel.

Zeven golven

We komen tot deze conclusie nadat we voor dit rapport ons de volgende hebben gesteld, en beantwoord:

  • Hoe hebben de omzetten in de zakelijke dienstverlening zich ontwikkeld?
  • Wat zijn nú de verwachtingen ten aanzien van de toen al in beeld gebrachte megatrends, en zijn er wellicht megatrends weggevallen of bijgekomen?
  • En wat zijn inspirerende en tegelijk navolgbare voorbeelden van vernieuwing en van transformatie?

We hebben die vragen beantwoord door nader in te gaan op de volgende trends:

  1. Politiek: de conciërge van de wereld
  2. Demografie: complexe onderbenutte groeiende bron van vooruitgang
  3. Maatschappij, mens & mindset: to be energetic or not to be energetic
  4. Globalisering & geopolitiek: onze enorme en turbulente arena
  5. Technologie & organisatie: nieuw gereedschap voor onze vooruitgang
  6. Ecologie: no more plenty
  7. Economie: nieuwe kansen zien, ideeën realiseren, welvaart uitbouwen 

Het volledige rapport, dat is gemaakt in samenwerking met Wim Davidse van Djengz, is hier te downlaoden.

Han Mesters is Sector Banker bij ABN AMRO. Hij is binnen de afdeling Sector Advisory van ABN AMRO verantwoordelijk voor de Zakelijke Dienstverlening. Han geeft regelmatig presentaties over trends in zijn sector en is een actieve gebruiker van social media. Hij heeft een aantal rapport geschreven over human capital omdat dat onderwerp het bindende element is in zijn sector. Han is bedrijfskundige en economisch historicus en heeft als specialisatie strategie. Bekijk alle berichten van Han Mesters