"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

KvK onderzoek. Zzp’ers: wie ze zijn, wat ze willen? Typologie bepaalt ambitie.

De wens om samen te werken en drie typen ambities bepalen hoe zzp’ers met hun onderneming omgaan. Dat blijkt uit het KvK onderzoek ‘Zzpers wie ze zijn, wat ze willen’.

Kvk rapport zzpDe wens om samen te werken en drie typen ambities bepalen hoe zzp’ers met hun onderneming omgaan. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Zzpers wie ze zijn, wat ze willen’ dat de Kamer van Koophandel (KvK) vandaag publiceert. Het onderzoek  wordt gepresenteerd op de dag dat de KvK een groot event voor zzp’ers houdt in de Brabanthallen.  Met de uitkomsten van het onderzoek gaat de KvK haar dienstverlening aan zzp’ers verder verbeteren.

Typen zzp’ers

Verschillen in ambitie op het gebied van innoveren, continueren en groeien en de wens om al dan niet samen te werken bepalen op welke manier zzp’ers met hun bedrijf omgaan en bijdragen aan de Nederlandse economie. De KvK komt tot de volgende vijf typen:

 • Ambitieuze zzp’ers (34%): ambitieus over de hele linie, de helft heeft een stijgende omzet, willen personeel aannemen/inhuren, werken vaak samen, bedrijf is enige inkomstenbron, besteden veel tijd aan onderneming, jonge bedrijven;
 • Ervaren zelfstandigen (21%): streven naar continuïteit, werken vaak samen, advisering en ICT, enige inkomstenbron, wat oudere ondernemers;
 • Parttime vernieuwers (18%): redelijk ambitieus, maar vooral innovatief, deeltijdondernemers, werken samen, andere inkomstenbronnen, vaak gestart uit noodzaak, wat oudere bedrijven en ondernemers;
 • Flexibele zzp’ers (16%): vaak deeltijdondernemers, lage ambities, werken zelfstandig, oudere ondernemers, twee derde heeft andere inkomstenbron;
 • Potentiële mkb’ers (10%): enige ambitie is om personeel aan te nemen/in te huren, werken zelfstandig, vaak gestart uit neutrale aanleiding, veel jonge bedrijven, relatief meer productaanbieders.

Zzp’ers zijn met recht ondernemers

Uit het onderzoek blijkt dat veruit de grootste groep zzp’ers start met ondernemen vanuit een positieve motivatie:

 • 83% wil eigen baas zijn en eigen beslissingen kunnen nemen,
 • 54% kan werk en privé beter combineren,
 • 53% wil bijdragen aan de maatschappij.

startmotieven zzp

Veel zzp’ers hebben een sterk ondernemende houding en zijn proactief:

 • 82% probeert situaties te verbeteren die hen niet aanstaan.
 • Bovendien zijn ze innovatief: 74% komt met nieuwe ideeën en 65% doet dingen op een unieke manier.
 • Aan lef ontbreekt het de zzp’er niet: 61% neemt, ondanks de kans op falen, gecalculeerde risico’s.

Zo’n 17% begint door een negatieve aanleiding zoals ontevredenheid met huidige baan of dreigende werkloosheid. De meeste ondernemers zien zichzelf als dienstverleners (73%). Een klein deel  (12%) huurt personeel in of werkt met familieleden. Tachtig procent van de zzp’ers realiseerde in de afgelopen drie jaar een stijgende of gelijkblijvende omzet. Een vijfde deel had te maken met krimp.

Groei 

Samenwerken is voor zzp’ers een logische manier om aan kennis, vaardigheden en middelen te komen. In de groep zzp’ers werkt 60% beroepsmatig samen met partners uit het eigen professionele netwerk. Belangrijkste redenen om samen te werken zijn: gebruik maken van competenties en vaardigheden (82%), kennis delen (77%), opdrachten krijgen (65%) en netwerk opbouwen (58%).

In de komende 12 maanden willen zzp’ers vooral hun omzet vergroten (68%), kennis verwerven (67%) en de naamsbekendheid vergroten (54%).

Bron: KvKNiet iedere zzp’er blijft alleen in de onderneming.

 • Voor de komende 12 maanden heeft 12% plannen om personeel in te huren en 5% om personeel aan te nemen.
 • Over vijf jaar verwacht 37% van de zpp’ers één of meer medewerkers in dienst te hebben, waarvan 12,5% meer dan 3 fte’s.

Een deel van de zzp’ers heeft dus de ambitie om te groeien. Op de langere termijn zijn zzp’ers dus ambitieuzer als het gaat om het aannemen van personeel. Een derde van de zzp’ers heeft plannen om nieuwe producten en diensten op de markt te brengen en 15% wil ook buitenlandse markten betreden.

Korreltje zout

Een prima onderzoek van de KvK, dat gebaseerd is op 1.736 respondenten uit hun Ondernemerpanel. Neem  de uitkomsten wel met een korreltje zout genomen. Er zijn veel onderzoeken en onderzoekjes naar de zzp’ers. Bij veel van die onderzoeken wordt wat al te gemakkelijk de uitkomsten van een steekproef doorgetrokken naar alle zzp’ers. Terwijl de onderzochte groep vaak verre van representatief is voor het totaal aantal zzp’ers. Gelukkig erkent de KvK dat zelf in haar onderzoek ook. Zo melden ze keurig dat de wat oudere zzp’ers en net name de hoger opgeleiden (flink) zijn oververtegenwoordigd (zoals in zo veel onderzoeken). En ook hier zijn de categorie zzp’ers die (vooral) producten leveren (volgens het CBS een kwart van alle zzp’ers) ondervertegenwoordigd.

Onderzoek en marktontwikkelingen

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts