"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) kost 100.000 zzp’ers hun opdracht. Rol intermediairs onwerkbaar”

NBBU en Bovib pleiten voor uitstel van de vervanging VAR door de Wet deregulering beoording arbeidsrelaties

eerste kamerMet de invoering van het wetsvoorstel Wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) en daarmee de voorgenomen afschaffing van de VAR wordt de dienstverlening van intermediairs onwerkbaar. Met grote gevolgen voor zzp’ers. Dat stellen brancheorganisaties NBBU en Bovib in een brief aan de Eerste Kamer. NBBU en Bovib voorzien chaos door onduidelijkheden rond de wet en te snelle afschaffing van de VAR. Uit een onder hun leden gehouden enquête blijkt dat zij voorzien dat ruim 100.000 zzp’ers hierdoor hun opdracht zullen mislopen.

Op 8 september behandelt de Eerste Kamercommissie voor Financiën het voorstel van Staatssecretaris Wiebes ter vervanging van de huidige VAR. Wiebes wil de DBA met de jaarwisseling van kracht laten gaan. Mede omdat de omschakeling de nodige tijd kost, zeker bij inhurende opdrachtgevers, heeft hij alle belang bij een snelle goedkeuring. De Tweede Kamer stemde net voor de zomer in grote meerderheid in met de DBA. Alleen de SP is tegen.

NBBU en Bovib (branche organisaties voor intermediair en brokers) vinden dat er met name de rol van de intermediair nog te onduidelijk is in de DBA. Ze pleiten er voor om de afschaffing van de VAR uit te stellen. De rol van de intermediaris kwam in de behandeling in de Tweede Kamer ook kort aan bod, maar Wiebes legde de bal terug bij die intermediairs. De driehoeksverhouding tussen inhurende opdrachtgever (waar de opdracht gedaan wordt), intermediairs (vaak de juridische opdrachtgever) en de zzp’ers was al bij aanvang een van de addertjes onder het gras van de DBA.

Rol intermediairs onduidelijk. Einde inhuur zzp?

Vrijwel iedere grote opdrachtgever regelt de inhuur van deze zzp’ers via een intermediair. Redenen hiervoor zijn om het aantal contractspartijen te beperken maar ook omdat het kunnen voldoen aan vigerende wet en regelgeving een specialisme is geworden. Met het overnemen van het inhuurproces biedt de intermediair zowel de opdrachtgever als de zzp’er administratieve ondersteuning, alsmede contractuele en financiële afhandeling. Leden van de NBBU en Bovib vrezen dat ze deze dienstverlening niet meer naar behoren kunnen doen, waardoor opdrachtgevers op grote schaal afscheid zullen nemen van zzp’ers.

“Met het vervallen van de VAR ontstaat er grote onduidelijkheid rondom de fictieve  dienstbetrekking bij tussenkomst. In Nederland wordt op grote schaal door tussenkomst van een  partij, persoonlijke arbeid verricht ten behoeve van een derde. Denk aan onderaanneming en onderopdrachtneming. Er bestaat nu onduidelijkheid wanneer er van tussenkomst en van een  fictief dienstverband sprake is,” zo schrijven de NBBU en Bovib aan de Eerste Kamer.

“De VAR geeft duidelijkheid vooraf over het bestaan van het zelfstandig ondernemerschap. Als er geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap, ontstaat er bij tussenkomst een fictief dienstverband. Dat is aan de orde als de VAR wordt afgeschaft. Tegen het automatisch ontstaan  van een fictieve dienstbetrekking bij tussenkomst heeft de Staatssecretaris geen maatregelen getroffen. Betekent dit dat intermediairs worden genoodzaakt zelf de zelfstandigheid van de  zzp’er te beoordelen?

Intermediairs zijn in staat om de arbeidsverhouding te beoordelen, maar de beoordeling van de zelfstandigheid van de zzp’er valt buiten hun gezichtsveld. Voor intermediairs ontstaat er derhalve een onwerkbare situatie. Hiermee lijkt het voor intermediairs onmogelijk te worden om bij gebruik van een  modelovereenkomst te worden gevrijwaard voor de loonheffing, zoals dit wel gaat gelden voor  andere opdrachtgevers. Vooraf zijn bij intermediairs dezelfde zeker – en onzekerheden omtrent  de opdracht aan de orde als bij andere opdrachtgevers.”

Geef de tijd voor zorgvuldige invoering

Daarnaast betwijfelen de NBBU en Bovib of de Belastingdienst de uitvoering van het wetsvoorstel DBA per 1 januari 2016 aan kan. “Wij worden in onze mening gesterkt door het advies van de Raad van State, die aangeeft dat het wetsvoorstel tot uitvoeringsperikelen en lastenverzwaring gaat leiden. Vorige week nog kwam de Nationale Ombudsman met een kritisch rapport over de uitvoering van wetswijzigingen. De ombudsman signaleert “slechte voorbereiding door de overheid, onvoldoende oog voor eventuele problemen, automatiseringsproblemen en matige informatievoorziening aan burgers”.  Laat afschaffing van de VAR en de invoering van modelcontracten niet door te snelle invoering het volgende vehikel worden.”

De markt heeft volgens de brancheorganiaties meer tijd nodig voor het informeren van opdrachtgevers en klanten over de nieuw ontstane situatie en het aanpassen van contracten hierbij. “Invoering per 1 januari 2016 is wat ons betreft dan ook geen optie.  Wij verzoeken om de markt, vanaf het moment dat wetgeving alsmede de uitvoering ervan geheel duidelijk zijn, een half jaar de tijd te geven om de nieuwe wetgeving te implementeren in de bedrijfsprocessen.

(Het gehele ZiP-dossier over de afschaffing van de VAR en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties vindt u  hier

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

8 reacties op dit bericht

 1. Het werk dat de Belastingdienst eigenlijk tot nu toe doet – controle op de zelfstandigheid van de zzp’er aan de poort via de VAR- wordt straks verlegd naar het intermediair, terwijl de Belastingdienst wel achteraf blijft controleren met alle risico’s voor de 3 betrokken partijen, opdrachtgever, opdrachtnemer en intermediair…………

 2. http://www.zipconomy.nl/2014/07/wetsvoorstel-var-webmodule-komt-er-aan-ondoordacht-en-overhaast/
  Al eerder heb ik aangegeven dat het weer gaat draaien om de gezag verhouding. Indien er gewerkt wordt onder leiding en toezicht is het uitzenden. Dan de ABU cao of NBBU cao hanteren. Andere oplossing is Uniforce of ZZV. Dus het is denk niet zo lastig de organisatie en contracten voor 1 januari 2016 aan te passen. Zorgwekkend is wel de huidige vervanging van zzp-ers door mensen in vaste loondienst bij detacheerders. Ik denk echter niet dat het om 100.000 formatie plaatsen gaat.

  Maar laten we nu eens eerlijk zijn. In 2008 werd er voor 7.2 miljoen mensen loonheffing en sociale lasten betaald. Hiermee wordt Nederland gefinancierd en sociale voorzieningen betaald. Momenteel wordt er nog voor ongeveer 6.2 miljoen mensen loonheffing en sociale lasten betaald. De staat is gewoon op zoek naar meer inkomsten. De wet aanpak schijnconstructies, de 1500 loon inspecteurs, de afschaffing van de var, het ontslag besluit payrolling, de nieuwe ww berekening, de herkeuring van wajong/wga/wia alles heeft als doel meer geld in de staatskas te krijgen en minder uitkeringen te gaan betalen. Het is een schande dat Den Haag daar niet gewoon eerlijk over is.

  Mijn advies is wel, kijk echt eens goed naar het ontslagbesluit bij payrolling, het aanvragen van ontslagvergunning door brokers en payroll bedrijven voor een inlener wordt echt te omslachtig. Dat is vanaf 1 juli gewoon wetgeving, ook voor de reeds jaren lopende inzetten. Reserveer ook met terugwerkende kracht transitievergoedingen of zorg ervoor dat mensen herplaatst worden.

  Tot slot kan ik aanraden het boek Pluraliteit van Werkgeverschap van de heer Johan Zwemmer te lezen. Want wellicht dat ook in het kader van pensioen afdrachten er nog het e.e.a. aan zit te komen. Ik weet dat enkele payroll bedrijven inmiddels per sector pensioen premie afdragen in plaats van bij Stipp.

 3. De werkzame beroepsbevolking was in 2008 7.164.000 personen en tweede kwartaal 2015: 6.912.000 Wel afname, maar niet met 1 milj zoals je stelt.

  • Ik heb de zzpers er afgehaald. In 2008 zaten we op 25k nuggers en nu bijna op 500.000 aldus cbs. Probleem bij cijfers is dat reken regels zijn aangepast waardoor nieuwe vergelijkingen lastiger te maken zijn. Mijn cijfers haalde ik uit cbs bestanden van eind vorig jaar. De beroepsbevolking is daarna van 15 tot 65 uitgebreid van 15 tot 75 jaar. Ook de werkzame beroepsbevolking die nu gerapporteerd werd ligt hoger door o.a. ook zwart werk mee te tellen. Wat dat betreft maken we ons op voor Griekse tafarelen. Zie ook de gisteren gepubliceerde aow toezeggingen.

   Maar goed de bouw trekt aan met name in Groningen waar de staat voor 6.7 miljard aardbeving herstel werkzaamheden gaat laten uitvoeren. Nu maar hopen dat ze deze keer geen schijnconstructies gebruiken want dan kan het wel eens hoger gaan uitvallen. Zie kamervragen van fractie Klein gisteren tijdens vraag uurtje.

 4. In het bericht gaat het over het fictieve dienstverband. Is daar niet bedoeld het verkapte dienstverband? Met het fictieve is bij mijn weten niks aan de hand.

  • @Pierre Fictieve dienstbetrekking is een fiscaal begrip, geregeld in de wet op de loonbelasting 1964. En dat is wat anders dan een verkapt dienstverband. Na afschaffing van de VAR gaat deze bepaling om het bereik van de loonheffing ruim te houden voor intermediairs een rol spelen is hun vrees. Leuker kunnen we het niet maken.

 5. Ook de VAR (wuo) biedt geen uitkomst om fictief dienstverband uit te sluiten. In 2013 heeft de Belastingdienst bij 1 opdrachtgever collectief bijna 200 VAR wuo’s ingetrokken in de zorg, zonder dat er onderzoek is uitgevoerd naar de situatie van individuele ZZP-ers. Daarna is dat stelselmatig en willekeurig doorgezet door de Belastingdienst, ook in andere branches zoals het onderwijs. ZZP-ers, opdrachtgevers en intermediairs zijn daarmee sowieso juridisch vogelvrij verklaard.

  De overheid probeert inderdaad haar verzorgingsstaat model te redden door de strijd aan te binden met flexibilisering en met name ZZP-ers. Uiteindelijk natuurlijk een verloren strijd. Het verouderde verzorgingsstaat model is te duur, te inflexibel en met te veel bureaucratie omgeven. Het verdienmodel van de verzorgingsstaat via het loondienststelsel zal dan ook aangepast moeten worden. Maar daar zijn onze politici nog lang niet klaar voor getuige ook de nieuwe Wet Werkeloosheid en Onzekerheid.

 6. De NBBU en Bovib zijn bezig met een flinke lobby. Zij zouden zich eens op hun toegevoegde waarde moeten beraden. Voor de meeste professionals is het werken met een intermediar slechts een bron van kostenverhoging en administratieve lasten. Alle mooie verhalen ten spijt is hun toegevoegde waarde nihil. Een professional kan heel goed zelf een contract met een opdrachtgever sluiten en dan zonder onnodige bedingen als concurrentie en relatie. Toegegeven, intermediairs kunnen een rol spelen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, maar laat het daar dan ook bij. Een redelijke bijdrage daarvoor is geen punt. Waarom dan een directe overeenkomst met de opdrachtgever? Simpel, de advocaat, notaris, accountant, schilder en glazenwasser werken ook op basis van een directe overeenkomst. Dat gaat al tientallen jaren prima, zonder VAR, intermediair of andere complexe constructie. Nu is het tijd voor opdrachtgevers om de overige specialisten die zij inhuren, gelijkwaardig te gaan behandelen. En intermediairs dan? Die moeten naar een nieuw businessmodel. Een goede specialist kan ze daar prima bij helpen.