"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

The war for talent is over and talent has won. De toekomst is voor zzp’er volgens ABN AMRO en Fastflex.

De War for talent’ gaat er niet komen omdat we hem al achter de rug hebben. En het talent heeft de oorlog gewonnen. Aldus een rapport van ABN AMRO en Fastflex over de toekomst van de ZP’er

cover talent has wonABN AMRO en FastFlex presenteren vandaag hun nieuwe rapport over de markt voor zelfstandige professionals. De derde in een reeks. Waar de auteurs in de vorige rapporten zich met name hebben geconcentreerd op de rol en de toegevoegde waarde van de ZZP’er, richten ze hun blik nu op de toekomst. “Want in een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar in een rap tempo op blijven volgen is het belangrijk voor organisaties om zich te realiseren dat economische groei de levensduur van hun verdienmodel slechts kunstmatig kan verlengen. Hierdoor wordt het hebben en vinden van de juiste professionals in de toekomst steeds belangrijker”, zo stellen de auteurs Niels Huismans (FastFlex), Frederieke van Oppen en Han Mesters (beiden ABN AMRO).

Talent has won

De auteurs komen met een stevige stelling. De ‘war for talent’ gaat er niet komen omdat we hem al achter de rug hebben. En het talent heeft de oorlog gewonnen. “Talent laat zich niet meer vast binden maar wil zich verbinden met organisaties. Organisaties die dat niet zien en daar (nog) niet op inspelen zullen de boot gaan.”

“Het lot van ZZP’ers lijkt in handen te liggen van de vraag van grote organisaties. Líjkt, want dit is in rap tempo aan het veranderen. Kleinere, meer slagvaardige bedrijven of groepen zelfstandige professionals zullen steeds meer functies van grote bedrijven overnemen. Door technologische ontwikkelingen nemen de schaalvoordelen van grote organisaties af, zij zullen dan ook steeds meer uitbesteden.”

“We zien ook steeds meer dat netwerken van zp’ers eerst de projectorganisatie van bedrijven overnemen. Sterker nog: elk bedrijf wordt een projectorganisatie! Snelle wisselingen van strategie zijn broodnodig om te kunnen overleven en een flexibele projectorganisatie is hiervoor perfect geëquipeerd. Misschien is het zelfs zo dat dat netwerken van ZP’ers die nieuwe organisaties van de toekomst zijn. Deze netwerken zijn bij uitstek geschikt voor de hoge toegevoegde waarde creatieve activiteiten. Routinematige activiteiten kunnen het best uitgevoerd worden door traditionele organisaties.”

Het is een interessant toekomstbeeld, dat ik in wat andere bewoordingen eerder eens het ‘zelf-organisatie scenario‘ noemde. Al zie je daar wel een groeiende aantal voorbeelden van (die door de aanstekelijkheid ook vaak aandacht krijgen), deze trend stelt kwantitatief nog niet zo heel veel voor. Maar goed, mogelijk wordt het toch mainstream, je moet ergens beginnen.

In rapport is ook mooi inzichtelijk gemaakt hoe anders Millenials aankijken tegen zelfstandig ondernemerschap. Millenials die over vijf jaar wereldwijd 75% van de beroepsbevolking uitmaken (zie ook een eerder artikel van Frederieke van Oppen De Millenial: Meer gedreven door identity dan door purpose ).  

millenials zp'ers

Focus op kosten of op vakmanschap

Wat meer in het hier en nu wordt in het rapport geconstateerd dat wereldwijd de nadruk ligt op groei en winst, wat leidt tot een enorme groei van het aantal flexwerkers. Iets wat ook aangewakkerd wordt door wat de auteurs de filiaaleconomie noemen. “Steeds meer bedrijven – en dus ook steeds meer werknemers – in ons land komen in handen van buitenlandse aandeelhouders. Een deel van deze buitenlandse aandeelhouders heeft een grote focus op efficiëntie en kostenbesparingen, een ontwikkeling die de grootte van de flexibele schil stimuleert.”

Waar een grotere focus op efficiëntie zorgt voor een grotere flexibele schil, leidt die focus volgens de auteurs ook af van het onderscheidend vermogen van een organisatie. “De toegevoegde waarde binnen een bedrijf ligt steeds meer bij afdelingen als research & development, marketing en design.” Flex puur als kostenstrategie; dat heeft dus geen toekomst.

Volgens de auteurs lijkt het deze kant op te gaan:  “Binnen de organisatie: management en processen. Buiten de organisatie: meer nadruk op creativiteit en vakmanschap. Zp’ers zijn daarmee voor een groot deel de dragers van vakmanschap. Zowel inhurende organisaties als zp’ers zelf zijn deze mening toebedeeld.

  • 71% van de inhurende managers bij organisaties huurt zp’ers in omdat zij vakmanschap met zich meebrengen.
  • Het zal niet verbazen dat de professionals dit ook vinden. Zo vindt ruim 84% van de zp’ers zelf dat hij een ‘vakman’ is binnen zijn eigen vakgebied.
  • Daarnaast is 88% van mening dat hij zich moet blijven specialiseren om het stempel ‘vakman’ te kunnen behouden.

Hoewel de flexibele schil dus in eerste instantie door veel organisaties wordt ingezet om kosten te besparen, zullen in de toekomst juist de kernactiviteiten van het bedrijf zich naar deze flexibele schil verplaatsen.”

Al met al een lezenswaardig rapport dat hier in zijn volledigheid te vinden is.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Eén reactie op dit bericht

  1. Ik hoop ook dat platformen voor freelancers en zzp’ers zich zodanig verder gaan ontwikkelen dat het voor bedrijven makkelijker wordt om net die freelancer met het juiste vakmanschap makkelijker en sneller te vinden.

    De specialisatie van freelancers is niet alleen ingegeven uit pure interesse voor het eigen vakgebied maar ook als onderscheidend vermogen in de concurrentiestrijd met andere freelancers.

    Want met die ingehuurde kennis van de freealncer wil je als bedrijf uiteindelijk wel een voorsprong op je concurrenten blijven nemen.