"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zijlstra (VVD) neemt stelling in zzp-debat. Zet zich af tegen lijn Asscher (PvdA)

VVD-fractievoorzitter Zijlstra heeft het op het partijcongres van de VVD duidelijk stelling genomen in het debat over de positie van de zzp’er. Hij zet zich af tegen beleidsvoornemens die er op gericht lijken het aantal zzp’ers in te dammen. Voor Zijlstra zijn de “zzp’ers niet het probleem, maar de oplossing”. Hij wil werkgevers verlost worden van de ballast van vaste contracten, zodat ze sneller nieuwe mensen kunnen aannemen. Mensen op de arbeidsmarkt moeten zich beter voorbereiden voor de toekomst. “De zekerheid die een vast contract lijkt te bieden, is vooral een schijnzekerheid.”

Zijlstra neemt met zijn toespraak een positie in die duidelijk haaks staat op de visie van PvdA-minister Asscher. Zo wil Asscher in verschillende sectoren werkgevers weer dwingen om zzp’ers in dienst te nemen.

Daarnaast beraadt het kabinet zich momenteel op een reactie op het rapport van een interdepartementaal beleidsonderzoek dat onlangs aan het kabinet is aangeboden. In een eerste conceptversie van die reactie is sprake van het beperken van de fiscale voorzieningen voor zzp’ers. Zijlstra voelt blijkbaar weinig voor dergelijke plannen, die er op gericht lijken om het aantal zzp’ers te beperken “Doordat mensen als zzp’er aan de slag gaan, hebben ze een baan, hebben ze een inkomen. Dat gaan we hun niet afnemen.”

Binnen het kabinet is het vooral Asscher die de toon zet in het debat over het groeiend aantal zzp’ers. Minister Kamp van EZ (VVD) blijft opvallend stil, althans naar de buitenwereld. Blijkbaar vond Zijlstra het de hoogste om duidelijk te maken dat de VVD afstand neemt van de lijn Asscher. Dat wordt nog een boeiende discussie de komende weken tussen de twee coalitiegenoten.

Ondernemerschap en regelgevig

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. het is geen probleem meer ZZP ers , maar hooguit 1 op de 10 zich noemende ZZP ers heeft de kennis en kunde om zich te kunnen verhuren voor allerlei klussen
    de anderen zijn door een slechte opleiding , want bijna niemand wil in de techniek [vuile handen ]
    het probleem in de arbeids markt
    gewoon realiteit een 3 metselaars hebben maar 1 ongeschoolde kracht {opperman] nodig

    dus de oplossing moet beginnen dat het onderwijs wat eenvoudiger en beroeps gerichter moet worden uitgevoerd