"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De top 5 verlanglijst voor de zelfstandig professional in 2016

Verlanglijstje van Jeroen Moerenhout, over wat hij hoopt dat er gaat gebeuren voor de zelfstandig professional in 2016. Want hoop doet leve

25123822_mBegin van een nieuw jaar. Dan komen er altijd mooie lijstjes voorbij. Maar in tegenstelling tot de lijstjes van voorspellingen over wat er gaat gebeuren heb ik een verlanglijstje gemaakt. Van wat ik hoop dat er gaat gebeuren voor de zelfstandig professional. Want hoop doet leven. Zeker in een tijd waarin toenemende maatschappelijke, technologische en economische verandering veel onzekerheid en verwarring veroorzaken in het landschap van zelfstandige professionals. Dit is dan ook een verlanglijstje om te prikkelen. Om over te mijmeren. Omdat het moet. Kijk maar om je heen. Verandering blijft en vloeit. Alles bij hetzelfde kunnen houden is een sprookje.

  1. Flexdromen waarmaken

Je zal maar dromen willen najagen. Zelfstandig werken. Zelf invulling geven aan je ambities en dat hogere doel in leven. Helaas. De politiek en vakbonden proberen hier al jaren een stokje voor te steken. Terwijl je als werknemer leeft in een tijdperk waarin je steeds meer de vraag kunt stellen of sommige topbestuurders en investeerders nog wel oprecht de bedoeling hebben om gezonde ondernemingen met een maatschappelijke waarde te creëren. Zie het faillissement van V&D en de relatie met haar investeerder, Sun Capital. Een verbijsterende crime passionel. Je wordt bijkans ontmoedigd om je carrière in handen van dit soort bedrijven te leggen. Nee, zekerheid heb je sowieso al niet meer. En dus wil je zelf de regie over je carrière kunnen nemen, toch? Vrij. Autonoom. Naar eigen verlangens. Wanneer gaan politiek en vakbonden dit inzien en faciliteren? Hopelijk in 2016.

  1. Volledige transparantie

Stel: je wil een huis kopen. Hoe raar zou het zijn als je op 100 verschillende sites moet gaan zoeken naar een huis? Dat je geen adres kunt vinden, maar alleen de woonplaats of de omgeving van de woonplaats. Dat er geen prijs bij vermeld staat, alleen dat het huis scherp en marktconform geprijsd is. En dat je niet kunt achterhalen wie de echt verkopende makelaar is? Dat zou je niet accepteren, toch? Als zelfstandig professional wil je kunnen zoeken naar interessante bedrijven waar je wil werken. Met daarbij vermeld wie de directe broker is. Met transparante en directe ketens, tarieven en marges. Dit is echter alleen mogelijk wanneer alle bemiddelaars met echte eindklanten zich gaan verenigen op 1 platform. Een Funda voor flex bijvoorbeeld. Met een kwaliteitskeurmerk voor aangesloten bemiddelaars. Waar je kunt zoeken op eindopdrachten en eindopdrachtgevers. Gaat dit gebeuren in 2016?

  1. Mens voor CV

Het is 2016, maar inhuur vindt veelal nog steeds plaats op basis van het CV. Een onpersoonlijk papiertje met gegevens uit het verleden. De zelfstandige professional is echter geen CV, maar een persoon. Die iets kan, iets wil en iets doet. Die een persoonlijkheid, vaardigheden en drijfveren heeft. En die kun je testen, meten of er gewoon naar vragen. Dan maak je een veel betere match, toch? En feedback geven. Juist als hij niet de match is die wordt gezocht. CV’s zijn om op een stapel te leggen en niet meer naar om te kijken. Hopelijk gaan we niet meer zo om met zelfstandige professionals in 2016.

  1. Van schil naar spil

Voor veel werkgevers is de zelfstandig professional nog steeds een flexibele schil. Die geen kerstpakket krijgt. Een wegwerpartikel. En dus bij veel organisaties in en uit loopt zonder wederzijds feedback te geven, prestaties te meten en kennis over te dragen. Terwijl het steeds belangrijker wordt om elke professional bij je organisatie te betrekken, ongeacht de contractvorm waarin hij werkt. Als spil, geen schil. Betrokkenheid bij de cultuur en het stimuleren van engagement om optimale productiviteit te waarborgen. Om de professional te boeien, aangezien die in de toekomst steeds meer zelf zal bepalen waar hij wil werken. Behandel professionals niet als schil, dat is vragen om er over uit te glijden.

  1. Toegang tot scholing

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat hoe meer tijdelijk personeel werkgevers in dienst hebben, hoe minder ze investeren in opleiding. Niet vreemd, zou je denken. Werkgevers mijden het risico om te investeren in personeel dat de vrijheid heeft om geleerde kennis bij een andere werkgever in praktijk te brengen. Echter, werkgevers genieten zelf steeds meer vrijheid om met minder risico’s afscheid te kunnen nemen van vast personeel. Valt hier geen middenweg te vinden? Een stukje meer risico hier, een stukje minder risico daar? Een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor het opkrikken van het algemene opleidingsniveau in Nederland. Het zal werkgevers meer betrokkenheid van tijdelijk personeel (de zelfstandige professional) opleveren en de aantrekkelijkheid als werkgever en businesspartner vergroten. Hopelijk wordt in 2016 de eerste stap tot omleren hierin gezet.

Zo. Ben je geprikkeld? Ik hoop het. Want er zijn genoeg kansen, mits we anders durven te denken en te doen. Of je nu zelfstandig professional, politicus, bemiddelaar of opdrachtgever bent: laten we samen meer waarde creëren voor zelfstandig ondernemerschap in Nederland!

Jeroen Moerenhout is zelfstandig Arbeidsmarktstrateeg bij Leefvermaak. Hij analyseert de arbeidsmarkt en helpt organisaties strategische uitdagingen op het gebied van werving & selectie te overwinnen. Jeroen spreekt en schrijft over de arbeidsmarkt en de toekomst van werk. Bekijk alle berichten van Jeroen Moerenhout