"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Uitkomst Arbeidsmarktmonitor. Hoe ziet de arbeidsmarkt er in 2030 uit? Liveblog #2 #TVW2015

“Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben volgens u een impact op de arbeidsmarkt in 2030?” Uitkomsten onderzoek Annet de Lange (HAN)

annet de langeAls input voor het seminar Toekomst van Werk heeft Annet de Lange (lector Human Resource Management bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) de meningen van de meeste aanwezigen vandaag gepeild over hoe wat zij denken dat van belang is voor de arbeidsmarkt 2030.

Met vragen als “wat weten we over of over we willen en kunnen doorwerken in de arbeidsmarkt 2030?”  En “Welk arbeidsmarktbeleid past bij de arbeidsmarkt 2030?”

Wat uitkomsten:

Antwoord op de vraag “Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben volgens u een impact op de arbeidsmarkt in 2030?”

  • Technologische innovatie (ja, zegt 92,4%)
  • Flexibilisering van werk (79,7%)
  • Vergrijzing (76,3%)

Enkele andere resultaten:

arbeidsmarktmonitor48,7 van de deelnemers aan het onderzoek is het eens met de stelling dat het merendeel van het werk in 2030 wordt gedaan door machines.  66,7 denkt dat de maatschappelijke functie het belangrijkste van werk is (in 2030). 41% denkt dat werk socialer wordt, en minder economisch. Drie kwart denkt dat werk in 2030 sterk of in zeer sterke mate wordt gekenmerkt door flexibele werktijden.  Basisinkomen, daar is 61,6 van de mensen gematigd positief over. Werkzekerheid op langer termijn: volgens 56% is daar geen sprake meer van.

Werk aan de winkel voor overheid

In een veel besproken FD interview stelde FNV voorman Ton Heerts dat het sociaal stelsel met de nieuwe ontslagwet ‘af is’. Daar vielen nog al wat mensen overheen. En terecht. We staan immers nog maar aan het begin van een fundamentele verandering van werk en hoe we werk gaat organiseren. Althans, dat zullen zeker ook de sprekers later op de dag duidelijk gaan maken.

De Lange ziet een schone taak voor de overheid om te komen tot een nieuw sociaal bestel. Een bestel dat minder economisch gericht is en meer mensgericht. Een nieuw bestel dat antwoord geeft op een aantal trends uit dit onderzoek:

  • Arbeid krijgt meer “persoonlijke” betekenis en is meer flexibel van aard
  • Er is veel draagvlak (81% van de deelnemers onderzoek) voor een nieuw sociaal-economisch beleid
  • Dat vraagt om nieuwe vormen als een basisinkomen, basiszorg en een leven lang leren.

Toekomst voorspellen

Waar Ten Bos het nog had over dat de toekomst voorspellen lastig is, wijst De Lange op Arthur C Clarke, die in de jaren ’60 het toch aardig op het juiste spoor zat.

Andere (live)blogs over dit seminar Toekomst van Werk, in het Eye in Amsterdam (georganiseerd door dNHacademy,  HRcommunity &  ZiPconomy) kun je lezen via de tag #Tvw2015 (en natuurlijk via twitter)  

 

 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Eén reactie op dit bericht