"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Eén jaar Bovib: “We hebben onze plek veroverd in de polder van de flexmarkt”

Interview met Bovib voorzitter Rob de Laat.

Bovib, de brancheorganisatie van intermediairs en brokers, bestaat één jaar. Een jaar waar ze door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) met haar neus in de boter. Voorzitter Rob de Laat kijkt terug en vooruit.  “De krachtenbundeling van onafhankelijke inhuurintermediairs kwam precies op tijd. Afgelopen jaar is de flexmarkt echt op de schop gegaan door nieuwe wet- en regelgeving. Bovib heeft zijn plek veroverd in de polder van de flexmarkt.”

Bovib voorzitter Rob de Laat
Bovib voorzitter Rob de Laat

 

Bovib staat voor een betere vertegenwoordiging van onafhankelijke en zich kwalitatief  onderscheidende inhuurintermediairs. De brancheorganisatie startte vorig jaar en heeft nu 22 leden, waaronder veel van de grootste intermediairs, MSP’s en brokers van Nederland. Partijen die een grote rol spelen bij de inhuur van met name nichespelers binnen organisaties. Ze hebben vaak een dienstverlening die afwijkt van de traditionele bemiddelaars en uitzenders. Reden te meer om een eigen geluid te ontwikkelen in het krachtenveld van flex, regelgeving en politiek. Een gesprek met Bovib voorzitter Rob de Laat.

Met name de rol die intermediairs spelen bij de inhuur van zzp’ers door grote inleners werd niet gezien.

Een van jullie doelstellingen is het “continu werken aan verbetering van de kwaliteit van dienstverlening”. Op welke manier doet Bovib dat? 

“We geven hier onder andere invulling aan door een keurmerk te ontwikkelen voor de intermediaire rol. Samen met andere brancheorganisaties kijken we naar de inrichting hiervan, maar nemen daarbij wel het voortouw. Voor de branche is het van belang dat onze dienstverlening gebaseerd is op heldere en toetsbare criteria. Zeg maar zoals SNA werkt voor de uitzendbranche.

Het afgelopen jaar is Bovib vooral bezig geweest met de Wet DBA. Op het laatste moment hebben jullie het, met anderen, voor elkaar gekregen dat er meer tijd komt voor de invoering van de wet en dat intermediairs toch ook van de Wet DBA gebruik kunnen maken. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

“Anders dan bij de BGL (Beschikking geen loonheffing red.), ging de wet DBA soepel door de Tweede kamer. Men was zich daar onvoldoende bewust van de impact op het zzp-landschap. Met name de rol die intermediairs spelen bij de inhuur van zzp’ers door grote inleners werd niet gezien. De zzp-belangenorganisaties waren voor het merendeel gericht op het in stand houden van de zelfstandigenaftrek. Het was dus zaak om ook de zzp-belangenorganisaties te overtuigen van de meerwaarde van de rol van de intermediair. Daarnaast hebben we samen met o.a. NBBU lobby gevoerd richting de Eerste kamer. Hierbij hebben we duidelijk gemaakt dat de afschaffing van de VAR zou leiden tot het verlies van minimaal 150.000 zzp-opdrachten. Als Bovib zijn we uitgenodigd door de Belastingdienst om input te leveren voor de toetsingscriteria van de modelovereenkomsten.”

In onze ogen kan het allemaal veel simpeler.

Morgen vergadert de Eerste Kamer weer over de Wet DBA. Ze lijke nog steeds niet overtuigd dat deze er moet komen. Ben jij  tevreden met hoe de Wet DBA er nu uitziet?

“De Wet DBA blijft een gedrocht. Gelukkig is op het laatste moment ruimte gemaakt voor zzp-inzet met tussenkomst door een intermediair. Hoe dan ook zullen veel opdrachten niet voldoen aan de nieuwe wet. Omdat ze te lang lopen, de afhankelijkheid van de opdracht te groot is, etc. Nu al worden zzp’ers door bureaus in dienst genomen voor de duur van de opdracht.

De wet DBA lost een niet bestaand probleem op. Er is meer behoefte aan een goede wettelijke definitie van het begrip zzp. De Wet zorgt niet alleen voor het verdwijnen van opdrachten maar ook voor een fors hogere administratieve last rondom de inzet van zzp’ers. Ook dat zal een reden zijn voor opdrachtgevers om minder van zelfstandigen gebruik te maken.

In onze ogen kan het allemaal veel simpeler. Het is goed om scherp te zijn op situaties waarin uitbuiting en misbruik kunnen voorkomen. Beperk echter het verscherpt toezicht zoals dat nu ontstaat tot dat deel van de flexibele arbeidsmarkt. Het is bijvoorbeeld prima om de Wet DBA toe te passen tot een tarief van 20 euro, maar daarboven moet je alles vrijlaten.”

We staan als Bovib voor kwaliteit, transparantie en integriteit.

Wat staat er voor het komend jaar op jullie agenda?  Waar gaan jullie je nu op richten?

“Volgend jaar zijn we toch nog wel even bezig met de VAR-problematiek. Tegelijkertijd moeten we in het eerste halfjaar komen tot een onafhankelijk keurmerk.”

Het initiatief om tot de Bovib te komen lag bij het faillissement van een branchegenoot. Met name naar aanleiding van een discussie hier op ZiPconomy over zelfstandigen die dupe werden van een brokerconstructie waar ze zelf niet voor gekozen hadden. Het advies was dat  de branche met een oplossing moeten komen  voor dergelijke gevallen. Gaat Bovib zich daar hard voor maken?

“We staan als Bovib voor kwaliteit, transparantie en integriteit. Daar bij past dat in het onverhoopte geval dat een bemiddelaar of broker failliet gaat  de relatie tussen een inlener en zelfstandigen niet in gevaar hoort te komen. We gaan zeker kijken hoe we dit punt kunnen opnemen in ons keurmerk.”

Meer informatie over Bovib is de vinden op www.bovib.nl

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie