"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Rapport Goed opdrachtgeverschap: naar een duurzame samenwerking tussen zelfstandige professionals en organisatie

1514_Rapport_Goed_opdrachtgeverschap_COVERWat houdt goed opdrachtgeverschap in? Wat is ‘goed’? Wat werkt en wat niet? Wat kan er beter? Wat is ‘goed’ in het perspectief van de opdrachtgever, de opdrachtnemer of de bemiddelaar, die vaak een schakel is tussen die twee?

Dat zijn vragen waar we ons de afgelopen twee, drie jaar met regelmaat over hebben gebogen. Tijdens de netwerkbijeenkomsten van ZiPconomy, tijdens ons seminar van afgelopen november en bovenal in een groot onderzoek, waar meer dan 1.000 zelfstandige professionals, inhuur/inkoop/HR-professionals en ‘hiring-managers’ aan hebben meegedaan.

De uitkomsten van dat onderzoek, interviews met zelfstandige professionals en audits bij organisaties hebben geresulteerd in een rapport dat nu beschikbaar.

Relevant voor een ieder in de driehoek opdrachtgever-opdrachtnemer-intermediair. En voor een ieder die het belang zit en het verder door ontwikkelen van een duurzame en waardevolle samenwerkingsrelaties tussen zelfstandige interim-professionals en inhurende organisaties.

Download of bestel

Het rapport is op deze pagina gratis als epublicatie te lezen of te bestellen.

64 pagina’s met:

 • Uitvoerig inzicht in de uitkomsten van het onderzoek
 • Analyses en visies
 • Tal van tips en aanbevelingen wat organisaties kunnen doen m.b.t. goed opdrachtgeverschap
 • Inleidende artikelen en reflecties over goed opdrachtgeverschap en hoe dat in de praktijk toe te passen.

Het rapport geeft antwoord op vragen als:

 • Wat vinden interim professionals een aantrekkelijke opdracht? Wat is een aantrekkelijke opdrachtgever?
 • Welke factoren bepalen de toegevoegde waarde van interim professionals voor inhurende organisaties en wat beïnvloedt dat?
 • Hoe kan een organisatie de effectiviteit en efficiëntie van inhuur versterken?
 • Wat is bepalend voor een goede en daarmee effectieve relatie tussen de opdrachtgever en degene die hij/zij inhuurt.

Banner goed opdrachtgeverschap

Sneakpreview

We doen u (en ons zelf) natuurlijk wat te kort als we een samenvatting geven van de resultaten. Immers die resultaten zijn breed, te rijk en ook te context afhankelijk om in een paar punten te noemen. Maar goed, toch een sneakpreview.

Het cijfer wat opdrachtnemers geven aan hun opdracht en opdrachtgever vonden wij opvallend hoog. De opdrachtgever krijgt het gemiddelde cijfer van 7,6, terwijl de opdracht zelf nog hoger scoort: 7,9. Deze waardering wordt vooral bepaald door de mate waarin een opdracht goed aansluit bij de kennis, kunde en ervaring, de mate waarin een interim professional autonomie krijgt en of de opdracht een bijdrage levert aan het portfolio van de interim professional.

De tevredenheid neemt wel wat af, zoals deze grafiek laat zien.

volwassenheid inhuurproces

We hebben niet zo zeer gekeken naar wat zelfstandige professionals nu prettig vinden, maar vooral naar wat hen effectiever maakt in een opdracht. In het beginfase (nog voor dat de opdracht start) zijn organisatie scherp (bijvoorbeeld op tarief), maar de aandacht voor die effectiviteit, en dus ook het rendement, vervliegt vaak wat de de volgende fases van de opdracht.

Een paar lessen van de belangrijkste lessen wat organisaties kunnen doen om meer te halen uit de samenwerking met zelfstandige professionals:

 • Laat de inhoud van de opdracht centraal staan. Zorg als opdrachtgever voor een goede opdrachtomschrijving, geef regelmatig inhoudelijke feedback en creëer de randvoorwaarden waarbinnen de interim-professional goed kan opereren.
 • Biedt groeimogelijkheden aan de interim-professional. Wil je als opdrachtgever echt dat je een bevlogen professional hebt die altijd een extra stapje zet, dan moet je niet alleen zorgen dat de opdracht goed bij de ervaring en het cv van de interim-professional past, maar dan moet de opdracht ook groeimogelijkheden bieden aan de interim-professional, zodat zijn reputatie en netwerk verder worden versterkt. Hiervan profiteert uiteindelijk niet alleen de interim-professional, maar ook de organisatie en haar reputatie als goed opdrachtgever.
 • Meer aandacht voor de afsluiting van de opdracht. Hoewel de inhuurprocessen redelijk op orde lijken, zijn de verbeteringen met name in de laatste stappen van het proces gewenst. Er vindt nog zelden een gestructureerd exitinterview plaats, de resultaten van de interim-professionals en de exitgesprekken worden slechts sporadisch vastgelegd en deze informatie wordt ook beperkt gebruikt bij wervings- en selectiebeslissingen voor toekomstige opdrachten. Kennis, ervaring en feedback loopt zo weer de deur uit.

Vervolg

Wij geloven in duurzame relaties die verder gaan dan de contractuele verplichtingen.  Wij hopen dat veel meer onderzoek naar deze nieuwe relaties zal volgen en dat dit onderzoek uiteindelijk een klein steentje zal bijdragen in de zoektocht naar nieuwe arbeidsverhoudingen waar zekerheid, betrouwbaarheid, autonomie, flexibiliteit, passie, professionaliteit en ontwikkeling samengaan.

We zullen dan ook blijven doorgaan met de dialoog over goed opdrachtgeverschap én goed opdrachtnemerschap.

Kernteam ZiPconomy:

Arjan van den Born / Patricia Becker / Steven de Bruijn / Hugo-Jan Ruts

Het rapport is op deze pagina gratis als epublicatie te lezen of te bestellen.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts