"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zzp organisaties reageren opgelucht en teleurgesteld op Miljoenennota

koffertje-met-miljoenennota-2016Zoals gisteren hier gemeld staan in de aangeboden Miljoenennota 2016  geen maatregelen ten nadele of faveure van zelfstandigen. De discussie binnen de coalitie zit op dit vlak op slot. Het lijkt alsof in de Miljoenennota de miljoen zzp´ers zijn vergeten, zo reageerde FNV Zelfstandigen.

De zzp vertegenwoordigers reageren met een mix van opluchting en teleurstelling. Geen nadelige veranderingen op fiscaal terrein, maar ook geen visie richting een duurzame en bestendig beleid. Discussies zijn doorgeschoven, waarmee een stuk onzekerheid blijft bestaan.

Miljoen zzp´ers vergeten in de miljoenennota?

Terecht stelt FNV Zelfstandigen dat het Kabinet in de vorige Miljoenennota `een forse steen in de vijver heeft geworpen, maar nu geen verantwoordelijkheid neemt voor de rimpelingen die dit teweeg heeft gebracht. Immers, wat rest is het hardnekkige beeld dat de zelfstandige een probleem is dan wel een probleem heeft – en bij dat onjuiste beeld heeft niemand belang.`

PZO-ZZP is verheugd dat het kabinet de zelfstandigenaftrek in stand laat. `Het is een mythe dat mensen zouden kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap puur vanwege de fiscale ondernemingsfaciliteiten. `Het is geen leuk cadeautje, maar een terechte ondernemingsfaciliteit die het belang en de veerkracht van zelfstandige professionals erkent”, zegt voorzitter Denis Maassen.  PZO-ZZP verwelkomt de voorgenomen lastenverlichting van 5 miljard. Deze is een duidelijke keuze voor economische groei. Het is positief dat het kabinet de lasten voor werkenden, waaronder ook zzp’ers, verlicht. PZO-ZZP vindt dat het kabinet een sterke bijdrage moet gaan leveren aan het verder stimuleren van zelfstandig ondernemerschap; het moet onnodige belemmeringen of nieuwe lasten wegnemen en ons stelsel laten mee bewegen met deze vorm van ondernemerschap.`

Is het ontbreken van nieuw beleid erg? Nee en ja, zegt FNV Zelfstandigen.

`Nee, omdat een aantal ongenuanceerde beleidsopties  (Afschaffen zelfstandigenaftrek, verplichting tot AOV en Pensioen, de BGL) geen plek hebben gekregen in de plannen voor 2016. Als belangenbehartiger kunnen we er alleen maar trots op zijn dat we er in samenwerking met de politiek, de overige zzp-organisaties en andere partners in de polder in geslaagd zijn om al te ongenuanceerde maatregelen tegen te houden:  Beter geen beleid dan slecht beleid.

Ja, omdat er door het Kabinet geen enkele richting wordt gegeven aan de toekomstige ontwikkeling van het stelsel  en de positie van de zelfstandige. Dit leidt tot aanhoudende onzekerheid onder zelfstandigen en praktische kansen tot verbetering blijven onbenut.`

Ook ZZP Nederland vind het “opmerkelijk” dat het kabinet zo stil blijft rond thema’s als zelfstandigenaftrek, mogelijke verplichte verzekeringen voor zzp’ers of minimuntarieven. “Dit betekent helaas niet dat deze kwesties totaal van tafel zijn. Ze zullen tegen de tijd dat de verkiezingen komen in 2017 wel weer actueel worden”.

Jerry Helmers, de tegendraadse voorzitter van ZZP Netwerk Nederland, vindt het feit dat de zelfstandigenaftrek in stand blijft een gemiste kans. “Het kabinet durft het niet aan om stapsgewijs de zelfstandigenaftrek af te schaffen. Hoe kunnen we in Nederland daadwerkelijk de focus leggen op het ontplooien en benutten van talent als we ondernemers niet stimuleren te willen groeien en bloeien? Het kabinet kiest met het ongemoeid laten van de zelfstandigenaftrek voor het belang van de ZZP’ers terwijl er gekozen moet worden voor het belang van Nederland als geheel.” Volgens Helmers houdt het kabinet zo zesjescultuur onder de ZZP’ers in stand

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

De belangenorganisaties hebben ondertussen hun handen vol aan de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (die de VAR moet vervangen) en als een donkere wolk boven de markt hangen. De wet lijkt helder, maar al eerder genoemde addertjes onder het gras, zijn nog verre van opgelost. Het overleg tussen de Belastingdienst en een bont gezelschap van zzp organisaties, werkgevers en bemiddelaars is nog maar net gestart en maakt maar weinig vaart. De onduidelijkheid die dat oplevert brengt in toenemende mate opdrachtgever in verwarring, met mogelijke gevolgen voor iedereen die nu met een VAR werkt.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie