"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Markt voor topsegment interim professionals trekt aan.

Onderzoek toont aan dat er zijn kansen voor hoogopgeleide zelfstandigen.

interim index 12Onderzoek van Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit toont een opmerkelijke ontwikkeling in de arbeidsmarkt: er zijn kansen voor hoogopgeleide zelfstandigen.

De kansen op arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim managers nemen toe, zo blijkt uit de 12e editie van de Interim Index van Schaekel & Partners en Nyenrode Business Universiteit. De trends die zich vorig jaar al voorzichtig openbaarden, zetten nu opmerkelijk sterk door. Het aantal interim managers in opdracht stijgt, de verwachtingen over de vraag naar interim management zijn positief en opdrachten duren langer. Driekwart van de respondenten is in opdracht ten tijde van het onderzoek. Niet eerder was dit aantal zo groot. In het onderzoek geven 727 managers –actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2015 ontwikkelt. Een deel van hen is gemiddeld tien jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Cijfer positiever

Schaekel & Partners ondervroeg interim-managers/professionals naar hun hoe zij hun markt momenteel ervaren en wat ze verwachten. Een aantal hoofdpunten uit de rapport 

  • 72% van de respondenten geeft aan momenteel in opdracht te zijn. Dat is de hoogste score uit. De stijgende lijn van vorig jaar zet zich door. Twee sectoren springen er ook dit jaar weer uit: de overheid en de zorg waar 77% resp. 74% van de responsgroep aangeeft aan de slag te zijn.
  • In de leeftijdscategorie 35-44 jaar is het hoogste aantal respondenten in opdracht, namelijk 88%. In de daarop volgende leeftijdsgroepen neemt dit aantal af tot 64%.
  • Positiever dan ooit zijn de verwachtingen over de vraag naar interim management. 42% van de responsgroep heeft vertrouwen in de toekomst van tijdelijk management, een toename van de vraag wordt verwacht. Tegenovergestelde geluiden zijn er ook, hoewel minder dan een jaar gelden. 12% van de respondenten verwacht een afname van de vraag. De jongeren (35-44 jaar) zijn het meest positief
  • De daling van de tarieven lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Er is een lichte tariefstijging. Niet alle respondenten zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkeling zich het komende halfjaar verder zal doorzetten. De meerderheid (63%) verwacht dat de tarieven nagenoeg gelijk blijven. Een kwart denkt dat de stijging doorzet.
  • De jongere respondenten geven vaker dan de ouderen aan zelfstandig ondernemer te blijven. 56% van de respondenten in de leeftijdscategorie 35-44 jaar geeft dit aan. Bij respondenten in de leeftijd van 55-65 jaar is dit afgenomen tot 47%.
  • Het interim-managers dat naast de hoofdopdracht ook nog andere inkomstenbronnen heeft, stijgt hard. Twee derde van de respondenten heeft naast zijn of haar interim-opdracht nog andere, betaalde activiteiten. Denk aan een tweede interim-opdracht, een bestuursfunctie of een andere onderneming.
  • Beloning naar resultaat wint iets terrein ten opzichte van beloning via een vast uurtarief
Verdienmodel interim managers (Bron: Schaekel & Partners, Interim Index 12)
Verdienmodel interim managers (Bron: Schaekel & Partners, Interim Index 12)

 

Verandernoodzaak

Ook (potentiële) opdrachtgevers van interim-managers werden in het onderzoek meegenomen. 85% van de respondenten geeft aan dat er voor de organisatie waar zij werken een noodzaak is om te veranderen om de continuïteit te waarborgen. Die verandernoodzaak ligt veelal op het vlak van het primaire proces. Al betekent veranderen niet per se het inhuren van een interim-manager, deze cijfers geven wel enige onderbouwing van het optimisme onder zelfstandigen interim-managers, project-managers en organisatieadviseur.

Bron: Schaekel & Partner Interim Index 12
Bron: Schaekel & Partner Interim Index 12

 

Vertrouwen

“Onze verwachting is dat meer managers die nu nog in vaste dienst zijn, hun diensten ad interim zullen gaan aanbieden. Zeker de categorie in de leeftijd van 35 – 50 jaar. Voor hen is de weg naar zelfstandigheid nu ‘veiliger’ dan voorheen. Dit gegeven, naast de sterke behoefte aan vrijheid en autonomie die veel managers in loondienst hebben, maakt dat een toename van zelfstandige managers te verwachten is”, aldus Piet Hein de Sonnaville, partner van Schaekel & Partners.

Toch ontstaat, zo laat dit onderzoek zien, weer behoefte om terug te komen in vaste dienst. Marleijn de Groot, partner van Schaekel & Partners: “Wij zien dat veel interim managers in de laatste fase van hun loopbaan weer in vaste dienst willen komen. Een verdere verkrapping van de arbeidsmarkt zal werkgevers dwingen juist deze categorie te omarmen. En zo wordt de life cycle van de loopbaan uiteindelijk goed zichtbaar: exploreren (van kennis) in vaste dienst, exploiteren (van kennis) als zelfstandige en exporteren (van kunde) weer in vaste dienst. Deze driedeling is in dit onderzoek sterker waar te nemen”.

Het volledige rapport kunt u hier vinden 

Onderzoek en marktontwikkelingen

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts