"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

I-deals als antwoord op individualiserende toekomst van arbeidsrelaties. Liveblog #3 #tvw15

Prof Aukje Nauta over I-deals als antwoord op individualiserende toekomst van arbeidsrelaties.

CHNbu3eUAAAg8kCProfessor Aukje Nauta is geen onbekende voor wie ZiPconomy events afloopt. Zo was ze in november een van de keynote sprekers op ons seminar in de SER over goed opdrachtgeverschap.

De insteek is nu anders, de boodschap blijft hetzelfde. Nauta pleit hartstochtelijk voor een nieuwe kijk op arbeidsrelaties. Ze dacht en schreef niet voor niets mee aan het pamflet Dutch Design, Zoeken naar nieuwe balans tussen flex en zekerheid. 

Optimistisch

Nauta is optimistiCHHq0NIUAAAx95Isch over de Toekomst van Werk. Ze ziet her en der voorbeelden  waar er fundamenteel anders wordt nagedacht over werk, de nut daarvan, sociaal ondernemen, verdeling van welvaart. Zo las ze met veel plezier deze quote van Harry van de Kraats (voorzitter AWVN, zie hiernaast). Er is meer aandacht voor balans, minder hiërarchie, meer sociaal kapitaal.

“Ik ben een naïeve optimist”, zegt Nauta. Maar ze denkt dat we nu toch echt aan het kantelen zijn. Technologie versnippert taken en handelingen, en dus is er een grote noodzaak tot uit samenwerken, integraal denken.

.

Een goed gesprek: I-deals

Dat veel werk verdwijnt is duidelijk, zeker werk dat gemakkelijk gecodificeerd kan worden. Dat wil niet zeggen dat er geen werk meer voor deze mensen is. Althans, talent hebben ze genoeg. Dat talent zal alleen op een andere manier ingezet moeten worden. Werk moet dus meer afgestemd worden op de eigen unieke talenten van elk mens.

Dat vraag om een gesprek tussen werkgever en werknemer. Individueel. En individueel afspraken maken. De i-deals. Een kernbegrip in het werk  van Nauta.

I-deals dragen aantoonbaar bij aan inzetbaarheid. Er ontstaat meer eigenaarschap van de eigen functie en ontwikkeling. Aandacht en maatwerk is belangrijk. Als het lukt om een ‘psychologisch contract’ goed te onderhouden door beloften na te komen, dan gaan mensen een stapje harder lopen voor de organisatie: ze vertonen dan ‘organizational citizenship behavior’. Kortom, de belangen van de organisatie waar wordt gewerkt worden beter behartigd.

Andere vraag die Nauta stelt is: “Is het vaste contract nog wel sociaal?”. Een vraag die relevant is omdat nog maar 60% van alle mensen zo’n vast contract heeft.  Ook dat vraagt om een ander denken over hoe we omgaan met contracten en hoe we de stap moeten maken van juridische contracten naar psychologische (individuele) contracten.

Dit is het derde liveblog. Andere (live)blogs over dit seminar Toekomst van Werk, in het Eye in Amsterdam (georganiseerd door dNHacademy,  HRcommunity &  ZiPconomy) kun je lezen via de tag #Tvw2015 (en natuurlijk via twitter)   

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts