"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Interimbureau Schaekel & Partners en LTP gaan samenwerking aan.

LTP Business Psychologists en managementbureau Schaekel & Partners gaan een samenwerking aan. De organisaties  bundelen hun krachten rond het thema Fit for the future.

Waar Schaekel & Partners succesvol is in het werven van kandidaten voor management- en directiefuncties, is LTP marktleider op het gebied van assessments, persoonlijke- en teamontwikkeling. LTP ontwikkelde het ‘Future Fit assessment’, een online assessment ter ondersteuning van het Future Fit Programma van Schaekel & Partners.

“Samen met LTP hebben wij een programma ontwikkeld rondom toekomstige en duurzame inzetbaarheid van managers en professionals”, vult Charles de Monchy, partner bij Schaekel & Partners, aan. “Het stelt hen in staat keuzes te maken voor hun toekomstige carrièrestap, in samenwerking met de werkgever. Uniek hierbij is de combinatie van inzicht in persoonlijke competenties met een concreet beeld én toetsing in het veld. Resulterend in een duidelijke richting voor de volgende carrièrestap met een concreet actieplan. Een document waarmee de werkgever én de medewerker helderheid hebben over elkaars verwachtingen en waarmee ook voldaan wordt aan de vereisten van Goed Werkgeverschap.”

Jan Kwint, algemeen directeur LTP: “Goed werkgeverschap anno 2015 vraagt om optimale ondersteuning van medewerkers bij het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid. In de ideale wereld is dit onderwerp van gesprek vanaf het moment dat iemand aan boord is. En zorgt de werkgever ervoor dat de medewerker zich voortdurend blijft ontwikkelen. Maar in werkelijkheid gaat het vaak anders. Met de wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli is een gerichte aanpak op dit vlak nog urgenter dan voorheen. Het Future Fit Programma van Schaekel & Partners, met daarin ons online Future Fit Assessment, ondersteunt werkgevers hierin.”

“Juist nu de traditionele scheiding tussen interim- en vaste medewerkers verder vervaagt en nieuwe eisen worden gesteld aan bestuurders en management, wordt een goede match op persoonlijkheid en competenties steeds belangrijker. Co-creatie met best of breed partners maakt dit mogelijk, de samenwerking met LTP is hier een goed voorbeeld van”, aldus Piet Hein de Sonnaville, partner bij Schaekel & Partners.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie